sosiaalitaito_fi
NYKYTILAKARTOITUS HANGOSSAKOTIHOIDON ASIAKKAAN KÄYTÖSSÄ OLEVATAPUVÄLINEET JA TULEVAISUUDEN APUVÄLINETARPEETHENKILÖKUNNAN ARVIOIMANA (TOTEUTUS VIIKOT 43-45/2013)KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN ITSEARVIOITUAPUVÄLINEOSAAMINEN SEKÄ TEKNOLOGISTENLAITTEIDEN JA PALVELUJEN OSAAMINEN (TOTEUTUS VIIKOT 43-45/2013)
C:\Users\Tuula.Ekholm\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\6KEU30WH\Painoon_STM_KASTE_tunnus.tif
C:\Users\Tuula.Ekholm\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\6KEU30WH\kotonoa-kokonainen-logo.jpg
KehittämiskoordinaattoriTuula Ekholm
sosiaalitaito_fi_pieni
VASTAUSPROSENTIT KYSELYIHIN
Asiakkaiden käytössäolevat apuvälineet:Työntekijöidenvastaukset kattavat
98,5 % jatkuvanpalvelun asiakkaista
Henkilöstön osaaminen:HENKILÖKUNTA
        82 %
       (n=37)
sosiaalitaito_fi_pieni
Kartoitus kotihoidon asiakkaan käytössä olevistaapuvälineistä ja tulevaisuuden tarpeista henkilökunnanarvioimana_ TULOKSET
Kyselylomake on täytetty  jatkuvan palvelun asiakkaista, jotka ovat yli 75 -vuotiaita.Yksittäisen vastaajan antamia tietoja ei voi tunnistaa aineistosta.
 Asiakkaiden keski-ikä 85 vuotta. Asiakkaista on naisia 72 % (92 henkilöä) jamiehiä 28% (35 henkilöä)
 Asiakkaista 77 % asuu yksin, 18 % puolison kanssa ja 5 % pojan/tyttärenkanssa
 Asiakkaista 40 %:lla on hyvä näkökyky, noin 38 %:lla näkökyky arvioitiinheikoksi. Silmälaseja käytti 33 asiakasta (noin 26 %).
 Suurimmalla osalla asiakkaista arvioitiin olevan hyvä kuulo (n. 64 %), noin 32%:lla kuulo oli heikentynyt. Kuulolaitetta käytti 5 asiakasta (4 %).
sosiaalitaito_fi_pieni
RAVA - JA MMSE -ARVIOINNIT
sosiaalitaito_fi_pieni
ASIAKKAILLA TÄLLÄ HETKELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVATTEKNOLOGISET LAITTEET  / PALVELUT(samalla asiakkaalla voi olla käytössään useampia laitteita/palveluja, N=126)
Lisäksi yksittäisilläasiakkailla
Ovihälytin
Liiketunnistimellavarustetut valot
Tablet -tietokone
sosiaalitaito_fi_pieni
ERI TEKNOLOGISTEN LAITTEIDEN / PALVELUIDEN OSUUSASIAKKAILLA  TÄLLÄ HETKELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVASTATEKNOLOGIASTA
Lisäksi käytössä (osuusteknologisista laitteista /palveluista < 1 %)
Ovihälyttimiä (1 kpl)
Tablet -tietokone (1 kpl)
Liiketunnistimella varustetutvalot (1 kpl)
Sähköinen nostolaite (2 kpl)
sosiaalitaito_fi_pieni
MUITA APUVÄLINEITÄ KÄYTTÄVIEN ASIAKKAIDENOSUUS APUVÄLINEITTÄIN(asiakkaiden määrä, N=126, samalla asiakkaalla voi olla käytössään useampi apuväline)
sosiaalitaito_fi_pieni
ERI APUVÄLINEIDEN OSUUS ASIAKKAILLA TÄLLÄHETKELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVISTA MUISTA APUVÄLINEISTÄ
sosiaalitaito_fi_pieni
ASIAKKAIDEN KOTONA TEHDYT KODINMUUTOSTYÖT
o 60 asiakkaalle ei ole tehtymitään kodinmuutostöitä
o Tehtyjä kodinmuutostöitä 67kpl (samalle asiakkaalle voiolla tehty useampiamuutostöitä)
sosiaalitaito_fi_pieni
HOITAJAN ARVIO ASIAKKAAN APUVÄLINEIDENTOIMIVUUDESTA
sosiaalitaito_fi_pieni
KODINMUUTOSTÖIDEN, APUVÄLINEIDEN JATEKNOLOGISTEN LAITTEIDEN/PALVELUJEN LISÄTARVE
Työntekijät arvioivat, että 56 %:llaasiakkaista olisi tarvetta tehdäkodinmuutostöitä, lisätä apuvälineitäja/tai teknologisia laitteita/palveluja
sosiaalitaito_fi_pieni
APUVÄLINEET TAI PALVELUT, JOISTA  ASIAKKAATHYÖTYISIVÄT
sosiaalitaito_fi_pieni
KODINMUUTOSTYÖTARPEET ERITELTYNÄ
sosiaalitaito_fi_pieni
Kotihoidon henkilökunnan apuväline- ja teknologistenlaitteiden ja palvelujen osaaminenTULOKSET
Vastaajan työtehtäväVastausprosentti
82 %
(37/45)
sosiaalitaito_fi_pieni
TYÖNTEKIJÖIDEN OMA ARVIOAPUVÄLINEOSAAMISESTAAN (LUOKAT 1-5)
Arviointiasteikko, luokat 1-5
1. Minulla ei ole osaamista ko. asiassa
2. Hallitsen asian heikosti ja tarvitsen työtoverin opastusta tai apua
3. Hallitsen asian tyydyttävästi eli hallitsen perusasiat ilman opastusta
4. Hallitsen asian hyvin ja osaa valita sopivan mentelmän useiden joukosta
5. Hallitsen asian erinomaisesti ja osaan opastaa toisia
sosiaalitaito_fi_pieni
TYÖNTEKIJÖIDEN OMA ARVIOAPUVÄLINEOSAAMISESTAAN (LUOKAT 1-5)
sosiaalitaito_fi_pieni
TYÖNTEKIJÖIDEN OMA ARVIO TEKNOLOGISTENLAITTEIDEN/PALVELUJEN OSAAMISESTAAN (LUOKAT 1-5)
sosiaalitaito_fi_pieni
OSAAMISALUEIDEN KESKIARVOT
sosiaalitaito_fi_pieni
HUOMIOITA
Vastattu erittäin kattavasti!
Turvapuhelimia käytössä yli puolella vastanneista asiakkaista
Matkapuhelimia käytössä lankapuhelimia enemmän
13 %:lla asiakkaista (16 henkilöä) ei ole käytössä mitään teknologisialaitteita/palveluja (vastausten mukaan ei edes puhelinta)
Kodinmuutostöiden, apuvälineiden ja / tai teknologisten laitteiden  / palvelujenarvioitu lisäyksen tarve 56 %:lla asiakkaista
24 % apuvälineiden/palvelujen lisäyksestä hyötyvistä asiakkaista hyötyisityöntekijöiden arvion mukaan liesihälyttimestä (turvallisuuskysymys)
13 % apuvälineiden/palvelujen lisäyksestä hyötyvistä asiakkaista hyötyisityöntekijöiden arvion mukaan turvapuhelimesta (turvallisuuskysymys)
 20 asiakasta tarvitsisi tukikahvoja (yksinkertainen kodinmuutostyö, voisikototeuttaa?)
Työntekijät arvioivat apuvälineosaamisensa olevan kohtuullisen hyvällä tasolla,teknologisten laitteiden ja palvelujen osaamisessa he kokevat enemmän haasteita