Yhteishaku 2013
YHTEISHAUN AIKATAULU 2013
HAKUAIKA OPINTOIHIN
25.2.-15.3.2013
PÄÄSY-, SOVELTUVUUS- JA KIELIKOKEET
22.4.-24.5.2013
YHTEISHAKU ISONIITUN KOULUSSA
Harjoitushaku ohjatusti vk 5 ja 6
Huoltajan kuuleminen ja hakusuunnitelmanpalautus ke 13.2. mennessä
Varsinainen haku vk 9-10
Poissaolijoille haku vk 11
MITEN HAETAAN?
Enintään viiteen koulutukseen
Hakutoivejärjestys on sitova
Valinta ylimpään hakutoiveeseen, johon hakijanpisteet/keskiarvo riittävät -> alemmathakutoiveet peruuntuvat
HAKUTOIVEIDEN MUUTTAMINEN
Mahdollista vain hakuaikana (25.2.-15.3.)
Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija (ei siis opoeikä hakijan vanhempi)
Hakutoivemuutos tehdään lähettämällä
hakutoivemuutospyyntö hakijan omasta
sähköpostiosoitteesta osoitteeseenkouluta@opintopolku.fi
      9.-LUOKKALAINEN      HAKEE       YHTEISHAUSSA        PERUSOPETUKSEN    PÄÄTTÖTODISTUKSELLA
VÄLITODISTUKSEN TARVITSEVAT
Ne oppilaat, jotka hakevat yhteenkinammatilliseen perustutkintoon, jossa on pääsy -taisoveltuvuuskoe!
Välitodistuksella haetaan vain pääsy -taisoveltuvuuskokeeseen, lopullinen valintapäättötodistuksen perusteella
TERVEYDELLISET SEIKAT AMMATILLISEENKOULUTUKSEEN HAETTAESSA
Ammatinvalintaan vaikuttavat terveydelliset seikaton  otettava huomioon hakutoiveita pohdittaessa
 Uudet  määräykset (alkaen 1.1.2012) seuraavienperustutkintojen terveydentilavaatimuksiin
Humanistinen ja kasvatusala
Tekniikan ja liikenteen ala
Luonnonvara- ja ympäristöala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
    Hakijoita pyydetäännettihaussa ilmoittamaan,täyttävätkö he opinnoissaedellytettävät terveydellisetvaatimukset!
AMMATILLISEN KOULUTUKSENOPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET
Perus- tai lisäopetuksen
suorittaminen hakeutumisvuonna       3 p
Yleinen koulumenestys           4-16 p
Painotettavien arvosanojen keskiarvo
(LI, KU, KO, MU, TN/TS  - kolme parasta)               2-8 p
Ammatillinen hakutoive
1. hakutoive   3 p
2. hakutoive      1 p
Sukupuoli             0 tai2p
Pääsy- tai soveltuvuuskokeet1-10 p
JOUSTAVA VALINTA
Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syynperusteella valita enintään 30% hakijoistavalintayksikköön valintapistemääristä riippumatta
Joustavan valinnan perustelut (lausunnot,lääkärin-todistukset ym.) ja kopiohakulomakkeesta suoraan oppilaitokseen
Joustavan valinnan perusteita
Terveydelliset syyt
Oppimisvaikeudet
Koulutodistusten vertailuvaikeudet
Harrastustoimintaan liittyvät syyt
Urheilijan ammatillisen koulutuksen järjestäminen
Sosiaaliset syyt
Työllistymisen turvaamiseen liittyvät syyt
VALINTAPERUSTEET LUKIOKOULUTUKSEEN
Lukuaineiden keskiarvon mukaan
Valinnaisen A2- tai B2-kielen väli-japäättöarviointi
Mahdollisuus korvata numeroarvosanaHYVÄKSYTTY-merkinnällä
ERITYISTEHTÄVÄN SAANEET LUKIOT
Käyttävät opiskelijavalinnassaan muitakinkriteereitä kuin keskiarvoa.
Puolet enimmäispistemäärästä muodostuukuitenkin lukuaineiden keskiarvosta
YHTEISHAUN TULOSTEN JULKAISU
Aikaisintaan 13.6.2013
Koulutukseen valitsematta jääneidenjälkiohjauskirjeiden postituspäivä 13.6.2013
Opiskelupaikan vastaanottaminen viim. 27.6.2013
HUOM! Tarkistettava oppilaitoksen omatpäivämäärät!
ENTÄS JOS…?
Kevään yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille voihakea
Täydennyshaussa 5.-12.7.2013
Tulokset julkaistaan aikaisintaan 2.8.2013
LISÄOPETUS
Erillinen haku, ei mukana yhteishaussa:
KEUDA Ammattistartti
Lisäopetusluokka (10.lk)