IMG_0910.JPG
Joustava työssäoppimispolku
TO                     La-To
      La-To
TO                   La-To
HOPS
La-To HOJKS            ROPS
IMG_0926.JPG
Kenelle?  Mistä syystä?
oTekemällä oppija
oKoulumuotoinen ei sovellu
oOpintojen täydentäjä
oErilainen oppija
oOma uratavoite
IMG_0936.JPG
Kuka käynnistää?
Ro
Opo
Erkka
Opiskelija
Huoltaja
Työnantaja
Tp-ohjaaja
Kuraattori
Terv.huolto
IMG_0923.JPG
Suunnittelu oppilaitoksessa
Ro tekee alustavan suunnitelman – johtaja päättää jaresurssoi?
Opiskelijan kypsyys ja kunto?
Yhteistyökumppaneiden kanssa suunnitellaan – tuet?
Opiskelijalle selväksi:  työssäoppimisen tarkoitus,pelisäännöt ja tavoitteet
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu joustavasti
MATTI, MAA09kesä?TP. OHJ: xxxxMUU TUKI: nuoriso.ohjOPETTAJA: Matti(Erityinen, ei hojks, tuet)
2010-2011
1 jakso
2
3
4
5
kurssit
rops
rops
rops
rops
La-to:
Palvan tila
5ov Maan kasvukunnon ja tuotantoymp:nhoito
4 ov Leipäviljantuotanto
2011-2012
1
2
3
4
5
8.8-16.9
La-to  viljelystila,6ov leipäviljantuotanto
19.9-21.10
Nautatila 5 ovNaudan hoito…
-Jatkuu
24.10-25.11
Koulussa
5ov Sianhoito
28.11-13.1
La-to
5ov sian hoito
16.1 -24.2
La-to
6ov lomituststo.
Valmistuu2.3.12
IMG_0887.JPG
Työpaikan valinta: onnistumisen mahdollisuus?
Täyttyvätkö ammattitaitovaatimukset?
Työpaikan tehtävät vaatimustasoltaanopiskelijalle sopivia?
Opiskelija hyväksyy työpaikan?
Tp.ohjaaja perehdytetty laajennettuuntyössäoppimiseen ja opsiin
Otetaanko huomioon opiskelijan erityisyys?
IMG_0886.JPG
Työssäoppiminen
Työnantajan odotuksetja pelisäännöt?
Suunnitelman tarkennusyhdessä
Huolellinen perehdytysja työn ohjaus
Opiskelijan yksilöllisettarpeet?
Tarvittavat tuet ja ohjaus– kuka yhdyshenkilökoululla?
Onko aikaisempiapettymyksiä – otetaankopuheeksi?
NIKO, MAA09TP ohjOpettaja
Työyksikkö
Opintokokonaisuus/ kurssi
Suunnitelma
aikataulu
toteutunut
arviointi
Palvan tila
11.4 –10.6.11(9vk)
8.8-16.9
Viljelystila
19.9-21.10nautatila
28.11-13.1
sikatila
5ov Maankasvukunnon…
4 ov Leipäviljan…
6 ov Leipäviljan…
5ov Naudan hoito…
5 ov Sian hoito
Tavoitteet: tehtävät jaaikataulu, Päiväkirja
Niko teki omia polkuja:kesätyö + hiihto +syysloma,
Valmistui 20.12. 2012
xxx
H3
IMG_0881.JPG
IMG_0892.JPG
Missä mennään metsään?
Väärä työpaikka?
OPSI kateissa?
Sitoutuminen löysää?
Ammattitaitovaatimukset eivät täyty?
Henkilökemiat?
Raamit puuttuvat?
IMG_0909.JPG
Oppimisen ja osaamisen arviointifokus: ROHKAISU
Ammatillista kasvua tukevaa
voimavarakeskeisyys
Rohkaistaan itsearviointiin – reflektointi
Välitön, kattava, perusteltu palaute
Näytön mahdollistaminen
    kun taidot siihen riittävät
IMG_0907.JPG
IMG_0897.JPG
Miten oppimisprosessi onnistui?Yhteistyöstä kehittämiskumppanuuteen?
Palaute pohditaan huolella - foorumi?
Fokus 1.: opiskelijan opintojen etenemisensuunnittelu
Fokus2.: yhdessä kehittyminen