Lakki
revontuli
Lakki
0
Toimialue
Muonio
Kolari
Pello
Ylitornio
Tornio
Tervola
Keminmaa
Kemi
Simo
Väkiluku n. 80 000henkilöä
Kuvat: Kai Kivelä
revontuli
Lakki
Yhteistyökumppanit
Länsi-Lapin ammatti-instituutti
Kemi-Tornion ammattiopisto
Merikosken ammatillinenkoulutuskeskus
Tornion kansalaisopisto
Kolarin kansalaisopisto
Ylitornion kansalaisopisto
Ylitornion kristillinen opisto
Kemin aikuislukio
revontuli
Lakki
Länsi-Lapin Nosteenkoulutustarjonta
Hallinto ja kauppa
Kulttuuriala
Luonnonvara-ala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Sosiaali- ja terveysala
Tekniikka ja liikenne
Kansalaisopistojen koulutus
Lukiokoulutus
 
Päätoiminen henkilöstö: 290
Vuosiopiskelijamäärä: 2 293
-ammatillinen peruskoulutus 1 287
-ammatillinen aikuiskoulutus 540
-oppisopimus 466
Aikuiskoulutuksen määrä
- 103 000 opiskelijatyöpäivää
- 3 600 opiskelijaa/vuosi
Liikevaihto 19 925 000 e
revontuli
Lakki
HAKEVA
Länsi-Lapin Nosteen lähtökohdat
 Lapin lääninhallitus myönsi vuodelle2003 valtionavustusta hakevaantoimintaan, tiedotukseen ja neuvontaansekä opintoihin hakeutumista edistäviintoimiin 80.000 €
 Opetusministeriö teki päätöksenvuodelle 2003 opetustoimenhenkilöstökoulutusavustuksesta 6200 €
revontuli
Lakki
HAKEVA
12.3.2003 Nosteen esittelyyhteistyökumppaneille, päätös
    Hakevaan osallistumisesta ja vastuista
    -yhteistyöryhmän valinta
19.3.2003 Sovittiin työnjako alueittainsekä toimialakohtainen työnjako
16.6.2003 Noste on yhteistyötä
    Koulutustarvekartoitukset
revontuli
Lakki
HAKEVA
TOIMIJOIDEN KOULUTUSPÄIVÄT
 18.8.2003 Koulutustarpeen määrittely
 15.9.2003 Aikuisten ohjauksenhaasteita ja käytäntöjä Noste-ohjelmassa
 13.10.2003 Henkilökohtaisenkoulutuspolun rakentaminen jatukeminen
revontuli
Lakki
HAKEVA
Kartoituksen tulokset
Toimijat kartoittivat 123 yritystä
    Länsi-Lapin alueella
Kartoitusten purku tuotti 49 Noste-
opiskelijaa eri koulutusaloille
Kartoituksen tuloksenakoulutustarvetieto kulki toimijoidenvälillä, suoritettiin oppilashankintaa,uusia koulutuksia pantiin pystyynmm.perhepäivähoitajia, tietotekniikanryhmiä, kiinteistönhoitajia ym.
revontuli
Lakki
HAKEVA
Noste-koulutukset:
opiskelijat
Tietokoneenkäyttäjän ajokorttitutkinto, Kolari
3
Tietokoneenkäyttäjän ajokorttitutkinto, Kolari
12
Kiinteistöhoitajan ammattitutkinto, Pello
1
Kiinteistöhoitajan ammattitutkinto, Kemi
4
Liiketalouden perustutkinto, Kolari
1
Dieettikokin erikoisammattitutkinto, Kemi
5
Laitoshuoltajan ammattitutkinto, Keminmaa
5
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto, Kemi
9
Tietokoneenkäyttäjän ajokorttitutkinto, Kemi
2
Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen
erikoisammattitutkinto, Kemi
5
Hierojan ammattitutkinto, Tornio
2
revontuli
Lakki
Länsi-Lapin erityispiirteitä
Kartoitus työlästä ja vaatii aikaa
Etäisyydet valtavat, kulkeminen vieresursseja
Lappilainen tarvitsee lämmittelyä,
    muiden esimerkkiä
Pohjoisen työvoimatoimistot aktiivisia,mutta tieto Nosteesta vähäistä
Ryhmien muodostuminen mahdotonta,palvelun oltava yksilöllistä
Toimijoiden hallittava kokokoulutuksen kenttä
revontuli
Lakki
HAKEVA 2004
Uudella Hakeva-rahalla 80.000 €
   tehdään täsmäkartoitusta:
   perataan ja tarkennetaan aiempia
   kartoituksia, päivitetään tietoja ja
   tehdään HOPS:ja
Oppisopimusmalli otetaan myöskäyttöön
HAASTEENA: Suurteollisuus mukaan
Länsi-Lapin Nosteeseen yhteistyöllä
SAK:n kanssa !
revontuli
Lakki
 
Lakki