IHMISSUHTEETMOTIVOIVATUUDEMPI S. 98-VANHEMPI S. 98-
MIETI IHMISSUHTEITASI!
MIKSI VIETÄT AIKAASI HEIDÄNKANSSAAN??
C:\Users\Anne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\II1IK894\MP900385582[1].jpg
C:\Users\Anne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\I7IEQYXI\MP900382684[1].jpg
C:\Users\Anne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\II1IK894\MC900150157[1].wmf
C:\Users\Anne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\VFTUO0WO\MC900383494[1].wmf
SOSIAALISET MOTIIVIT
Yksilöllisiä
Itsetunto, minäkäsitys,kulloinenkin ryhmä,maailmankuva, tunteet,tilanne, mielikuvat jnevaikuttavat
KESKUSTELU:MITÄ SEURAUKSIA ON HYLÄTYKSITULEMISESTA?????
Vrt. s. 102 uudempi ja s. 101 vanhempi
Catanase & Baumaister:
15 min. keskustelu
½:lle kerrottiin: kukaan ei valinnut sinua (hylätyt)
Tekivät testejä ja kyselyjä
Hylätyillä eroja: ajantajussa, elämän mielekkyydessä, tulevaisuutensuhtautumisessa, voimattomuudessa, tunne-elämässä,minätietoisuudessa…
Sisäisenkontrollintunne
Voi suojatamasennukselta
Ulkoisenkontrollintunne
Tekee avuttomaksi?
Helpompi ottaavastaan apua muilta
C:\Users\Anne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\I7IEQYXI\MM900300593[1].gif