huippu-urheilunmuutos.fi
alaosan_viirit
urheilijan polku
tero pp
koris pp
paini pp
para pp
jarkko pp
kira pp
urheilijan polku
riikka pp
säbäjäbä.png
huippu-urheilunmuutos.fi
alaosan_viirit
urheilijan polku
PYRKIMYS ERINOMAISUUTEEN
Valmentaja ja muut tukihenkilöt osaavat tehtävänsä
 
Koti liikuttajana
Yhdessä tekeminen
Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään
Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu
Valintavaihe:
tuki nuorelle
opiskelussa javalmennuksessa
Huippuvaihe:
Intohimona
menestys
Lapsuus: laatua
koulussa ja seurassa,
”kielloista kokeiluihin
ja oppimiseen”
       IloInnostus                  Intohimo
LAPSI
NUORI
AIKUINEN
nuori
PYRKIMYS ERINOMAISUUTEEN
huippu-urheilunmuutos.fi
alaosan_viirit
urheilijan polku
Huippu-urheilun muutostyö kiteytyy:
1. Urheilija lähipiireineen on keskiössä
2. Osaamista on kehitettävä ja vietävä käytännönvalmennukseen paikallisesti ja valtakunnallisesti
3. Yhteistyötä kaikilla tasoilla on vahvistettava
huippu-urheilunmuutos.fi
alaosan_viirit
urheilijan polku
Seurat ja lajiliitot
Lapsuusvaihe
Nuoruus-/valintavaihe
Huippuvaihe
URHEILIJAN POLKU
URHEILIJAN POLKU
nuori
Urheiluakatemia-ohjelma
Huippuvaiheenohjelma
Osaamisohjelma
Huippu-urheiluyksikkö
Moottori
Verkostoa ja
keskittämistä
huippu-urheilunmuutos.fi
alaosan_viirit
urheilijan polku
MUUTOKSEN TOIMEENPANO; SISÄLLÖLLISETVALINNAT:
 
Huippu-urheilun eettisyyden ja rehellisyyden perusta on kestävällä jaarvostettavalla pohjalla. Muutostyön onnistuminen edellyttää toimijoiden sitoutumistaurheilun eettisiin perusarvoihin – Reilun Pelin periaatteisiin.
 
Osaamisohjelma vastaa huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnanverkoston sekä valmentajuuden valtakunnallisesta kehittämisestä.
Urheiluakatemiaohjelma vastaa lajien yhteisen urheiluakatemiaverkostonvaltakunnallisesta kehittämisestä.
Huippuvaiheen ohjelma vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa huippu-urheilumenestyksestä sekä huipulla olevien ja kansainvälistä menestystä tavoittelevienurheilijoiden ja joukkueiden toiminnan kehittämisestä.
 
Toimintatavat: Urheilija keskiössä, osaamista vahvistetaan ja viedään käytäntöönsekä yhteistyön vahvistaminen kaikilla tasoilla.
huippu-urheilunmuutos.fi
alaosan_viirit
urheilijan polku
Suuri muutos urheilussa (seurassa)
-20 tuntia?
-Omatoiminen liikkuminen !?
huippu-urheilunmuutos.fi
alaosan_viirit
urheilijan polku
Kenellä vastuu - lapsella?
-Koti
-Seura
-Koulu
huippu-urheilunmuutos.fi
alaosan_viirit
urheilijan polku
-yhteinen tekeminen, kodinlisäksi:
-Seurassa
-Seura – koulu
-Seura – seura
-Urheiluakatemia
-Kannustaminen ja keinotomatoimiseen liikkumiseen
Ratkaisuna
huippu-urheilunmuutos.fi
alaosan_viirit
urheilijan polku
Huippu-urheilun rooli tulevaisuuden seuratoiminnassa
-Seuran oma valinta
-Lajikulttuurin ja urheilukulttuurin ylläpito
-Innostaja, ilon ja ylpeyden aihe
-Näkyvää osaa toiminnasta
-Urheilijan polku yhdistää eri toimijatkäytännön tasolla
huippu-urheilunmuutos.fi
alaosan_viirit
urheilijan polku
Osaamisen ja hinnoittelun ristiriita
-Tarvitaan osaavia valmentajia
-Lapsille
-Nuorille
-Aikuisille
-Vammaisille
-Ammattimaisuus, ammattilaisuus, päätoimisuus
-Laadukas koulutus ja työkokemus
 Kustannukset kasvavat
-Seuroille ja perheille kova haaste
huippu-urheilunmuutos.fi
alaosan_viirit
urheilijan polku
Onko vastausta?
-Ei kattavasti, mutta:
-Yhteistyö seurojen kesken
-Yhteistyö urheiluakatemioissa(kunta, seura, liitto, ok…)
-Osa lajeista alihinnoiteltuja
-Poliittinen ulottuvuus:
-Ei kustannus vaan investointi
huippu-urheilunmuutos.fi
alaosan_viirit
urheilijan polku
Pesäpallo:
Yhteisöllisyys
Lasten liikuttaja
Huippu-urheilu
Ottelutapahtumat
Maakunnallisuus
huippu-urheilunmuutos.fi
alaosan_viirit
urheilijan polku
Huippu-urheilun muutostyö kiteytyy:
1. Urheilija lähipiireineen on keskiössä
2. Osaamista on kehitettävä ja vietävä käytännönvalmennukseen paikallisesti ja valtakunnallisesti
3. Yhteistyötä kaikilla tasoilla on vahvistettava