LTlogogif3cm
NAPPI_CMYK_PIENI
Mopoilun suosio näkyy mopokannanvoimakkaana kasvuna
Vuosina 2004 ja 2005 mopokanta kasvoi yli10 % Vuoden 2006 tietojen mukaan kasvuaon ollut yli 13 %.
Mopojen määrä on ylittänyt 20 vuodentakaisen tasonsa
Mopoilijoiden henkilövahingot kasvoivatvuonna 2005 15 prosentilla ja vuonna 2006neljänneksellä.
LTlogogif3cm
NAPPI_CMYK_PIENI
Mopon viritys ja alkoholi
Kuolemaan johtaneet mopo-onnettomuudet1992-2003
147 kuolemaan johtanutta onnettomuutta
Riskitekijänä joka neljännessä tapauksessa viritys(38 tapausta, 26%)
Riskitekijänä alkoholi joka viidennessätapauksessa (31 tapausta, 21 %)
Lähde: Moottoripyörä- ja moporaportti, VALT
LTlogogif3cm
NAPPI_CMYK_PIENI
Risteyksissä tapahtuneidenhenkilövahinkojen osuus kaikistamopoilijoiden henkilövahingoista
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, tieliikenneonnettomuudet 2005, 2006 ennakkotieto.
(tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2003)
LTlogogif3cm
NAPPI_CMYK_PIENI
Mopojen määrä 1985 - 2006
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, tieliikenneonnettomuudet 2005
(vuosien 1980-1994 tiedot: vakuutuskanta), vuoden 2006 tiedot AKE 25.1.2007
LTlogogif3cm
NAPPI_CMYK_PIENI
Mopoilijoiden henkilövahingot 1985-2006*
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, tieliikenneonnettomuudet 2005, 2006 ennakkotieto.
(tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 1995 & 2003)
LTlogogif3cm
NAPPI_CMYK_PIENI
Mopoilijoiden henkilövahingot 1000 mopoakohden 1985-2006*
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, tieliikenneonnettomuudet 2005. Vuosi 2006 ennakkotieto
(tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 1995 & 2003)
LTlogogif3cm
NAPPI_CMYK_PIENI
LTlogogif3cm
NAPPI_CMYK_PIENI
TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEETMOPOILIJAT 2000 – 2006*
Lähde: Tilastokeskus, tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2003. 2006 ennakkotietoPJ / 25.1.2007
LTlogogif3cm
NAPPI_CMYK_PIENI
Osallisten mopojen lukumääräonnettomuuksissa, joissa jalankulkija taipolkupyöräilijä vahingoittunut
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, 2006 ennakkotietoja
LTlogogif3cm
NAPPI_CMYK_PIENI
15-17-vuotiaiden mopoilijoiden henkilövahingot sukupuolenmukaan 1999-2006*
Lähde: Tilastokeskus, tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2003. Vuosi 2006 ennakkotieto
LTlogogif3cm
NAPPI_CMYK_PIENI
Mopoilijoiden henkilövahingot kunnittain 2006(10 vahinkojen kärkikuntaa)
Lähde: Tilastokeskus, 2006 ennakkotietoja
LTlogogif3cm
NAPPI_CMYK_PIENI
Mopoilijoiden henkilövahingot iän mukaan 2003 & 2006
Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva. Vuosi 2006 ennakkotietoja
LTlogogif3cm
NAPPI_CMYK_PIENI
Vakuutusyhtiöiden tilastojen mukaan:
Mopojen aiheuttamissa liikennevahingoissa vuonna 2005 oliuhreja (henkilövahinkokorvauksen saajia) yhteensä 1.398henkilöä. Heistä vammat olivat lieviä 1.348 henkilöllä javammat vaikeita/kuolleita yhteensä 50 henkilöä.
Mopojen ollessa onnettomuuden vastapuolena uhreja oli 346,joista vammat lieviä 328 henkilöllä ja vammat vaikeita/kuolleita18 henkilöä.
Vuonna 2005 on liikennevakuutuksista maksettumopovahinkojen korvauksia (vuoden 2007 alussa) noin 4,3miljoonaa euroa. Korvauksien arvioitu lopullinen summa onnoin 17 miljoonaa euroa. Korvauksista 91 % onhenkilökorvauksia (kaikkien ajoneuvoryhmien keskiarvo on 55%).
Lähde: vakes