TEHTÄVÄTYYPEISTÄAikis / Käsikirjoitusseminaari 25.3.2010
Sanna-Kaisa Hakkarainen, Melon Arbus Productions Oy
Monivalintatehtävät
Tehtävät sisältävät kysymyksen ja 3-4 vastausvaihtoehtoa,
joista vain yksi on oikein.
TEHTÄVÄN SISÄLTÖ:
Valitse oikea vastaus.
Missä Minna ja Tero asuvat? Itä-Suomessa. /Pohjois-Suomessa. /Keski-Suomessa.
Missä Tero on töissä? Autotehtaassa./ Paperitehtaassa./ Kemiantehtaassa.
Kuka on Onni? Annin isä. / Annin setä. /Annin veli.
Mitä Anni harrastaa? Urheilua. /Musiikkia. /Tanssia.
TEHTÄVÄLOGIIKAN KUVAUS esim.:
Vaihtoehdot pudotusvalikossa (ei valintaa merkitään ?).
Valikossa väri vaihtuu hiiren liikkeen mukaan.
Valittu vaihtoehto nähdään rivillä, kunnes tarkistetaan.
Tarkista-painikkeen jälkeen oikeat vastaukset vilahtavat
vihreinä, väärät punaisina.
Opiskelija valitsee uuden osion.
New Picture (14).bmp
New Picture (19).bmp
Oikein-väärin -tehtävät
Tehtävätyypissä on pääteltävä
kuullun/ nähdyn aineiston perusteella,
ovatko väittämät oikein vai väärin.
New Picture (25).bmp
TEHTÄVÄLOGIIKAN KUVAUS esim.:
Oppija käynnistää äänileikkeenklikkaamalla kuulokkeiden kuvaketta.Äänileikettä ei voi keskeyttää, se loppuuitsestään. Sen voi kuunnella uudestaan.
Oppija näkee kaksi lausetta/väittämää,joiden alla on vaihtoehdot: oikein, väärin.
Tarkistus: Nähdään valitun vaihtoehdonkohdalla: Vihreä V= oikein, Punainen X =väärin.
Avoimet kysymykset
Tässä tehtävätyypissä vastataan kuullun/ nähdyn
perusteella kysymyksiin. Osaan kysymyksistä voi
vastata lyhyesti, osaan täytyy pidemmästi.
Käsikirjoittajan muistilista 25.3.2010 skh
TEHTÄVÄLOGIIKAN KUVAUS esim.:
Oppija kuuntelee äänileikkeen,joka käynnistyy automaattisestikun sivulle saavutaan.
Tekstiin liittyy kysymyksiä. Oppijakirjoittaa vastauksensavapaakenttään. Vastauksensa voitallentaa, printata.
Tarkistus: Opiskelija tallentaavastauksensa omalla nimellään japalauttaa (tiedoston) Moodleen,jossa ope kommentoi niitä.
tääääää.jpg
Lauseenmuodostustehtävät
Lauseenmuodostustehtävissä arvioidaan rakenteiden ja sanaston
hallintaa. Näissä tehtävissä muodostetaan lauseita annettujen ohjeiden
mukaan.
TEHTÄVÄLOGIIKAN KUVAUS esim.:
Sanat ovat liikuteltavia palikoita,
jotka tulevat ruutuun lause kerrallaan.
Oppija järjestää hiirellä raahaten sanat
haluamaansa järjestykseen, painaa tarkista.
Jos sanajärjestys oikein, sanat muodostavat
Yhtenäisen väripakin = lauseen.
Kuullaan ja nähdään Seppo Suomen kielioppiohje
(peruslause).
Ohje poistuu minne tahansa klikkaamalla.
Ohje palautuu reloadaamalla tehtävän.
New Picture (21).bmp
Täydennystehtävät, aukkotäydennys
Käsikirjoittajan muistilista 25.3.2010 skh
Täydentäminen on tehtävätyyppi,jossa kuullusta tekstistä on jätettypois joitakin sisällön kannalta
keskeisiä kohtia.
Aukot täydennetään sanatarkasti
kuullun perusteella.
Täydennystehtävät, aukkotäydennys
Käsikirjoittajan muistilista 25.3.2010 skh
New Picture (22).bmp
TEHTÄVÄLOGIIKAN KUVAUS esim.:
Sanojen vieressä on sananperusmuodon verran tyhjiäruutuja, joihin oppija kirjoittaakirjaimen per ruutu, sananperusmuodon.
Tehtävän voi tarkistaa missävaiheessa tahansa,
oikeat näkyvät vihreinä,
väärät punaisina.
New Picture (24).bmp
Tiivistelmä
Tässä tehtävätyypissä tuotetaan lyhennelmä
kuultavasta tekstistä suomeksi. Tiivistelmän tulee
keskittyä tekstin pääasioiden ja niiden välisten
suhteiden esittämiseen. Se laaditaan joko ns.
ranskalaisin viivoin tai yhtenäisenä tekstinä.
Käsikirjoittajan muistilista 25.3.2010 skh
Toteutusteknisiä tehtävätyyppejä
Käsikirjoittajan muistilista 25.3.2010 skh
Hiirellä raahaus (drag and drop)
Yhdistä esim. sana ja selitys hiirellä raahamalla.
Käsikirjoittajan muistilista 25.3.2010 skh
New Picture (20).bmp
TEHTÄVÄLOGIIKAN KUVAUS esim.:
Vaihtoehdot löytyvätlaatikosta, josta käyttäjäraahaa sanat oikeille riveille.
Sanat tarttuvat rivin tyhjäänkohtaan.
Tarkista-painikkeella oikeatvastaukset jäävät paikoilleen,väärät palautuvat laatikkoon.
Käsikirjoittajan muistilista 25.3.2010 skh
  Opiskele sanat kuvasanakirjanavulla (sanat myös audiona)
 Tehtävä: Yhdistä sana ja kuva.
Oppija yhdistää pelkkienkuvavihjeiden avulla (hiirellä raahaten)kuvat ja sanat, tarkistus.
Yhdistä sana ja kuva, Kuvasanakirja
Sanaristikko
Käsikirjoittajan muistilista 25.3.2010 skh
 Vihjeet tekstinä tai kuvina
 Tarkistus, palaute.
Sanasokkelo, sanarysä
TEHTÄVÄLOGIIKANKUVAUS esim.:
Etsi tarinan sanat sanarysästä, raahaa hiirellä kirjaimia
vaaka- tai pystytasoon merkitäksesi löytämäsi sanat.
Löytämiesi sanojen väri muuttuu.
Tarvittaessa guidehahmo-N kertoo sinulle vihjeen.
Etsittävät sanat (luettelo).
Tarkistus ja palaute:
Käsikirjoittajan muistilista 25.3.2010 skh
Aikarajoitettu peli – pelaajalla aikaa esim. minuutti,jonka jälkeen peli päättyy. Tärkeää kuvata, miten pelaajaoheistetaan ennen peliä ja miten peli toimii/kommentoikun peli päättyy (huomioi eri pelitilanteetpäättymishetkellä).
Pisteidenkeruupelit – voidaan haluttaessa yhdistääaikarajoitukseen. Miten kertyvät pisteet näytetäänpelaajalle, missä koko pistekertymä, jos pisteitä eripelitasoilta (levels, miten visualisoit nämä). Mitä kertyneilläpisteillä tehdään? Onko jokin tavoite, miten kerrot sen?Miten ”voitto” ilmenee?
Kaikki on mahdollista
Ohjelmointikielillä voidaan tuottaa minkälainentehtävätoteutus tahansa eli tekniikka ei asetatehtävälogiikan suhteen rajoituksia mikäli käytettävissä onjokin serveriohjelmisto (esim. PHP, tietokantana esim.MySQL), jonka avulla tiedot saadaan tallentumaan japalautumaan.
Tietojen tallentamista ja palauttamista varten käyttäjältätarvitaan tietoja indentifioitumiseen (rekisteröityminenpalveluun).
Käsikirjoittajan muistilista 25.3.2010 skh