Yhteishaku 2.3.-20.3.2009
Sähköisen yhteishaun ohjeistus
Sähköinen yhteishaku
Yhteinen hakuaika kaikille 2.3.-20.3.2009
Kouluihin haetaan täyttämällä yhteishaun lomakenetissä, myös perinteisellä paperihakemuksella voihakea mutta virheiden välttämiseksi sitä ei suositella
Haku tapahtuu osoitteessa www.haenyt.fi jaosoitteessa www.studieval.fi
Kevään yhteishaku ja aikataulutvuonna 2009
Hakijarekisterin perustaminen 16.1.2009 mennessä (peruskoulut siirtävät oppilaiden nimet,osoitetiedot ja pohjakoulutustiedot rekisteriin)
Kevään yhteishaku 2.-20.3.2008.
Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet 27.4. – 29.5.2009
Jos hakutoiveissa on pääsy- tai soveltuvuuskokeita täytetään arvosanat hakemuksen tekemisenyhteydessä,
Pääsy- ja soveltuvuuskokeita järjestäviin koulutuksiin hakevan tulee ilmoittaa arvosana korotuksetviimeistään 3.4.2009, jotta muutos vaikuttaa valintakokeeseen kutsumiseen.
Oppilaitokset tallentavat perusopetuksen arvosanatiedot 28.5.2009 mennessä.
 Lopulliseen valintaan vaikuttavien tietojen muutokset tulee ilmoittaa 3.6.2009 mennessäOpetushallitukseen
Tieto sekä valituille opiskelijoille että ei-valituille  12.6.2009 alkaen.
Opiskelijaksi valitut vastaanottavat opiskelupaikan 26.6.2009 mennessä.
Tieto vapaiksi jääneistä opiskelupaikoista tallennettu järjestelmään 29.6.2009.
Täydennyshaku vapaaksi jääneille paikoille järjestetään heinäkuussa.
Päättötodistus
Opiskelijaksi ottamisessa käytetään perusopetuksen
päättötodistusta, ei välitodistusta.
Välitodistuksella haetaan ainoastaan valintakokeeseen
valintakokeellisessa koulussa, tällöin arvosanat
täytetään sähköiseen hakemukseen. Lopullisen pääsyn
koulutukseen ratkaisee kuitenkin aina päättötodistus.
”Yhdeksännen luokan oppilaalle tulee antaa tarvittaessa
jatko-opintoihin pyrkimistä varten välitodistus, jossa
oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin
päättötodistuksessa”
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 kohta 8.3)
Joustava valinta
Voidaan käyttää kaikissa hakutoiveissa, lisämateriaalilähetettävä suoraan oppilaitokseen postitse, liitteitä ei siistoimiteta Opetushallitukseen.
Oltava erityinen syy: terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet,ammatillisen koulutuksen puuttuminen, koulutodistuksenvertailuvaikeus, harrastustoiminta, urheilijan ammatillisenkoulutuksen järjestäminen, sosiaaliset syyt, työllisyydenturvaaminen (vanhemmilla yritys)
Myös lukioon voi hakea joustavasti mutta perusteinaainoastaan ulkomainen tutkintotodistus taiperusopetuksen päättötodistuksen puuttuminen
Hakuohjeita
Oppilas voi täyttää hakemuksen kotona tai koulussa ohjatusti opo-tunnilla.Yhdellä henkilötunnuksella voi tehdä vain yhden hakemuksen.
Opinto-ohjaaja pystyy seuraamaan omien oppilaidensa hakeutumista josoppilaan perustiedot on siirretty hakijarekisteriin
Hallintolain soveltaminen: sähköistä hakemusta ei tarvitse täydentääallekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjanalkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista
Itse haku ei edellytä huoltajan allekirjoitusta.
Demo-versio käytettävissä marraskuun alusta lähtien.
Oppilas – vanhempi - opo keskustelut
Mahdollisuus tulostaa täytetty hakemus huoltajalle, tarvittaessa myös demostasaa tulosteen jota voidaan käyttää  huoltajien kuulemiseen.
Opon tulee vanhemman tiedustellessa kertoa oppilaan hakukohteet.
Kodin ja koulun välinen yhteistyö erittäin tärkeää
Entä jos haluaa muuttaahakutoiveita?
Opo ei voi muuttaa lähetettyä sähköistähakulomaketta, hakutoiveiden osalta.
Hakulomakkeen passivointi; hakutoiveita voi
muuttaa ottamalla yhteys Opetushallituksen -ohjaus-ja neuvontapalveluihin yhteishaun hakuaikana.
Mikäli muutos on pieni olemassa olevaa hakemusta eivälttämättä passivoida vaan korjaukset tehdäänsuoraan hakemukseen. Mutta jos hakemukseen onrunsaasti korjattavaa hakemus passivoidaan ja hakijantulee tehdä uusi hakemus.
Muutoksesta ilmoittaminen
Kaikki muutospyynnöt suoraan hakijalta itseltäänkirjallisena joko faksilla, sähköpostilla tai kirjeitse
Sähköpostilla ilmoitettu muutos aina siitäsähköpostiosoitteesta joka on ilmoitettu hakemuksella
Neuvontaa ja ohjausta annetaan puhelimitse muttamuutoksia ei tehdä puhelun perusteella
Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana
Opetushallituksen yhteystiedot
Sähköpostipalvelu: kouluta@oph.fi
Puhelinpalvelu: 020 690 691
Avoinna 8-16.15
Puhelun hinta kaikkialta Suomestapaikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu
faksi 040 348 7855