TY_logo_RGB_210mm.png
Symposiumin tavoitteet ja OPTUKE-verkosto
Eila Lindfors
Turvallinen vai haavoittuva -kohti turvallista oppilaitosta!
OPTUKEn ensimmäinen Oppilaitostenturvallisuuskulttuurin tutkimus- jakehittämissymposium ti-ke 8.-9.02.2011
Kasvatustieteiden yksikkö,Hämeenlinnan toimipiste
TY_logo_RGB_210mm.png
Symposiumin tavoitteet ja OPTUKE-verkosto
Eila Lindfors
2
Mikä ihmeen OPTUKE?
Oppilaitosten turvallisuuskulttuurinkehittämisverkosto, OPTUKE, onmonialaiseen asiantuntijuuteenperustuva yhteistyöelin.
OPTUKE pyrkii vastaamaanoppilaitosten turvallisuuskulttuurinkehittämistarpeeseen, jotta kaikkienoppilaitoksissa työskentelevien, niinopiskelijoiden ja oppilaiden kuinopettajien ja muun henkilökunnanhyvinvointi ja turvallisuus olisivattaattuja; myös erityisissä uhka- javaaratilanteissa.
Kuvaa http://www.uta.fi/hallinto/hallintokeskus/tiedotus/avuksi/esittelyaineistot/logot/index/TaY_logo_RGB_35mm.jpg ei voida näyttää, koska se sisältää virheitä.
AVI_perus_FIN
sppl_logo_pysty
miekka_SIN_RGB[1]
Puolimatkan koulu / Hyvinkää
Sariolan koulu / Kangasala
Hämeenlinnan normaalikoulu
TY_logo_RGB_210mm.png
Symposiumin tavoitteet ja OPTUKE-verkosto
Eila Lindfors
3
OPTUKE-verkoston tavoitteet ja toimintamuodot:
1.Nostaa esiin oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämistä koskevia
sekä tutkimuksesta että arjen haasteista nousevia kysymyksiä.
Vastuukysymys-sarjis
TY_logo_RGB_210mm.png
Symposiumin tavoitteet ja OPTUKE-verkosto
Eila Lindfors
4
OPTUKE-verkoston tavoitteet ja toimintamuodot:
2. Koota yhteen monialaista asiantuntemusta uudenlaisten toimintamallien
    kehittämiseksi.
TURPAANVETO PIENI
TY_logo_RGB_210mm.png
Symposiumin tavoitteet ja OPTUKE-verkosto
Eila Lindfors
5
OPTUKE-verkoston tavoitteet ja toimintamuodot:
3. Edistää laaja-alaisen, suunnitelmallisen, aktiivisen ja avoimen
    turvallisuuskulttuurin syntymistä ja kehittymistä oppilaitosten arjessa.
Verkoston yhteistoiminnan muotoja ovat tutkimus- ja kehittämistyö,
koulutusten suunnittelu ja järjestäminen, kansallinen ja kansainvälinen
asiantuntijatoiminta, tiedonvälitys sekä eri asiantuntijatahojen
keskusteluyhteyden edistäminen ja tulevaisuuden
turvallisuushaasteiden kartoittaminen.
Koulupsykologi
Opesarjis
TY_logo_RGB_210mm.png
Symposiumin tavoitteet ja OPTUKE-verkosto
Eila Lindfors
6
Symposiumin tavoitteet:
Avata ja monipuolistaa turvallisuuden käsitettä oppilaitoskontekstissa.
Koota yhteen oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria koskevia tutkimus- jakehittämishankkeita sekä toimijoita.
Tarjota menetelmiä ja välineitä turvallisuuskulttuurin arviointiin ja kehittämiseen.
Tarjota mahdollisuus moniammatillisten verkostojen rakentamiseen.
vankilakoulu
TY_logo_RGB_210mm.png
Symposiumin tavoitteet ja OPTUKE-verkosto
Eila Lindfors
7
Materiaalit, välineet, laitteet, koneet
Oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri
Oppilas
Opettaja
Oppilasryhmändynamiikka
Fyysinen tila
Toiminta
Ohjeet ja säännöt
Johtaminen
TY_logo_RGB_210mm.png
Symposiumin tavoitteet ja OPTUKE-verkosto
Eila Lindfors
8
Symposiumin järjestämiseen ovatmyötävaikuttaneet:
OPTUKE-verkoston aktiiviset jäsenet
Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Hämeenlinnan toimipisteen henkilökunta: hallintohenkilökunta,atk-henkilökunta ja virastomestarit
Luokanopettajakoulutuksen opiskelijat: opastus, kahvitus jaherättelevät sarjakuvat
TY_logo_RGB_210mm.png
Symposiumin tavoitteet ja OPTUKE-verkosto
Eila Lindfors
9
Tervetuloa!
Antoisia symposiumpäiviä!
Toivottaa OPTUKE
ja
Kasvatustieteiden yksikkö
miekka_SIN_RGB[1]
AVI_perus_FIN
sppl_logo_pysty
Puolimatkan koulu / Hyvinkää
Sariolan koulu / Kangasala
Hämeenlinnan normaalikoulu