Taaperokielen ABC
Lapsen kielenkehityksestä ja vuorovaikutuksesta
Puheterapia / Riihimäen seudun terveyskeskus
Kielenkehityksen merkkipaaluja
Katsekontakti
Jokellus
Osoittelu
Ensisanat ja ensilauseet
Ymmärtäminen kehittyy jo ennen puhetta
http://pilttiaulis.kynamies.fi/s/f/editor/images/nako.jpg
Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten
Vanhemmat osaavat luonnostaan tukea kielenkehitystä
Mikä kiinnostaa lastasi ja miten saat hänen huomionsa?
 
http://ida.moshnikoff.fi/wp-content/uploads/2009/05/ida0965.jpg
Aikuisen läsnäolo ja eläytyminen
Kiireettömyys, odota lapsen aloitteita
Reagoi pienimpiinkin aloitteisiin
kehon jännittyminen, katseen suunta
Kehuminen ja rohkaisu
Jos lapsi ei yhtään suuntaudu puheeseen, vuorovaikutusleikeillä voivahvistaa kontaktia
 Kontaktin voi saada koskettamalla ja sylissä pitämällä sekä menemällälapsen tasolle
Jatkuvasti auki oleva tv häiritsee kaikkien keskittymistä
http://www.keskuspuisto.fi/uploadkuvat/saippuakuplat.jpg
Toiminnan ja tunteiden kielentäminen, leikinkielentäminen
Käytä lyhyitä ja yksinkertaisia lauseita, esim. aikuisenilmaus yhden sanan pidempi kuin lapsen ilmaus
Jäljittelyleikit  (matki lapsen leikkiä, eleitä, ilmeitä,ääntelyä)
Arjen äänien matkiminen (eläimet, kulkuneuvot,suihku, sauna, käsien pesu, pyllähdykset (ups!))
Laulupiirtäminen
Kommunikoinnin vahvistaminen
Eleet esim. laululeikeissä
Digi/kännykkäkuvat, niiden katsominen ja niistä jutteleminen
Oma vihko, johon liimataan lasta innostavia kuvia, esim.mainoksista
 
Piirtäminen: aikuinen piirtää, lapsi saa ilmaista, mitäpiirretään
Kirjan lukeminen (lapsen kiinnostuksen mukaan kirjan kuviennimeäminen ja niistä jutteleminen)
Laulut ja lorut
C:\Documents and Settings\Miettinen Liisa\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\5NUI9G2G\MC900088892[1].wmf
 Kotitehtävä
Havainnoi millaisia aloitteita lapsesi tekee
Riihimäen terveyskeskus/ Kuntoutus- jaterapiapalvelut/ Puheterapia/ Tietoa jamateriaaleja/Taaperokielen ABC
Kiitos tarkkaavuudesta!
C:\Documents and Settings\blomberg kukka\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\23TYNHY2\MC900232107[1].wmf