mara ppt2
Yleiskatsaustoimialan näkymistä
Ennakointikamari 22.5.2008
Asiantuntija Hannu Hakala
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
MaRA_Resta_Vitriini
ppt-pohjakuvitus1
MaRA_Resta_Vitriini
Tilanne Uudellamaalla lokakuussa2007
Välitön henkilöstötarve ammattitaitoisista työntekijöistä:
Tarjoilijoita 722
Kokkeja368
Ravintola-/keittiöapulaisia188
Kassa-tarjoilijoita63
Kerroshoitajia56
YHTEENSÄ1397
Lähde: Palkataan koulutettu osaaja
EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007
ppt-pohjakuvitus1
MaRA_Resta_Vitriini
3
Rekrytointivaikeuksien syitä
TOP 3 syytä:
Ammattitaito ei ole nykypäivän vaatimusten mukainen
Liian vähäinen alan työkokemus
Avoimeen työtehtävään ei ole hakijoita
Lähde: Palkataan koulutettu osaaja
EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007
ppt-pohjakuvitus1
MaRA_Resta_Vitriini
4
Samaan aikaan työvoiman tarvekasvaa pääkaupunkiseudulla, esim.matkailun näkökulmasta
Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät viime talvena maaliskuun
loppuun mennessä 9,7 %. Kotimaisten matkailijoiden
yöpymisluku nousi 5,5 % kokonaislisäyksen oli 6,8 %.
 
Selvästi eniten ulkomaalaisyöpymisiä tuli Venäjältä (532.500) luvun kasvaessaedellistalvesta 20,1 %. Seuraavilla sijoilla olivat yöpymisissä mitattuna britit,saksalaiset ja ruotsalaiset.
Määrällisesti eniten ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivätHelsingissä (+ 35.400)
Myös kotimaisissa yöpymisissä Helsinki oli selvästi kasvunkärjessä (+ 46.300)
Lähde: Tilastokeskus, MEK
ppt-pohjakuvitus1
MaRA_Resta_Vitriini
5
Onkin otettava käyttöön kaikkiväylät
-nuoret (perustutkinnon suorittaja), nuoret myös erielämäntilanteissa
-aikuiset alan/ammatin vaihtajat
-maahanmuuttajat
-osatyökykyiset
-työperäiset maahanmuuttajat
-aikuiset jo alalla olevat, ammattitaidon päivittäjät
Ja heille riittävästi mm. ammattitutkintoihin valmentavaa ja
muuta täydennyskoulutusta, suomen kielen koulutusta
ja oppisopimuspaikkoja.
Nopeaa reagointia aikuiskoulutuksen tarpeeseen!
ppt-pohjakuvitus1
MaRA_Resta_Vitriini
6
Hotelli-, ravintola- ja catering-alanperustutkinnon uudistaminen
Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on osoitettava sinne, missä on
työpaikkoja!
Meneillään olevassa HotRaCa-perustutkinnon uudistustyössä on onnistuttava
- työelämävastaavuus = osaamisen taso
- joustavuus = tutkinnon henkilökohtaistaminen (ohjauksen tarve!)
- osatutkinnot = työnteon ja opiskelun yhdistäminen
Tutkinnon perusteita on jatkossa voitava uudistaa joustavasti, opetustoimen
on kyettävä vastaamaan työelämän muutoksiin!
Milloin perustutkinnon rakenneuudistus? Onko perustutkinnon oltava
kolmivuotinen?
ppt-pohjakuvitus1
MaRA_Resta_Vitriini
7
Toimialojen välinen kilpailuopiskelijoista on kova
Kaikki toimialat panostavat työvoiman saatavuuteen
ja markkinoivat alaansa!  Kilpailu opiskelijoista
alkaa peruskoulussa.
Yritysten keinoja: TET-jaksot, yritysesittelyt, yrityskäynnit,
kummiluokat, kumppanuudet
= jatkuvaa vuorovaikutusta oppilaitosten kanssa
Mitkä ovatkaan opinto-ohjaajien (!),  opettajien ja vanhempien
todelliset mielikuvat ja tiedot toimialastamme?
ppt-pohjakuvitus1
MaRA_Resta_Vitriini
8
Kaikkien meidänyhteinen haaste onrakentaa majoitus- jaravitsemisalallevetovoimaa ja imagoa!
ppt-pohjakuvitus1
MaRA_Resta_Vitriini
9
Yhteystiedot
Asiantuntija Hannu Hakala
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
hannu.hakala@mara.fi
050 60673, 09 6220 2029
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutustoimikunnan
puheenjohtaja