Opetusmenetelmät sekäkontaktiopetuksen jaitsenäisen työn suhdeluvutammattikorkeakouluissaOpetusmenetelmät sekäkontaktiopetuksen jaitsenäisen työn suhdeluvutammattikorkeakouluissa
RyhmätyöskentelyRyhmätyöskentely
13.1.200513.1.2005
Tanja Lapinlampi W5W 2005
AikatauluAikataulu
13.15-13.30 Alustus ja ohjeistus13.15-13.30 Alustus ja ohjeistus
13.30-14.20 Jako ryhmiin ja työskentely13.30-14.20 Jako ryhmiin ja työskentely
ryhmä – jää saliin YB 211ryhmä – jää saliin YB 211
ryhmä – jää saliin YB 211ryhmä – jää saliin YB 211
ryhmä – saliin ET 232ryhmä – saliin ET 232
ryhmä – saliin ET 232ryhmä – saliin ET 232
14.20 Kahvi salissa YB 21114.20 Kahvi salissa YB 211
14.30 alkaen ryhmätöiden purku14.30 alkaen ryhmätöiden purku
kukin ryhmä esittää tuloksensa kalvollakukin ryhmä esittää tuloksensa kalvolla
tehdään yhteenveto: työmuodot ja suhdeluvuttehdään yhteenveto: työmuodot ja suhdeluvut
Tanja Lapinlampi W5W 2005
Koulutusta kehittävä uudistus erään yksikön ”SWOT”Koulutusta kehittävä uudistus erään yksikön ”SWOT”
Mahdollisuudet ja tavoiteetMahdollisuudet ja tavoiteet
selkeyttää (ops:ia, tavoitteta, mitoitusta)selkeyttää (ops:ia, tavoitteta, mitoitusta)
ylikuormitus näkyväksiylikuormitus näkyväksi
opintokokonaisuuksien väliset yhteydet,jakaminenopintokokonaisuuksien väliset yhteydet,jakaminen
yhdessä tekeminenyhdessä tekeminen
yhtenäisyys ulospäinyhtenäisyys ulospäin
kurssien valinta opiskelijoille helpommaksikurssien valinta opiskelijoille helpommaksi
Tanja Lapinlampi W5W 2005
erään yksikön ”SWOT” IIerään yksikön ”SWOT” II
Epäilyttää, pelottaaEpäilyttää, pelottaa
epäyhteinäinen amkepäyhteinäinen amk
opiskelijan työn todellinen mitoitusopiskelijan työn todellinen mitoitus
yhteismitallisuus (aika?)yhteismitallisuus (aika?)
oppimiskäsitys – oppimisen mitoittaminenoppimiskäsitys – oppimisen mitoittaminen
kvalifikaatio-ongelmatkvalifikaatio-ongelmat
tiedotus ja toimistotyötiedotus ja toimistotyö
Tanja Lapinlampi W5W 2005
erään yksikön ”SWOT” IIIerään yksikön ”SWOT” III
Toteutus, yhdessä, kukaToteutus, yhdessä, kuka
kaikki osallistuvat – yhteiset raamit amk:njohdoltakaikki osallistuvat – yhteiset raamit amk:njohdolta
osaamisalueryhmätosaamisalueryhmät
blokkien (>>opintojaksojen)  sisällöt ja tavoitteetblokkien (>>opintojaksojen)  sisällöt ja tavoitteet
mitoitus >> ECTSmitoitus >> ECTS
Anna aikaa ajatella (kirja – työsuunnitelma)Anna aikaa ajatella (kirja – työsuunnitelma)
Tanja Lapinlampi W5W 2005
erään yksikön ”SWOT” IVerään yksikön ”SWOT” IV
Tarvittavat ohjeet, tiedot, apuTarvittavat ohjeet, tiedot, apu
oppilaitokselle yhteiset käytänteetoppilaitokselle yhteiset käytänteet
ops-työlleops-työlle
MITOITUKSELLE !MITOITUKSELLE !
työn organisointi ja aikataulutustyön organisointi ja aikataulutus
aikaresurssi valmistelutyölleaikaresurssi valmistelutyölle
työryhmien perustaminentyöryhmien perustaminen
Tanja Lapinlampi W5W 2005
Opiskelijan näkökulmaOpiskelijan näkökulma
Oppimiskulttuuri (Kaleva 6.12.2004)Oppimiskulttuuri (Kaleva 6.12.2004)
Vaatimus: 30 lähiopetustuntia opintoviikkoVaatimus: 30 lähiopetustuntia opintoviikko
Mitä kertoo oppimiskulttuurista?Mitä kertoo oppimiskulttuurista?
Opetusmenetelmien merkitys ymmärtävälle oppimiselle?Opetusmenetelmien merkitys ymmärtävälle oppimiselle?
SAMOKSAMOK
Paketti BolognesePaketti Bolognese
TiedotusTiedotus
yleinen valtakunnallinen amk-tasoinen tiedotusyleinen valtakunnallinen amk-tasoinen tiedotus
opinto-opasopinto-opas
opettajakohtainen: opintojaksojen yhteydessätapahtuva  ajankäytön ohjeistus!opettajakohtainen: opintojaksojen yhteydessätapahtuva  ajankäytön ohjeistus!
Tanja Lapinlampi W5W 2005
Ryhmien ohjeistusRyhmien ohjeistus
1.Mitä ovat amk:n opetusmuodot?1.Mitä ovat amk:n opetusmuodot?
esim. opinto-oppaastaesim. opinto-oppaasta
2.Kootkaa lista ja ryhmitelkää työmuodot2.Kootkaa lista ja ryhmitelkää työmuodot
3.Tunnistakaa itsenäisen työn osuus kunkinopiskelumuodon osalta3.Tunnistakaa itsenäisen työn osuus kunkinopiskelumuodon osalta
Mikä sen tulisi olla, jotta ymmärtävä oppiminenmahdollistuisi?Mikä sen tulisi olla, jotta ymmärtävä oppiminenmahdollistuisi?
4.Esittäkää ryhmätyön tulokset muille4.Esittäkää ryhmätyön tulokset muille
noin min ryhmänoin min ryhmä
Tanja Lapinlampi W5W 2005
RyhmäjakoRyhmäjako
Ryhmä – YB 211Ryhmä – YB 211
1.Anna Mikkola, Keski-Pohjanmaanamk1.Anna Mikkola, Keski-Pohjanmaanamk
2.Heikki Valmu, EVTEK-amk2.Heikki Valmu, EVTEK-amk
3.Marja Jussila,  Oulun seudun amk3.Marja Jussila,  Oulun seudun amk
4.Johan Lund, ARCADA4.Johan Lund, ARCADA
Ryhmä – YB 211Ryhmä – YB 211
1.Anna Mikkola, Keski-Pohjanmaanamk1.Anna Mikkola, Keski-Pohjanmaanamk
2.Heikki Valmu, EVTEK-amk2.Heikki Valmu, EVTEK-amk
3.Marja Jussila,  Oulun seudun amk3.Marja Jussila,  Oulun seudun amk
4.Johan Lund, ARCADA4.Johan Lund, ARCADA
Ryhmä – YB 211Ryhmä – YB 211
1.Tarja Hettula, Oulun seudun amk1.Tarja Hettula, Oulun seudun amk
2.Minna Saarinen,  Lahden amk2.Minna Saarinen,  Lahden amk
3.Jukka Nivala, STADIA3.Jukka Nivala, STADIA
4.Hanna Karppinen, Oulun seudunamk4.Hanna Karppinen, Oulun seudunamk
5.Jessica Lerche, ARCADA5.Jessica Lerche, ARCADA
Ryhmä – ET 232Ryhmä – ET 232
1.Anne Suihkonen, Oulun seudunammattikorkeakoulunopiskelijat ry1.Anne Suihkonen, Oulun seudunammattikorkeakoulunopiskelijat ry
2.Kati Tinkala, Oulun seudun amk2.Kati Tinkala, Oulun seudun amk
3.Tarja Kempe-Hakkarainen, Lahdenamk3.Tarja Kempe-Hakkarainen, Lahdenamk
4.Leena Raudaskoski, Keski-Pohjanmaan amk4.Leena Raudaskoski, Keski-Pohjanmaan amk
Ryhmä – ET 232Ryhmä – ET 232
1.Tuomo Pesola, Oulun seudun amk1.Tuomo Pesola, Oulun seudun amk
2.Heli Hämeenniemi,  Oulun seudunamk2.Heli Hämeenniemi,  Oulun seudunamk
3.Eila SammallahtiSTADIA3.Eila SammallahtiSTADIA
4.Max Gripenberg, ARCADA4.Max Gripenberg, ARCADA