Kemia, luento1lisämateriaalia
Alkuaine, yhdiste, seos
Mitkä seuraavista ovat a) alkuaineita  b) yhdisteitä c) seoksia
1.Nikkeli
2.Teräs
3.Rauta
4.Häkä
5.Jää
6.Pronssi
7.Ilma
8.Neon
Alkuaine Ni
Seos
Alkuaine Fe
Yhdiste  CO
Yhdiste  H2O
Seos
Seos O, N , CO2,..
Alkuaine Ne
Isotoopit
Kuinka monta protonia, neutronia ja elektronia on seuraavissa atomeissa?
27 p, 33 n, 27 e
92 p, 146 n, 92 e
92 p, 143 n, 92 e
55 p, 82 n, 55 e
53 p, 78 n, 53 e
88 p, 134 n,  88 e
1 p, 1 n, 1 e
Sädehoitokoboltti T½  = 30 v
Luonnonuraanista 99.9%
Ydinpolttoaine  0,1%
Ydinräjähdyksen tuote  T½ = 27v
Ydinräjähdystuote  T½ = 8 pv
Uraanin hajoamisketjun vaihe 3vrk:n ajan. Keuhkosyöpävaara
Raskas vety. Raskas vesiydinvoimalan hidastinaineena
Ionit
Kuinka monta protonia, elektronia ja neutronia on seuraavissa ioneissa?
Kalsium-
ioni
Kloridi-
ioni
p = 20, n = 20, e = 18
p = 17, n = 18, e = 18
Yhdisteiden alkuainekoostumus
Atomipainoja:
Vety H    1.0
Happi O  16.0
Rikki  S     32.1
Kloori Cl    35.4
Natrium Na   24.0
Hiili  C   12.0
Typpi N   14.0
Kupari Cu  63.5
Rauta Fe  55.8
1. Määritä etanolin C2H5OHalkuaineiden suhteelliset osuudet
2. Kummassa kupariyhdisteessä
a)CuCl2  b) Cu2S
On enemmän kuparia?
Molekyylipaino: 2*12 + 6*1+16 = 46
Hiiltä:  2*12/ 46*100% = 52%
Vetyä: 6 / 46* 100% = 13%
Happea: 16 /  46 *100% = 35%
a)Molekyylipaino M = 63.5 + 2*35.4 =134.3
Kuparia 63.5 / 134.3 * 100% = 47%
b) Molekyylipaino M = 2*63.5+32.1 = 159.1
Kuparia 2*63.5 / 159.1*100% = 79.8 %
Alkuaineiden jaksollinen taulukko
Ioniyhdisteet eli suolat
Kationi               Anioni                    Yhdisteen kaava  ja nimi
K+Cl -
Ca2+-
Mg2+NO3 -
Na+CO3 2-
Al3+SO4 2-
KCl   kaliumkloridi
CaF2   kalsiumfluoridi
Mg(NO3)2   magnesiumnitraatti
Na2CO3 natriumkarbonaatti  (sooda)
Al2(SO4)3   alumiinisulfaatti
Periaate   Yhdisteen molekyylit ovat sähköisesti neutraaleja, mikä määrääkationien ja anionien alaindeksit yhdisteen kaavassa.
Nimessä ei tarvita lukusanoja di, tri, koska samoilla ioneilla ei ole useitakeskinäisiä yhdisteitä
Epämetallien väliset yhdisteet
  Kationeja (positiivisia ioneja) ei ole lainkaan
  Yhdisteiden sidostyyppi yleensä kovalentti tai poolinen (kaasuja tainesteitä)
  Useita keskinäisiä yhdisteitä , nimissä kreikan lukusanoja
  Elektroneja luovuttavan epämetallin ionivarauksen tilalla vastaavakäsite on hapetusluku
1 =mono
2 = di
3 = tri
4= tetra
5 = penta
6 = heksa
Esim. Oksidi on O2-.  Hapetuslukutaulukon mukaan hiilelläC on mahdollisia positiivisia hapetuslukuja +II , +IV.
Mitkä ovat hiilen oksidit ?
CO       hiilimonoksidi eli häkä
CO2      hiilidioksidi
Typen oksidit
Esim. Oksidi on O2-.  Hapetuslukutaulukon mukaan typelläN on mahd. positiivisia hapetuslukuja +I, +II , +III, +IV, +V.
Mitkä ovat typen oksidit ?  Nimeä ne
N2O           dityppioksidi
eli typpioksiduuli eli ilokaasu
NO            typpimonoksidi
N2O3        dityppitrioksidi
NO2        typpidioksidi
N2O5    dityppipentaoksidi
Syntyvät liikenteestä:=>
 Happamoitumista
 Keuhkoille haitallisia
 Rehevöittävät vesistöjä
 Kasvihuoneilmiö
Rikin oksidit SO2, SO3
MCj04127700000[1]
tehdas
MCj04124640000[1]
SO2
O2
SO3
sade
H2SO4
rikkihapposade
rikkidioksidi
rikkitrioksidi
rikin okdisit huuhtoutuvat alashapposateina.