Alkuaine, yhdiste vai seos?
Kemiallista kielioppia!
H
vetyatomi,  H
H
H
H
3 vetyatomia, 3 H
N
N
Typpimolekyyli N2, koostuu
kahdesta typpiatomista
Kolme typpimolekyyliä 3 N2
Alkuaine muodostuu atomeista tai
molekyyleistä, joissa on vain yhdenlaisia atomeja
N
N
N
N
N
N
yhdiste, NaCl
White marble
ruokasuola
Na
Cl
yhdiste
Yhdiste koostuu ainakin kahdesta
erilaisesta atomista
White marble
H
N
NH3, ammoniakki
Yhdiste, koostuu
samanlaisista molekyy-leistä,joissa on ainakinkahdenlaisia atomeja
Seos, koostuu erilaisista
osista.
Yhdisteitä syntyy
kemiallisissa reaktioissa
O
O
H
H
O
O
H
H
O
O
H
H
O
O
H
H
4 H2O2
4
Mg
Mg
Mg
Mg
alkuaine
Alkuaine
O
O
Mg
Mg
4 Mg
3 O2
2 Mg
+
O2
O
Mg
2 MgO
O
O
O
O
O
O
O
Mg
Kemiallinen reaktio:
Alkuaine
Alkuaineiden seos
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
5 H2
Alkuaine, yhdiste vaiseos ?
Yhdiste
Alkuaine, yhdiste vaiseos?
Kahden alkuaineen seos
Alkuaine, yhdiste vaiseos?
Alkuaine
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
7
Miten merkitset?
7 Cl2
Alkuaine, yhdiste vaiseos ?
Yhdiste
O
O
C
O
O
C
O
O
C
O
O
C
4 CO2
Miten merkitset?
Mitä tarkoittaa?
C
 Hiili-atomi
C
C
C
3 hiiliatomia, 3 C
Mitä tarkoittaa ja miten merkitset
C
Mitä kuvassa on?
O
O
Happimolekyyli O2
O
O
O
O
O
O
O
O
4 happimolekyyliä
4 O2
Miten merkitset?
Mitä tässä on?
O
Vesi- molekyyli H2O
H
H
O
H
H
O
H
H
2 vesi- molekyyliä2H2O
Entä tässä?
Jotkut 
alkuaineet 
esiintyvät
atomeina, 
kuten 
argon.
Jotkut 
taas 
molekyyleinä, 
kuten 
happi.
Yhdisteet 
muodostuvat 
aina
molekyyleistä.
Lue kirjasta kappale 3  ja tee siihenliittyvät kotitehtävät