w w w . h a m k . f i
HAMK_logo_PP
Wiki koulutus
Leenakaija Lehto
26.2.2009
HAMK_logo_PP
w w w . h a m k . f i
Mikä on Wiki
yksinkertaisia verkkosivustoja
käyttäjät voivat lukemisen ohella myös helposti lisätä ja muokatasisältöjä
Ainoa tarvittava ohjelma on web-selain ja wikisivulla vieraileva voimyös osallistua sen sisällön tuottamiseen.
Yhteispiirteitä kaikille wiki ohjelmille:
Avoimuus, jota yleensä voidaan tarvittaessa rajata
Yhteisöllisyys, sisällöllä on useita tekijöitä
Yksinkertaisuus, ei tarvita erillisiä ohjelmia tai erityistaitoja
Verkostomaisuus, uusien sivujen luominen ja linkittäminen onhelppoa.
HAMK_logo_PP
w w w . h a m k . f i
Kenelle Wiki?
Avoimuuden ja yhteisöllisyyden kauttawikit soveltuvat erityisen hyvinyhteisölliseen ja prosessuaaliseen tiedontuottamiseen ja käsittelyyn, riippumattasiitä onko kyseessä opiskelu, opetus,tutkimus tai hallinto.
HAMK_logo_PP
w w w . h a m k . f i
Wiki käsitteistöä?
Wiki = palvelimelle asennettu ohjelma(esim. Meidän tapauksessa Confluence)
Wiki = Usean wiki sivun kokonaisuus taiwikipalvelu
Wiki space = Wikissä oleva tila, jollevoidaan antaa tiettyjä oikeuksia ja jonkaalle voidaan tehdä wiki sivustoja.
Wiki sivu= wikin yksittäinen web-sivu.
HAMK_logo_PP
w w w . h a m k . f i
Kuinka Wiki toimii?
1.Wikisivuja luetaan kuten mitä tahansa www-sivuja, avaamallaselaimella kyseisen sivun www-osoite
2.Wikisivua pääsee muokkaamaan "Edit"- painikkeen kautta, jolloinsivun sisältö avautuu selaimen teksti-ikkunaan muokattavaksi
3.Tekstin muotoiluun on yleensä tarjolla yksinkertaisenwikimerkkauksen ohella helppokäyttöisiä editoreita, html-taitojatms. osaamista ei siis tarvita
4.Tallenna -toiminto päivittää muokatun sivun takaisin palvelimelle,ja uusi versio on välittömästi muiden lukijoiden saatavilla jamuokattavissa edelleen
5.Olemassa olevien wikisivujen lisäksi käyttäjä voi myös luodauusia sivuja ja linkittää niitä toisiinsa
6.Wikeissä on yleensä myös vaihteleva määrä muitakin toimintojakuten sivujen kommentointiavainsanojen lisääminen,hakutoiminnot, rss-syötteiden tilaaminen sekä henkilökohtaistenkäyttäjäsivujen luominen.
HAMK_logo_PP
w w w . h a m k . f i
Miksi wikiä kannattaa käyttää?
Wikiä kannattaa käyttää erityisesti silloin, kun halutaan tuottaa ja käsitellä tietoauseamman henkilön toimesta. Wiki tarjoaa esimerkiksi oivallisen välineenkokouksen esityslistan laatimiseen ja muokkaamiseen etukäteen. Itse kokouksenaikana voidaan muistio kirjata suoraan wikiin ja kaikki osallistujat voivattarvittaessa täydentää ja korjata muistiota myös jälkikäteen. Wikisivuun on myöshelppo lisätä kuvia, kaavioita yms. oheismateriaalia liitetiedostoiksi, ja sen sisältövoidaan tarvittaessa siirtää vaikka tekstinkäsittelyohjelmaan jatkokäsittelyä varten.
Wiki tarjoaakin monia hyviä puolia muihin yhteistoiminnallisiin järjestelmiin verrattuna:
1.Materiaali on aina ajan tasalla ja kaikkien saatavilla (internet-yhteyden kautta)
2.Muutokset on helppo jäljittää ja aiemmat versiot voidaan tarvittaessa palauttaamilloin vain
3.Wikisivuja muokataan yksinkertaisella tekniikalla, jolloin perusmuotoilujen(lihavointi, otsikot, linkit yms.) tekeminen on helppoa
4.Eri wikisivut on helppo liittää toisiinsa linkkien avulla
5.Tuotokset ovat valmiiksi www-muodossa julkaisemista varten.
HAMK_logo_PP
w w w . h a m k . f i
HAMKin tilat
WIKI HAMK-avoin (avoin lukuoikeus jakirjoitusoikeus henkilökunnalla jaopiskelijoilla)
HAMK materiaalit (avoin lukuoikeus jahenkilökunnalla muokkausoikeus)
HAMK henkilökunta (henkilökunnalla luku jakirjoitusoikeus)
HAMK sisäinen (HAMKin opiskelijoilla jahenkilökunnalla luku ja kirjoitusoikeus)
Opiskelijat (opiskelijoilla luku jakirjoitusoikeus)
HAMK_logo_PP
w w w . h a m k . f i
Harjoittelu
Siirrytään harjoittelemaan wikin käyttöä
Perusta hiekkalaatikkoon oma sivu
Lisää sinne taulukko (tallenna)
Lisää kuva (tallenna)
Tee linkki support sivulle (tallenna)
Muokkaa tekstiä (tallenna)
Palauta edellinen versio