Lääkekorvausuudistus1.1.2006
Nyt:
peruskorvaus 50%omavastuunylittävältä osin
10 € kiinteäomavastuu ostokertaakohti
Hallituksen esitys:
peruskorvaus 42 %
kiinteä omavastuupoistuu
omavastuu
-alenee, jos lääkemaksaa alle 100 €
-nousee, jos lääkemaksaa yli 100 €
Ylempi erityiskorvausluokka
Nyt:
100 % erityiskorvausomavastuunylimenevältä osalta
5 € kiinteä omavastuuostokertaa kohti
Hallituksen esitys:
100 % erityiskorvaus
lääkevalmistekohtainenomavastuu 3 €jokaisesta ostosta
saman lääkkeen erivahvuudet tulkitaan erilääkevalmisteiksi
Alempi erityiskorvausluokka
Nyt:
75% erityiskorvausomavastuunylittävältä osin
5 € kiinteä omavastuuostokertaa kohti
Hallituksen esitys:
72 %prosenttikorvaus
ei kiinteääomavastuuta
Omavastuu
-laskee jos lääkemaksaa alle 250 € ja
-nousee jos lääkemaksaa yli 250 €
Vuotuinen  omavastuu
Vuonna 2005
606,95 euroa
jos vuotuisetomavastuuosuudetylittävät katon 16,82eurolla, korvataankokonaan
Ei-korvattavialääkkeitä ei lasketamukaan
Hallituksen esitys:
v. 2006  610 euroa
jos vuotuisetomavastuuosuudetylittävät katon,peritään 3 euronomavastuu jokaisestalääkevalmisteesta
Ei-korvattavialääkkeitä ei lasketamukaan
Vaikutukset diabeetikoidenomavastuuosuuksiin vuonna 2006
84 476 eli 53 prosentilla diabeetikoista omavastuu
laskee keskimäärin 12 eurolla
75 211 eli 47 prosentilla diabeetikoista omavastuu nouseekeskimäärin 22 eurolla
Diabeetikot joutuvat käyttämään monia lääkkeitä, koska heillä onuseita rinnakkaisia sairauksia ja monilla lisäksi diabeteksenseurauksena vaikeita lisäsairauksia
Noin 25 000 diabeetikolla vuotuiset lääkemenot ylittävät lääkekaton
Diabeetikko, jolla 15 eri korvausluokkiin kuuluvaa lääkettä:omavastuu 610 euron katon päälle 135, 90 tai 45 euroa riippuen siitä,täyttyykö katto ensimmäisellä, toisella tai kolmannella ostokerralla.
Tietoja diabeetikoiden lääkemenoista jaomavastuista vuositasolla
Diabeetikoita koskevissa luvuissa ovat mukana vain diabeetikot, joilla erityiskorvausoikeus diabeteslääkkeisiin (103)
Kustannukset koskevat kaikkia diabeetikoiden käyttämiä lääkkeitä
                          Kustannukset €   Kustannukset €/pot.  Korvaukset € Omavastuut €       Omav/pot. €
Nykyisen korvausjärjestelmän vallitessa
Lääkekorvauksia saaneita    3 137 721   1 423,6 milj.      450        942 milj.      481,6 milj.             153,5
 Ehdotetulla mallilla:
        ”     1 367,4 milj.      435,8   886,8 milj.        480,7 milj.             153,2
Diabeteslääkkeistä erityiskorvausta saaneita  DIABETES (103), heidän  kaikki korvattavat lääkemenonsa
Nykymallilla:           159 687        212,3 milj.    1329,5  165,9 milj.         46,4 milj.             290
Ehdotetulla mallilla               ”          203,6 milj.    1275  156,7 milj.            46,99 milj.           294,3
Diabeetikoiden  lääkkeet 2,93x verrattuna keskimääräisiin lääkemenoihin/korvauksensaaja, diabeetikoiden omavastuut ovatnoin 2x suuremmat
Erityiskorvausoikeutettuja diabeetikoita  5% korvauksen saajista,  heidän kaikkien korvattavien lääkkeiden osuus 15% kokokorvausten piirissä olevista lääkemenoista
Diabeetikon maksama omavastuuosuus vähenisi  84 476:lla  (53%)  km. 12 € vuodessa ja lisääntyisi 75 211:lla  (47%)km.  22 € vuodessa.
Nykymallilla kattosumman ylittäneitä olisi ollut yhteensä 160 699. Ehdotetulla mallilla kattosumman ylittäneitä olisi 170 197
Nykymallilla katon ylittäviä diabeetikoita olisi 23 825, ehdotetulla mallilla diabetespotilaista katon ylittäjiä 24 525.
Lähde: STM. Kaikki tiedot korvausjärjestelmäehdotuksen seurauksien arvioinnista perustuvat
31.3.2005 voimassa olleisiin tukku- ja vähittäishintoihin.
Glargininsuliini (Lantus) tai detemirinsuliini (Levemir) kynäampulli 5 x3 ml  peruskorvattuna  tyypin 2 diabeteksen hoidossa
Nyt: tukkuhinta     54,87                                  vähittäishinta  83,57 +0,42 = 83,99 €
Esitys:   "        -5%= 52,13 X 1,3 + 6.05€=73,82 +8 % alv         79,72 +0,42 = 80,14 €
 5 %:n alennuksen vaikutus vähittäishintaan                      - 3,85 €= - 4,6 %
1 pakkaus (5x 3ml)omavastuu nyt   (83,99-10)/2 +10 = 46,99 €uusi omavastuu (79,72 +0,42) = 80,14 x 58%                       = 46,48 €  - 0,52€
2 pakkausta  2x (5x 3ml)omavastuu nyt 2x 83,57 =  167,14+0,42 =(167,56 -10)/2 +10       = 88,78uusi                  2x79,72=   159,44+0,42=159,86 X 0,58%             = 92,72    + 3,96€
3 pakkausta  3 x (5x3ml)omavastuu nyt 3 x 83,57= 250,71 +0,42=( 251,13-10)2+10 =130,56uusi                 3 x 79,72= 239,52 +0,42= 239,94 X 0,58   =139.17   + 8,61€
4 pakkausta 4 x (5x3ml)   0mavastuu ylittää vuotuisen katon 610 €
(0,42 € on reseptimaksu, joka lisätään jokaiseen lääkevalmisteen hintaan ennenomavastuun laskemista. Reseptimaksu peritään vain kerran, vaikka pakkauksiauseampia)
(jos 3 kk:n annos 2 pakkausta, omavastuu nousee vuodessa 4 x 3,96 eli noin 16 €,
(jos 3 kk:n annos 3 pakkausta, omavastuu nousee vuodessa 4 x 8,61 eli noin 34 €