StationeryStationery
anabnr2
HENKILÖKOHTAINENNÄYTTÖSUUNNITELMA –HENSUSeija Pajukoski
StationeryStationery
anabnr2
OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINENNÄYTTÖSUUNNITELMA
Tavoite:
mahdollistaa yksilöllisen näytönsuunnittelun ja toteutuksen
mahdollistaa opiskelijan vahvuuksien jatuen tarpeiden huomioimisen näytössä– tiedonkulku, suunnitelmallisuus
StationeryStationery
anabnr2
HENSU perustuu
Opiskelijan HOPS:aan, (HOJKS), kytkeytyyTOPS:aan
aikaisemmin koottujen opiskelijatietojenhyödyntämiseen
osaamiskartoitukseen ja opiskelijan itsearviointiinennen näyttöä
Koulutuksen järjestäjän näyttösuunnitelmaan
(Ops:n perusteet, näyttöaineistot)
Työssäoppimisen paikkaan
StationeryStationery
anabnr2
HENSU tehdään
Yhteistyössä: opiskelija, opettaja (jaryhmän ohjaaja), työpaikkaohjaaja
tarvittaessa yhteistyö opiskelijahuollonja vanhempien kanssa
- eri opiskeluvaiheissa
StationeryStationery
anabnr2
HENSU - SISÄLTÖ
näyttöön liittyvän tuen ja ohjauksensuunnittelu
näytön toteutuksen suunnittelu:näyttöympäristö, näytön toteutustapa,ajoitus
arvioinnin suunnittelu
StationeryStationery
anabnr2
HENSU edellyttää
että koulutuksen järjestäjännäyttösuunnitelmassa on kuvattuHENSU:n rooli ja toteutustapa
yhteistyökulttuuria (opettaja-työpaikkaohjaaja-opiskelija)
toimivaa henkilökohtaisen suunnittelunmallia oppilaitoksessa (HOPS- jaHOJKS-käytännöt)
StationeryStationery
anabnr2
HENSU - periaatteet
opiskelijatuntemus on pohjana!
opiskelija on itse mukanasuunnittelussa!
yhteistyö: opettaja,työpaikkaohjaaja
avoimuus
Työväline – ei paperisilppua!
StationeryStationery
anabnr2
POHDITTAVAA HENSUSTA
millainen on toimiva, arkipäivänHensu?
milloin Hensun tekeminen aloitetaan?
mitkä ovat Hensun tekemiseenosallistuvien roolit?
koko opiskelun ”raami Hensu” vaiyksittäisen näytön Hensu? - Hensu eriopiskeluvaiheissa?
mikä on Hensun suhde TOPS:iin?
StationeryStationery
anabnr2
POHDITTAVAA
Miten sovittaa yhteen TOPS, HENSU, HOPS, HOJKS?
Kuka tekee suunnitelmia: työn jako ja roolit?(opettaja, ryhmän ohjaaja, opiskelija,työpaikkaohjaaja, työnantaja, opiskelijahuolto,vanhemmat)
Millainen on toimiva henkilökohtainen suunnitelma?
Millaisia ongelmia eri suunnitelmien teossa jakäytössä on ollut?
Millaisia muita kysymyksiä ja kommentteja heräsi?
StationeryStationery
anabnr2
HOPS KAIKILLEOPISKELIJOILLE!
pohjautuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin
opiskelija osallistuu
opetussuunnitelman tavoitteista ja opiskelijanomista tavoitteesta lähtevä suunnitelma
ARKIPÄIVÄN HOPS TYÖVÄLINEARKIPÄIVÄN HOPS TYÖVÄLINE
StationeryStationery
anabnr2
HOPS -Opetussuunnitelmanperusteet (2001)
opiskelijoille on laadittava heidänvalintojensa mukainen henkilökohtainenopiskelusuunnitelma
henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmiatehtäessä on otettava erityisestihuomioon ne opiskelijat, joilla onperusopetuksen aikana tai ammatillisenkoulutuksen alkaessa opiskeluun taielämiseen liittyviä vaikeuksia
StationeryStationery
anabnr2
HOPS - TYÖVÄLINE
tehdään jokaiselle opiskelijalle
oppimisen suunnitelma
elää opiskelujen edetessä
sisältää TOPS:n, HENSU:n sekäopetuksen ja ohjauksen suunnitelman
paljon tuen tarpeessa olevalleopiskelijalle laaditaan lisäksi HOJKS
StationeryStationery
anabnr2
Erilainen oppija ammatillisessakoulutuksessa ja HOPS
j0078715
Tiedonsiirto
vahvuuksien ja
vaikeuksien
tunnistaminen
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS, johonsisältyy TOPS ja HENSU
(HOJKS – henkilökohtainen opetuksen järjestämistäkoskeva suunnitelma: erityisopetus)
Opetus ja ohjaus    Tuki- ja ohjaustoimet
Työssäoppiminen    Yhteistyö
Arviointi ja näytöt
Työllistyminen
Hyvä elämä
Oppiminen
Ammatillinen kasvu
Henkilökohtainen kasvu
Opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutus
Oppilaitoksen kulttuuri ja opetussuunnitelma