VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Monivammaisen lapsennäöntutkimus ja kuntoutus
Monivammaisen lapsen näöntutkimus,sairaanhoitajan osuus
vast. sh Marja Saviranta/TYKS, Näköpkl
Silmähoitajapäivät 18.9.2009/ Turku
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Monivammaisen lapsennäöntutkimus moniammatillistatiimityötä parhaimmillaan
TYKS:n näköpoliklinikalla (ent. nimeltäänkarsastus- ja näönkuntoutuspkl)
sairaanhoitajan visustutkimuksia tehty
n.10 vuoden ajan
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Sairaanhoitajan vastaanotto
pienten lasten jakehitysvammaistennäöntutkimukset ennenlääkärin vastaanottoa
visuskontrollit
karsastuksen seuranta,värinäkötestit
IMG_0875
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Monivammaisen lapsennäöntutkimuksessa moniammatillisuuskorostuu:
tiimissä silmälääkäri,sairaanhoitaja,kuntoutusohjaaja
tarvittaessa myösliikkumistaidonohjaaja,näönkäytönohjaaja,optikko,sosiaalityöntekijä
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Moniammatillisuuden edutsairaanhoitajan näkökulmasta:
uuden oppiminen
oma erityisosaaminen
työskentelytavattutuiksi
tiedonkulku jakommunikaatio
yhteishenki paranee
työn tulostennäkeminen,työmotivaation kasvu
IMG_2258
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Moniammatillisuuden edut potilaalle:
yksilökeskeisyys
hoidon jatkuvuusja turvallisuus
IMG_2271
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Sh:n työnkuvan monipuolistuminen
lääkärin tutkimuksissa avustaminen
uusi rooli tutkimusten suorittajana,havainnoijana: tutkimustulosten kirjaaminen+ muut huomiot lapsen toiminnassa ym.
oman osaamisen kehittäminen,erikoistuminen
tiedot ja taidot kasvavat
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Monivammaisen lapsen tutkiminen
lasten tutkiminen vaativaa
monivammaisen lapsen erityistarpeet ja-ongelmat:
keskittymis- ja kommunikointiongelmat(puheenkehitys, kuulovammat)
fyysiset rajoitukset, esim. pään kannattelutyölästä, spastisuus, usein pyörätuolipotilaita
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Vanhempien valmistaminentutkimustilanteeseen
Sh. lähettää kutsukirjeen mukana:
  haastattelulomakkeen
 ”Lapsen näöntutkimus” -opaslehtisen
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Lääkärin vastaanotto
arvioidaan tutkimusten tarve, priorisoidaanlapsen tarpeiden ja jaksamisen mukaan
lähete sh- tutkimuksiin
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Sairaanhoitajan vastaanottokäynti
Tutkimukset
”Perinteiset”
Omat
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
BVT-testi
IMG_2285-BVT-testi
IMG_2260
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Lea-testit
IMG_2291
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Lea-kasvokuvat
IMG_2287
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
Tutkimusten onnistumiseksi
varataan riittävästi aikaa
luodaan lapselle miellyttävä kokemus
haastavaa, mutta myös palkitsevaa!
Rillipää