StressiStressi
Stressi on elimistöön kohdistuvaafyysistä tai psyykkistä, ympäristöstätulevaa tai sisäsyntyistä kuormitusta.Stressi on elimistöön kohdistuvaafyysistä tai psyykkistä, ympäristöstätulevaa tai sisäsyntyistä kuormitusta.
http://www.e-ville.hk/images/products/412.jpg
kimonopat1
kimonopat1
Vaikutukset
Stressillä on sekä myönteisiä ettäkielteisiä vaikutuksia.
Stressi antaa voimaa, voi ollapontimena toiminnalle ja purkaaadrenaliinia uhkaavissa tilanteissa.
Pitkittyessään stressi voi muuttuavaaralliseksi. Se rasittaa niinhenkisesti kuin fyysisestikin ja voilopulta sairastuttaa stressaantuneen.
kimonopat1
kimonopat1
Stressin aiheuttajat
Nuorille stressiä aiheuttavat monetvaatimukset, odotukset, kiire ja jännitteetelämän eri osa-alueilla.
Koulumaailmassa stressin aiheuttajina onkoulusta tulleet tehtävät, kokeet jasosiaaliset tilanteet muiden ihmistenkanssa.
Erilaiset tiedossa olevat esiintymistilanteetsaattavat aiheuttaa joillekin ihmisillestressiä, muttei välttämättä aivan kaikille.
Yksityiselämässä stressiä aiheutuuharrastuksista, perhe- ja ihmissuhteista.
kimonopat1
kimonopat1
Stressi vaikuttaa ihmisen koko kokemukseenelämäntilanteestaan.
Vakavasti stressaantunut ihminen ei kykenenäkemään elämässä lainkaan hyviä puolia,kaikki asiat nähdään kielteisinä.
Tutkimusten mukaan esimerkiksi stressistäkärsivän henkilön päätöksenteko- jahavainnointikyky heikentyy
OireetOireet
Elimistön stressihormonit (adrenaliini ja kortisoli)kiihdyttävät elintoimintoja: mm. verenkierto lisääntyy,sydän tykyttää voimakkaammin, verenpaine nousee,unen tarve vähenee, virtsan eritys voi lisääntyä.Elimistön stressihormonit (adrenaliini ja kortisoli)kiihdyttävät elintoimintoja: mm. verenkierto lisääntyy,sydän tykyttää voimakkaammin, verenpaine nousee,unen tarve vähenee, virtsan eritys voi lisääntyä.
Vihamieliset tunteet hallitsevat, "pinna" on kireällä jaunen tarve vähenee.Vihamieliset tunteet hallitsevat, "pinna" on kireällä jaunen tarve vähenee.
Ihminen tuntee olonsa väsyneeksi, ja hänellä voi ilmetähuonomuistisuutta.Ihminen tuntee olonsa väsyneeksi, ja hänellä voi ilmetähuonomuistisuutta.
Muita oireita ovat: vatsakatarri, päänsäryt, niska- jahartiaseudun säryt.Muita oireita ovat: vatsakatarri, päänsäryt, niska- jahartiaseudun säryt.
ae9f19dbd1706bcbd29fd9041a98b241
kimonopat1
kimonopat1
L
i
h
a
s
j
ä
n
n
i
t
y
s
t
ä
,
 j
ä
y
k
k
y
y
t
t
ä
P
ä
ä
n
s
ä
r
k
y
ä
,
 s
i
l
m
ä
s
ä
r
k
y
ä
N
i
s
k
a
-
 j
a
 h
a
r
t
i
a
s
e
u
d
u
n
 k
i
p
u
j
a
 y
m
.
o
n
g
e
l
m
i
a
E
r
i
l
a
i
s
i
a
 k
i
p
u
j
a
,
 e
s
i
m
.
 r
i
n
n
a
s
s
a
 t
a
i
v
a
t
s
a
s
s
a
H
u
i
m
a
u
s
t
a
,
 p
a
h
o
i
n
v
o
i
n
t
i
a
V
a
t
s
a
n
 t
o
i
m
i
n
n
a
l
l
i
s
i
a
 o
n
g
e
l
m
i
a
;
u
m
m
e
t
u
s
t
a
,
 r
i
p
u
l
i
a
 y
m
s
Fyysisellä tasolla
kimonopat1
kimonopat1
Ahdistuneisuutena
Ärtyneisyytenä, suuttumuksena
Pelokkuutena
Huolestuneisuutena
Jännittyneisyytenä, levottomuutena
Psyykkisellä tasolla
kimonopat1
kimonopat1
Stressin kasaantumisen seurauksetilmenevät esim. lisääntyneinävirhesuorituksina, tulehtuneinahenkilösuhteina, yleisväsymyksenä taikasvavina sairaskuluina.
Seuraamuksia
kimonopat1
kimonopat1
Stressin purkaminen jaennaltaehkäisy
kimonopat1
kimonopat1
Itsesäätely
Itsesäätely on tärkeä stressinsäätelijä.Psyykkiseen itsesäätelyyn on useitakeinoja. Yksilö voi käyttää hallintakeinoja,jotka ovat tietoisia ongelmanratkaisuyrityksiä. Hän voi esimerkiksivaikuttaa kehonsa fyysisiin tekijöihin.
Liikunta, terveellinen ruokavalio, päihteidenvälttäminen tai kunnon yöunet voivat ollastressitilanteessa tärkeitä psyykkistätasapainoa ylläpitäviä fyysisiähallintakeinoja.
kimonopat1
kimonopat1
Ongelmakeskeiset hallintakeinot
Puututaan suoraan itse stressitekijään
analysoidaan stressitilanne
poistetaan tai vähennetäänhäiriötekijöitä
parannetaan omia taitoja
turvaudutaan muiden apuun
kohdataan tilanteet suoraan
kimonopat1
kimonopat1
Emootiokeskeiset hallintakeinot
Tavoitteena stressistä johtuvienhaitallisten tuntemuksienvähentäminen
pyritään löytämään tilanteesta valoisiapuolia
vertaillaan omaa tilannetta muidentilanteeseen
nauretaan itselleen
vähätellään tilanteen merkitystä
vältetään vaikeita tilanteita
kimonopat1
kimonopat1
Vältä stressiä suunnittelulla jaaikatauluttamalla
Aseta työt tärkeysjärjestykseen ja teekompromisseja, jos tilanne vaatii
 Muista pitää lomaa ja ladata akkuja
kimonopat1
kimonopat1
Stressiä voi lievittää fyysiselläliikunnalla
Harrastamalla mieleistä urheilua,ulkoilua ym., keho virittyy ja stressitilalaukeaa
Nauramalla ja mieleisellä tekemiselläsaa stressaavat ajatukset hetkeksipois mielestä