etusivun_pystypalkki.jpg
Luomuviljelyn talous
  Reijo Käki
Luomuneuvoja
ProAgria Kymenlaakso
1.12.2009
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2
Luomutuotteiden kysyntä on kasvanutkaikkialla
Suomessa kulutus on tapahtunut muutaEurooppaa hitaammin
EU ja kuluttajat suhtautuuluomutuotantoon myönteisesti
Tuotantokustannusten nousu jatuottajahintojen lasku on lisännytviljelijöiden kiinnostusta luomutuotannosta
Taloudellinen taantuma aiheuttaaepävarmuutta markkinoilla
2009
2
R Käki Luomuviljelyn talous
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 2/2
Luomuviljan kysyntä on tasaantunut.Markkinoilla on tällä hetkellä ylitarjontaa.
Palkoviljojen ja rypsin osalta nykyinentarjonta ei riitä kattamaan kysyntää
Erikoiskasveilla on oma markkinarako
Kotieläintuotteiden pullonkaulana onjalostus
HeVi -tuotteilla on kysyntää, lisää tuottajiakaivataan
 
2009
3
R Käki Luomuviljelyn talous
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
 Luomuun siirtyminen
Ajatus
Tiedot
Peltojen jarakennustenkunnostus
Neuvoja
Perus-kurssi
Apilan kylvö
Valvonta-järjestelmäänliittyminen
Luomu-sopimuksentekeminen
Poikkeusluvat:oma  siemen,siirtymäaika
Suunni-telmat
Kasvi-valikoimanlisäys
Edellinen kesä
Kevät talvella
Edellinen talvi
2009
4
R Käki Luomuviljelyn talous
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
Luomutuotannon kannattavuus
Laskelmien valossa luomutuotantoonsiirtyminen on kannattavaa vuoden 2009hintatasolla
Luomutuki kasvinviljelyssä 141 euroa/ha
Luomukotieläintiloilla lisätuki 126euroa/ha, kun eläintiheys on vähintään 0,5ey/ha
Yhden lisätoimenpiteen voi vaihtaa tilansiirtyessä luomutuotantoon
2009
5
R Käki Luomuviljelyn talous
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
ProViljelys Kymenlaakso 1/5
Kymenlaaksossa on seurattu kasvinviljelynkannattavuutta tavanomaisilla jaluomutiloilla vuodesta 2002 alkaen
Mukana olevien tilojen pinta-alojenkeskiarvo on ollut molemmissa ryhmissä n.80 ha
Koko tilan nettovoittoa hehtaaria kohtiverrattaessa luomutilat ovat pärjänneethyvin
2009
6
R Käki Luomuviljelyn talous
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
ProViljelys Kymenlaakso 2/5
2009
7
R Käki Luomuviljelyn talous
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
ProViljelys Kymenlaakso 3/5
2007 sadosta saatava hinta nousi jatavanomaiset tilojen tulos parani selvästi
2009 sadosta saatava hinta on jäämässäalhaiseksi ja molemmissa ryhmissä tulostulee olemaan aikaisempia vuosiapienempi
Pienemmästä satotasosta johtuenhintaheilahtelut eivät vaikutaluomutuotannon kannattavuuteen yhtävoimakkaasti
2009
8
R Käki Luomuviljelyn talous
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
ProViljelys Kymenlaakso 4/5
Erot luomutilojen välillä olivat isoja
Parhaan tuloksen tekivät tilat, joilla olikorkea satotaso ja paljon myyntikasveja
Parhaimmassa neljänneksessä tiloilla olimyös monipuolisempi kasvivalikoima
Kiinteät kustannukset ovat myösmerkittävä kustannuserä, niiden vaikutustuloksiin väheni pinta-alan kasvaessa yli 50ha
2009
9
R Käki Luomuviljelyn talous
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
ProViljelys Kymenlaakso 5/5
R Käki Luomuviljelyn talous
2009
10
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
Luomuun siirtymisen kannattavuus
Nopeasti muuttuvassa markkinatilanteissaei aikaisempien vuosien lukuja vertaamallavoi arvioida luomutuotantoon  siirtämisenkannattavuutta
Tulevien vuosien tuloksen arvioimiseksi ontehty taulukkopohja, jolla voi eri muuttujiamuuttamalla tutkia eri vaihtoehtojenvaikutusta tilan kate A:han
Seuraava laskelma on tehty malliksi1.12.2009 B-tukialueelle
2009
11
R Käki Luomuviljelyn talous
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
Luomutuotannon kannattavuus 1/6
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
Luomutuotannon kannattavuus 2/6
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
Luomutuotannon kannattavuus 3/6
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
Luomutuotannon kannattavuus 4/6
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
Luomutuotannon kannattavuus 5/6
apilapystypalkki.jpg
Ruralia_RGB
MTT.jpg
lippu_ja_maaseuturahasto.jpg
proagria
Luomutuotannon kannattavuus 6/6
Luomutuotanto on joustava erilaisissamarkkinatilanteissa
Tuotanto on monipuolisempaa
Hintavaihtelujen vaikutus on pienempi
Viljelykierrolla ja kasvivalikoimalla pystytäänvastaamaan isoihinkin kysynnän vaihteluihin
Viljelijän ammattitaito ja osaaminen näkyyluomutiloilla
=> Luomutuotanto on kilpailukykyinenvaihtoehto kasvinviljelyssä!
2009
17
R Käki Luomuviljelyn talous