Opintopolku.fi palvelu
Yhteishaku 2014
Etusivu
etusivu-opintopolku.jpg
Aloita hakemuksen täyttö keräämällä ensinkoulut Muistilistalle esim. Pohjois-Tapiolan lukio
haku -demo.jpg
Muistettavia asioita
5 hakutoivetta mieluisuusjärjestykseen!Hakujärjestystä ei voi muuttaa hakuajanjälkeen.
Yhteystiedot oikein, etenkin puhelinnumeroja sähköposti. Mielellään myös huoltajanpuhelinnumero.
Hakemuksen muuttaminen:  Muutoshakuajan puitteissa sähköpostilla.
Esimerkki hakemuksen muuttamisesta
Hakutoivemuutos Hertta Hakija 254447
-1. hakutoive: Pohjois-Tapiolan lukio, lukio
-2. hakutoive: Leppävaaran lukio, lukionurheilulinja
-3. hakutoive: Omnian ammattiopisto, Espoonkeskus, Lehtimäentie, sosiaali- ja terveysalan pt,pk.Minulla ei ole terveydellisiä esteitä, minulla ei oleaiempia peruttuja opinto-oikeuksia. Haluansuorittaa lukion ja/tai ylioppilastutkinnon.
Muistettavia asioita
Numerot täytetään vain ammatillisessakoulutuksessa, joissa on pääsykoe (demossakysytään kaikilta). Numerot otetaanjoulutodistuksesta ja lisäksi numerot 8-luokallapäättyneestä historiasta ja 7-luokallapäättyneistä taito- ja taideaineista. Myösvalinnaisainenumerot täytetään.
Lupatiedoissa kannattaa antaa lupa julkaistatieto internetissä.
2. Koulutustausta = perusopetuksenoppimäärä
koulutustiedot.jpg
Lisäkysymykset Omnia muut linjat
Omnia lisäkysymykset.jpg
Lisäkysymykset sosiaali- ja terveysala
Omnia lisäkysymykset-SOTE.jpg
Harkintaan perustuva valinta
Koulutuksen järjestäjä voi valita enintään 30prosenttia opiskelijoista pistemääristä riippumatta.
Perusteita harkintaan perustuvalle hakemiselle:
oppimisvaikeudet
sosiaaliset syyt
koulutodistusten puuttuminen
todistuksen vertailuvaikeudet.
Koulutuksen järjestäjä voi pitää oppimisvalmiuksiamittaavan kokeen, jonka tarkoituksena on selvittää,onko hakijalla riittävät edellytykset opiskeluun.
11