Kirkon ilmasto-ohjelmaKirkon ilmasto-ohjelma
Ilkka SipiläinenIlkka Sipiläinen
Yhteiskuntatyön sihteeri, KirkkohallitusYhteiskuntatyön sihteeri, Kirkkohallitus
Turku 7.10.2008Turku 7.10.2008
..
  
  
Kuva
Kirkon ilmasto-ohjelma
Kirkolliskokouksenedustaja-aloite pohjanaKirkolliskokouksenedustaja-aloite pohjana
Kirkkohallitus asettityöryhmän: Teologeja,meteorologi, ympäristönja politiikanasiantuntijoita; Changemaker, KUAKirkkohallitus asettityöryhmän: Teologeja,meteorologi, ympäristönja politiikanasiantuntijoita; Changemaker, KUA
ref_piiput
Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus
Ei pelottelua, vaan myönteinen lähtökohta: Kiitollisuus.Ei pelottelua, vaan myönteinen lähtökohta: Kiitollisuus.
Kirkon oma anti ilmastotalkoisiin: Kristillinen usko voiliikuttaa mieltä, antaa motivaatiota, voimaa ja estäävaipumasta epätoivoonKirkon oma anti ilmastotalkoisiin: Kristillinen usko voiliikuttaa mieltä, antaa motivaatiota, voimaa ja estäävaipumasta epätoivoon
Vahvasti luterilaista perinnettä.Vahvasti luterilaista perinnettä.
Koko todellisuuden ydin onlahjoittava rakkaus. ”Jumalanolemus on itsensä lahjoittaminen.Jumala lahjoittaa sen, mitä hän itseon sekä kaiken, mitä hänellä on;sekä rakkautensa että hyvättekonsa. Myös luominen onJumalan lahjoittavaa toimintaa,siinä hän antaa elämän sekä kaikenmitä elämän ylläpitämiseen jasuojelemiseen tarvitaan.”Koko todellisuuden ydin onlahjoittava rakkaus. ”Jumalanolemus on itsensä lahjoittaminen.Jumala lahjoittaa sen, mitä hän itseon sekä kaiken, mitä hänellä on;sekä rakkautensa että hyvättekonsa. Myös luominen onJumalan lahjoittavaa toimintaa,siinä hän antaa elämän sekä kaikenmitä elämän ylläpitämiseen jasuojelemiseen tarvitaan.”
Kukaan ei elä vainitselleenKukaan ei elä vainitselleen
puut
Jumala on itse läsnä kaikessa luodussa. Kokoluomakunta ilmaisee Jumalan lahjoittavaaolemusta ja työtä.Jumala on itse läsnä kaikessa luodussa. Kokoluomakunta ilmaisee Jumalan lahjoittavaaolemusta ja työtä.
Jumala on luomassaan maailmassa läsnä kahdellatavalla. Ensiksi hän on läsnä kaikkialla elämääantaen ja ylläpitäen. Tässä mielessä kaikki luotuelämä on Jumalasta riippuvaista. Toiseksi Jumalaon läsnä pelastavalla tavalla sanassa jasakramenteissa sekä uskossa.Jumala on luomassaan maailmassa läsnä kahdellatavalla. Ensiksi hän on läsnä kaikkialla elämääantaen ja ylläpitäen. Tässä mielessä kaikki luotuelämä on Jumalasta riippuvaista. Toiseksi Jumalaon läsnä pelastavalla tavalla sanassa jasakramenteissa sekä uskossa.
Luomakunta on Jumalan läsnäolonpaikka
Koska luomakunta on pyhän Jumalanläsnäolon paikka, voimme sanoa, ettäluomakuntakin on pyhä. Luomakunnan pyhyysei johda panteismiin, jumalan ja luonnonsamastamiseen, sillä kristillisen käsityksenmukaan Jumala on kaikessa luodussa, muttasamalla myös sen ylä-, ala- ja ulkopuolella.Luomakunta kuitenkin heijastaa Luojansapyhyyttä, mistä seuraa, että ihmisen tuleekunnioittaa luotua ja vastaanottaa se Jumalanlahjana. Jokainen luotu, jossa Jumala on läsnä, onsamalla lahja, jossa Luoja lahjoittaa itsensä.Mikään luotu ei ole olemassa itseään vaan toisiavarten, siis edistääkseen toisten luotujen elämääja hyvinvointia. Aurinko ja kuu eivät paistaitselleen vaan antaakseen valoa muille, vesi eisada itseään varten vaan pitääkseen yllä kasvien,eläinten ja ihmisten elämää, ilma ei ole olemassaitseään vaan kasvien, eläinten ja ihmistenhengitystä varten.
1gavarc363i
Kolmiyhteinen Jumala
Ei vain luominen lähtökohtana, vaan myösJumala lunastajana ja Pyhänä henkenäEi vain luominen lähtökohtana, vaan myösJumala lunastajana ja Pyhänä henkenä
Luojan  olemus on itsensä lahjoittavarakkaus, joka on läsnä kaikessa luodussaelämää antaen ja ylläpitäen. Elämä onhänestä riippuvainen.Luojan  olemus on itsensä lahjoittavarakkaus, joka on läsnä kaikessa luodussaelämää antaen ja ylläpitäen. Elämä onhänestä riippuvainen.
 Jumala Pelastajana: Jeesus Kristus toi kärsimyksellään,kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan pelastuksen, jokakoskettaa ihmistä, ihmisyhteisöjä ja koko luomakuntaa. Jumala Pelastajana: Jeesus Kristus toi kärsimyksellään,kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan pelastuksen, jokakoskettaa ihmistä, ihmisyhteisöjä ja koko luomakuntaa.
 Armon varassa kristitty jaksaa kohdata elämän suuretkinhaasteet ja nähdä toivoa. Jeesukselle keskeinenlähimmäisenrakkauden periaate kehottaa kantamaan huoltamaailman köyhimmistä, joiden elämään ilmastonmuutosvaikeuttaa. Jeesuksen julistus Jumalan valtakunnastamerkitsee tänään mm. pyrkimistä oikeudenmukaisuuteen jakohtuullisuuteen. Armon varassa kristitty jaksaa kohdata elämän suuretkinhaasteet ja nähdä toivoa. Jeesukselle keskeinenlähimmäisenrakkauden periaate kehottaa kantamaan huoltamaailman köyhimmistä, joiden elämään ilmastonmuutosvaikeuttaa. Jeesuksen julistus Jumalan valtakunnastamerkitsee tänään mm. pyrkimistä oikeudenmukaisuuteen jakohtuullisuuteen.
Jumala Pyhänä Henkenä: Jumala toimiimaailmassa myös Pyhittäjänä. Hän auttaaihmistä tunnistamaan Jumalan Luojana jaPelastajana antamat elämää ylläpitävät japelastavat lahjat. Hän ohjaa ihmistäkäyttämään lahjoja oikein eli pitämään niillähuolta kaikista luoduista. Pyhä Henki oneläväksitekevä Henki, joka yhdistää kristityttoisiinsa ja koko luomakuntaan.Jumala Pyhänä Henkenä: Jumala toimiimaailmassa myös Pyhittäjänä. Hän auttaaihmistä tunnistamaan Jumalan Luojana jaPelastajana antamat elämää ylläpitävät japelastavat lahjat. Hän ohjaa ihmistäkäyttämään lahjoja oikein eli pitämään niillähuolta kaikista luoduista. Pyhä Henki oneläväksitekevä Henki, joka yhdistää kristityttoisiinsa ja koko luomakuntaan.
Kiitollisuus
Kiitollisuus luomisen lahjoista jakiitollisuudesta nouseva rakkaus saavattoimimaan luonnon hyväksiKiitollisuus luomisen lahjoista jakiitollisuudesta nouseva rakkaus saavattoimimaan luonnon hyväksi
Jumalan kohtaaminen luonnonhiljaisuudessa ja kauneudessa on monillesuomalaisille tärkeä osa hengellisyyttäJumalan kohtaaminen luonnonhiljaisuudessa ja kauneudessa on monillesuomalaisille tärkeä osa hengellisyyttä
Kunnioitus
Luomakunnassa läsnä oleva Jumala tekee luodunosalliseksi pyhyydestään.Luomakunnassa läsnä oleva Jumala tekee luodunosalliseksi pyhyydestään.
Ihminen suhtautuu pyhään kunnioituksen,ihmettelyn ja myös pelon tuntein.Ihminen suhtautuu pyhään kunnioituksen,ihmettelyn ja myös pelon tuntein.
Pyhyyteen liittyy myös tietynlainenkoskemattomuus – pyhän rajoja ei ole oikeuttaylittää mielivaltaisesti. Luomakunnan arvonymmärtäminen rajoittaa ihmisen ahnetta haluakäyttää luontoa kohtuuttomasti hyväkseen.Tällainen asenne muuttaa nykyisiä käsityksiäihmisen asemasta osana luontoaPyhyyteen liittyy myös tietynlainenkoskemattomuus – pyhän rajoja ei ole oikeuttaylittää mielivaltaisesti. Luomakunnan arvonymmärtäminen rajoittaa ihmisen ahnetta haluakäyttää luontoa kohtuuttomasti hyväkseen.Tällainen asenne muuttaa nykyisiä käsityksiäihmisen asemasta osana luontoa
Kohtuus
Kristilliseen uskoon kuuluu yksinkertainenelämäntapa, jossa olennaiset asiat erottuvatKristilliseen uskoon kuuluu yksinkertainenelämäntapa, jossa olennaiset asiat erottuvat
Korostaessaan kohtuutta kristinusko muodostaavastavoiman ylikorostuneelle kulutuskulttuurilleKorostaessaan kohtuutta kristinusko muodostaavastavoiman ylikorostuneelle kulutuskulttuurille
Jeesuksen julistus merkitsee kutsuakokonaisvaltaiseen elämänmuutokseen jajatkuvaan kilvoitteluunJeesuksen julistus merkitsee kutsuakokonaisvaltaiseen elämänmuutokseen jajatkuvaan kilvoitteluun
Hiljaisuus ja rukous antavat eettiselle toiminnallevoiman ja suunnanHiljaisuus ja rukous antavat eettiselle toiminnallevoiman ja suunnan
Ruumiillisen ja aineellisentodellisuuden arvo
Kristillisen uskon ytimessä on inkarnaation ajatus: Jumala tuleeJeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi, ihmisruumiiseen. Tämä mysteerikertoo ruumiillisen ja aineellisen todellisuuden suuresta arvostakristillisessä traditiossa.Kristillisen uskon ytimessä on inkarnaation ajatus: Jumala tuleeJeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi, ihmisruumiiseen. Tämä mysteerikertoo ruumiillisen ja aineellisen todellisuuden suuresta arvostakristillisessä traditiossa.
Kristuksen pelastustyön varassa kristitty löytää toivoa uhkakuvienkeskellä. Hän jaksaa kohdata elämän suuret haasteet, joihin kuuluumyös vastuun kantaminen maapallon tulevaisuudesta. Armostaosallisena hänessä syntyy kiitollinen rakkaus Jumalan käskyihin jatahto noudattaa niitä. Tällaisen elämänmuutoksen pysyvä lähtökohta jaliikkeelle paneva voima on Kristuksessa lahjoitettu armo ja rakkaus.Niiden varassa kristitty alkaa noudattaa luomisessa sydämiinkirjoitettua kehotusta: mitä tahdotte toisten tekevän teille, tehkää tesamoin heille.Kristuksen pelastustyön varassa kristitty löytää toivoa uhkakuvienkeskellä. Hän jaksaa kohdata elämän suuret haasteet, joihin kuuluumyös vastuun kantaminen maapallon tulevaisuudesta. Armostaosallisena hänessä syntyy kiitollinen rakkaus Jumalan käskyihin jatahto noudattaa niitä. Tällaisen elämänmuutoksen pysyvä lähtökohta jaliikkeelle paneva voima on Kristuksessa lahjoitettu armo ja rakkaus.Niiden varassa kristitty alkaa noudattaa luomisessa sydämiinkirjoitettua kehotusta: mitä tahdotte toisten tekevän teille, tehkää tesamoin heille.
Kirkon ilmasto-ohjelman suosituksetseurakunnille
Pohjana kirkon oma seurakunnillelaadittu ympäristöjärjestelmä(diplomin on saanut jo lähes 100seurakuntaa).
Suositetaan energiakatselmuksensuorittamista sekä kirkonympäristöjärjestelmän,ympäristödiplomin, käyttöönottoa.
Siirtymistä kokonaan uusiutuvanenergian käyttäjiksi tai ainakinlisäämään merkittävästi sen osuuttaostoenergiasta
Kaikkien toimintojen kehittämistäniin, että ne ovat esimerkkinäseurakuntalaisille ja ympäröivälleyhteiskunnalle.
dipplominkansi
Suositukset kirkon jäsenille
arvioi ja muuta elämäntapaasi kohtuullisemmaksi. Selvitämahdollisuutesi vaikuttaa ilmastonmuutoksenhillitsemiseen.arvioi ja muuta elämäntapaasi kohtuullisemmaksi. Selvitämahdollisuutesi vaikuttaa ilmastonmuutoksenhillitsemiseen.
pidä perhekokous (tai vastaava), jossa sovitte muutoksistaelämäntapaannepidä perhekokous (tai vastaava), jossa sovitte muutoksistaelämäntapaanne
rukoile ja hiljenny: se antaa elämäntavan muutoksellevoimaa ja suuntaarukoile ja hiljenny: se antaa elämäntavan muutoksellevoimaa ja suuntaa
nauti luonnosta ja sen ihmeistänauti luonnosta ja sen ihmeistä
pyhitä lepopäivä. Etsi sille muuta sisältöä kuinkuluttaminen.pyhitä lepopäivä. Etsi sille muuta sisältöä kuinkuluttaminen.
vaikuta seurakunnassasi, paikkakunnallasi jakansanedustajaasivaikuta seurakunnassasi, paikkakunnallasi jakansanedustajaasi
Esimerkki suosituksista kirkonjäsenille:
Lajittele ja kierrätä jätteitäainakin niin paljon kuin omankuntasi ja/tai taloyhtiön palveluttekevät mahdolliseksi. Josmahdollisuudet ovatpuutteellisia, pyri vaikuttamaanniiden parantamiseksi.
Vielä parempi tapa on välttääjätteen muodostumista…
Kerää ja kierrätä tai kompostoibiojäte. Kaatopaikat aiheuttavatnoin EU:nkasvihuonekaasupäästöistämetaanin muodossa, jota syntyyhajoavasta biojätteestä.Biojätteen kierrätyksellä taikompostoinnilla puutarhassasivoit auttaa tämän ongelmanpoistamisessa
Document
Toinen esimerkki: Suosiruokavaliossasi kasvikunnantuotteita
Suosi kasvikunnan tuotteita,luomua ja lähiruokaa. Jos syötsekaruokaa, voit suosiaperinteistä ns. Välimerenruokavaliota, jossa lihatuotteetovat enemmän mausteen kuinpääruuan asemassa. Lihansyönnin vähentämisellä on suurivaikutus ilmastonmuutoksentorjumiseen.Suosi kasvikunnan tuotteita,luomua ja lähiruokaa. Jos syötsekaruokaa, voit suosiaperinteistä ns. Välimerenruokavaliota, jossa lihatuotteetovat enemmän mausteen kuinpääruuan asemassa. Lihansyönnin vähentämisellä on suurivaikutus ilmastonmuutoksentorjumiseen.
Jo maltillinenkin kasvissyöntion maailman mitassa kestäväruokavalio.Jo maltillinenkin kasvissyöntion maailman mitassa kestäväruokavalio.
Paastonaikana voit kokeillalihatonta ruokavaliota.Paastonaikana voit kokeillalihatonta ruokavaliota.
p_muu_vihanneskori
Haasteet suomalaiselleyhteiskunnalle
”Kirkko tukeepäätöksentekijöidenpyrkimyksiäilmastonmuutoksenhillitsemiseksi.Esimerkiksi seuraavattoimet ovat haasteitasuomalaiselleyhteiskunnalle.”
Ilmastoystävällisiätuotteita suositaanlainsäädännöllisin javerotuksellisin keinoin.
Turun tuomiokirkko. Kuva: Rainer Korhonen/YLE
Muut haasteet yhteiskunnalle
Ilmastoystävälliseen liikenteeseenpanostetaanIlmastoystävälliseen liikenteeseenpanostetaan
Energian käyttö käännetään laskuunEnergian käyttö käännetään laskuun
Talouden annetaan kasvaa kestävästiTalouden annetaan kasvaa kestävästi
Hiilinieluja lisätäänHiilinieluja lisätään
Toisia maita ja niiden kansalaisiaautetaan ilmastoystävällisissä valinnoissaToisia maita ja niiden kansalaisiaautetaan ilmastoystävällisissä valinnoissa
Aiheutettu vahinko korvataanAiheutettu vahinko korvataan
”Kirkko tukee asennemuutosta. Ilmastonmuutoson sekä kansallisesti että globaalilla tasolla yksitärkeimmistä haasteista, joihin vallanpitäjätkaikilla hallinnonaloilla joutuvat vastaamaan.Ratkaisukeinoja on onneksi jo olemassa runsaasti,nyt kysytään rohkeutta tarttua niihin. Tulevatsukupolvet tulevat varmasti vaatimaan tämänpäivän päättäjät tilille; tehtiinköilmastonmuutoksen torjumiseksi kaikki voitava,vai lykättiinkö ratkaisujen tekemistämukavuussyistä? ”Kirkko tukee asennemuutosta. Ilmastonmuutoson sekä kansallisesti että globaalilla tasolla yksitärkeimmistä haasteista, joihin vallanpitäjätkaikilla hallinnonaloilla joutuvat vastaamaan.Ratkaisukeinoja on onneksi jo olemassa runsaasti,nyt kysytään rohkeutta tarttua niihin. Tulevatsukupolvet tulevat varmasti vaatimaan tämänpäivän päättäjät tilille; tehtiinköilmastonmuutoksen torjumiseksi kaikki voitava,vai lykättiinkö ratkaisujen tekemistämukavuussyistä? 
1gavarc363i