vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Vaaka_etusivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Mitä valtakunnallinen TVT-strategiakertoo meille?
Kaisa Vähähyyppä
www.oph.fi
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
krisse1.jpg
 Tieto- ja viestintätekniikkaoppimisen voimavarana – kokomaailma oppilaan ulottuvilla!
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kansallinen tieto- ja viestintätekniikanopetuskäytön suunnitelma
Kansallisettavoitteet jasysteeminen muutos
Kouluntoimintakulttuurinkehittäminen
Opettajankoulutuk-
sen ja opettajienosaamisenkehittäminen
Osaamisenkehittäminen japedagogisetkäytänteet
Yritys- javerkostoyhteistyö
Perusinfra kouluihin
Laadukasta e-oppimateriaalia
http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/files/313/TVT_opetuskayton_suunnitelma_011210_(2).pdf
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Suunnitelma on- so what?
Toteutus pala palalta.
-Opettajankoulutus + Osaava-ohjelma
-  Rahoitusta pedagogisten käytänteidenkehittämiseen tarvitaan
-E-oppimateriaalin tuottaminen – kuka tuottaa?
-Oppimisympäristöjä kehitetään
E-oppimateriaali kartoitettu linkkiapaja.edu.fi
- täydennä sinäkin
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
21 Ahvenanmaa
18 Kainuu
04 Satakunta
10 Etelä-Savo
20 Itä-Uusimaa
02 Varsinais-Suomi
17 Pohjois-Pohjanmaa
01 Uusimaa
16 Keski-Pohjanmaa
09 Etelä-Karjala
KOKO MAA (ka)
15 Pohjanmaa
12 Pohjois-Karjala
19 Lappi
05 Kanta-Häme
14 Etelä-Pohjanmaa
07 Päijät-Häme
11 Pohjois-Savo
06 Pirkanmaa
13 Keski-Suomi
08 Kymenlaakso
Suhdelukualueittain,perus-koulut
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
KOKO MAA (ka)
10 Etelä-Savo
20 Itä-Uusimaa
16 Keski-Pohjanmaa
15 Pohjanmaa
12 Pohjois-Karjala
14 Etelä-Pohjanmaa
07 Päijät-Häme
11 Pohjois-Savo
06 Pirkanmaa
13 Keski-Suomi
08 Kymenlaakso
99 Ulkomaat
21 Ahvenanmaa
18 Kainuu
17 Pohjois-Pohjanmaa
02 Varsinais-Suomi
05 Kanta-Häme
01 Uusimaa
04 Satakunta
19 Lappi
09 Etelä-Karjala
Suhdelukualueittain,lukiot
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kehittämistyötä
Koordinointiteemat
Etäopetus
Laitteet ja ohjelmistot
Sosiaalinen media
Oppimispelit ja virtuaalimaailmat
Tilat ja kalusteet
www.oppiminen.fi
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Lukioiden laitteet
Tvt tulossa ylioppilaskirjoituksiin
-Tekniikka kuntoon: laitteet, muu tekninen infra
-Pedagogiset käytänteet – kurssikokeita tulossa
Keväällä 2010 jaettiin 3 milj.€ lukioiden tvt-valmiuksienparantamiseen.  Tablettien käyttökokeiluja alkanutuseita.
vaaka_alisivu.jpg
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kiitos
Pidetään yhteyttä
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+
- kaikista tavoittaa