Sasky.jpg
Ahlman_logo.tif
vipuvoimaaEU_cmyk copy.eps
tao.pdf
pirko.pdf
mskklogo.jpg
tampereen palvelualojen ammattioppilaitos.jpg
http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/materiaalit/logot/sosiaali_thumb.jpg
ELY_fin_pieni.jpg
4. Opiskelijan oppimisenarviointi työpaikoilla
http://topirkka.fi
Työssäoppimisen arvioinnin periaatteita (2/8)
Oppimisen arvioinnin tavoitteet:
opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava
tukea ja motivoida opiskelijaa ammattitaitovaatimusten / tavoitteidensaavuttamisessa
kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa
oppimista arvioidaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten,tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella
4.2.1 Oppimisen arvioinnin periaatteita  (1/8)
oppimistehtävät, raportit ja työnäytteet ovat osa oppimisen arviointia
tutkintotodistukseen tulee näkyviin työssäoppimisen laajuus, mutta eierillistä arvosanaa
Numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa välttämättä tarvita!Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviinsuorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet.
Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutoksetopiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiinoppimistuloksiin pääsemiseksi
Työssäoppimisen arvioinnin periaatteita (4/8)
Miten arvioidaan?
Oppimisen arvioinnin lähtökohtana ovat asetetut tavoitteet.
Arvioinnin kriteereinä käytetään kiitettävän, hyvän ja tyydyttävänarvosanan osaamistason kuvauksia (arviointilomake).
Arviointitietoa  kerätään
jatkuvasti: toiminnan havainnointi ja muistiinpanot
kontrolloidusti: oppimistehtävät
Työssäoppimisen arvioinnin periaatteita (5/8)
Jatkuva vastavuoroinen palaute
Jatkuvan vastavuoroisen palautteen osapuolia ovat  työssäoppija jatyöpaikkaohjaaja
välitön palaute: suuntaa ja vahvistaa oppimista
itsearviointi: ohjaa oman ammattitaidon realistiseen arviointiin
molemmin puolin annettu palaute ohjaa oppivan työyhteisön valmiuksiin
Palautteesta oppiminen:
Työpaikkaohjaaja antaa palautetta kannustavassa ja myönteisessähengessä.
Opiskelijan tulee oppia, että arviointi on osa työpaikan päivittäistä arkea.Arvioinnissa tulee huomioida opiskelijoiden erilaiset valmiustasotvastaanottaa palautetta. Arvioinnissa tulee keskittyä opiskelijan vahvuuksiinja kehittämiskohteisiin.
Virheistä oppii, kun arvioinnissa pohditaan virheiden syntymisen syitä japarannetaan toimintaa niin, ettei uudelleen tehdä samoja virheitä.
 
Työssäoppimisen arvioinnin periaatteita (6/8)
Arviointikeskustelut
Arviointikeskustelun osapuolet ovat työssäoppija, työpaikkaohjaaja ja opettaja
työssäoppimisen tavoitteiden mukaista  etenemistä tarkastellaan tarpeenmukaan
työpaikkaohjaaja antaa jatkuvaa palautetta päivittäin
osaamisen arviointi  suoritetaan jakson lopussa
Työssäoppimisen arviointi
arvioinnin kohteena ovat yleinen työelämäosaaminen ja ammatillinenosaaminen
työssäoppijan itsearviointi
työpaikkaohjaajan arvio työssäoppijan oppimisesta
ohjaavan opettajan havainnot oppimisprosessin etenemisestä
tarvittaessa keskustelu  työssäoppimista täydentävistä tehtävistä
yhteenveto työssäoppijan vahvuuksista ja kehittämistarpeista
keskustelu  työssäoppimisprosessin ja yhteistyön onnistumisesta
Tekijä ja päivämäärä
OPISKELIJAOPPII
osaamisen
arviointi
(am.näyttö + muu)
osaamisen
arviointi (am.näyttö+ muu)
osaamisen
arviointi
(am.näyttö + muu)
osaamisen
arviointi (am.näyttö + muu)
oppimisen arviointia
oppimisen arviointia
oppimisen arviointia
3 v
OPISKELIJAN ARVIOINTI
MMj02889280000[1]
oppimisen
 arviointi:
testi/koe/
itsearviointi/
keskustelu?
osaamisen tunnistaminen
ja tunnustaminen
Lähde: M Lahdenkauppi 2012