Puulajit
Kirjassa kappale 2.
MäntyPinus sylvestris
10manty
Mänty
Valoa vaativa havupuu kasvaa lähes koko Suomessapohjoisempia tuntureita lukuunottamatta.
Sietää kuivuutta, märkyyttä, happamuutta ja kylmyyttä. Symbioosi sienilajien kanssa, joiden rihmastoympäröi männyn juuria lisäten niiden veden- ja ravinteidenottokykyä monikymmenkertaisesti.
 Kukinta on kesäkuun alkupuolella, jolloin hedekukinnoista lähtee lentoon keltaista siitepölyäpölyttämään muiden puiden emikukintoja. Oman puun siitepöly ei emikukille kelpaa.
Mänty suojaa haavansa pihkalla, joka estää tautien ja tuholaisten iskeytymisen puuhun. Erityisenrunsaasti pihkaa muodostuu kuolevan puun runkoon. Tätä käyttivät hyväkseen entisajantervanpolttajat. Männyn kuoriosan pihkasta valmistetaan tervan lisäksi pikiöljyä ja tärpättiä.
Männynneulasissa on erittäin runsaasti C-vitamiinia, noin kuusinkertaisesti appelsiineissa olevamäärä. Männynneulasista tehty tee tai mehu on virkistävä juoma silloin tällöin nautittuna.Pitkäaikaisessa käytössä neulasten sisältämät haihtuvat öljyt voivat olla haitallisia. Kuoren allaolevasta nilasta saadaan pettua. Männyn sisältämät pihka-aineet voivat suurempina annoksinaärsyttää munuaisia.
manty22
manty4
Kuusi Picea abies
Suomessa kuusia kasvaa koko maassa pohjoisimpia tunturiseutujalukuunottamatta.
Hyviä siemenvuosia joka 4.-5. vuosi, Pohjois-Suomessa harvemmin.
Kuusi on tuhoaltis puulaji, sillä esiintyy useita siemeniä, neulasia japuuainetta vahingoittavia hyönteisiä, sekä lahottajasieniä ja sienitauteja. Seon myös hallanarka puulaji.
Lapissa kasvava kapealatvuksinen kuusi eroaa metsäkuusesta. Pohjoisenalalajin lyhyet oksat kestävät hyvin tykkylumen ja jään painoa.
Kuusen juuristo on hyvin pinnanmyötäinen.
kuusi
Kuusi on levinnyt maahamme puulajeistamme viimeisimpänä vasta noin
5 000 vuotta sitten.
Kuusi on viljavien maiden puulaji. Se on yleinen tuoreilla ja lehtomaisillakankailla ja korpisoilla. Kuusi asettaa mäntyä suuremmat vaatimuksetkasvupaikan ravinteisuudelle ja kosteudelle, mutta se sietää varjostusta.
Kuusi kukkii Etelä- ja Keski-Suomessa toukokuun lopussa tai kesäkuunalussa muutamaa viikkoa aikaisemmin kuin mänty. Lapissa kukintatapahtuu usein vasta heinäkuun puolella.
Kuusen kukat ovat yksineuvoisia, eli heteet ja emit ovat eri kukissa, joskinemi- ja hedekukat ovat samassa yksilössä.
Kuusi ei elä yhtä vanhaksi kuin mänty. Silti sen ikä voi olla yli 300 vuotta.
Vuosirenkaat .  puun iän määrittäminen vuosirenkaista tai vuosikasvaimista
vuosirenkaat2
Kaadettu+puu
Vuosirenkaat
Eliöitten välisistä suhteista
Symbioosi ++esim. mänty ja sienirihmasto          levä + sieni = jäkälä
        ihminen ja suolistobakteerit
kirva ja muurahainen
Lois- isäntäsuhde + -
   esim. tautibakteerit ja isäntä
             lahottajasienet ja puu
lapamato ja ihminen
Kilpailu  - -
esim. juuristokilpailu, kilpailu pesäpaikoista
ekologinen lokero helpottaa kilpailua
Peto-saalissuhde + -
esim. susi ja jänis
Toiselle hyöty ja toiselle ei merkitystä + o
esim.  korppikotka ja leijona
Tehtäviä
Mitä tarkoittaa sanonta, että metsä on uudistuva luonnonvara?
Moniste
Miten kuusi ja mänty eroavat toisistaan:oksien sijainti, juuristo, neulaset, kävyt, osuus Suomen metsistä, käyttö
Miksi havupuissa on pihkaa?
Mitä hyötykäyttöä männylle ja kuuselle tiedät muuta, kuin että ne ovat paperin raaka-ainetta ja puutavaraa niistäsaadaan myös.
Tutustu sivuihin: www.oppimispolku.fi
Muita puu- ja pensaslajejamme
Haapa, tervaleppä, harmaaleppä, pihlaja,vaahtera, hieskoivu, rauduskoivu,visakoivu,
Pajut, paatsama, kuusama, kataja
Moniste