Kääntäjät osanaEU-viestintää
dosentti Kaisa Koskinen
Tampereen yliopisto
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
EU:n ja kansalaisen välissä: kääntäjä
EU:n viestintävaje
tekstien luettavuusvaje
kääntäjien toimivallan vaje
EU:n viestintävaje ja kääntäminen
”EU:n ja kansalaisten välinen kuilu”
kaikilla kansalaisilla pitäisi olla mahdollisuus saada omallakielellään tietoa
oikeus tuoda esiin näkemyksensä , tulla kuulluksi, käydävuoropuhelua
Valkoinen kirja eurooppalaisesta viestintäpolitiikasta (KOM(2006)35lopull.) = 1958
Ehdotettuja toimenpiteitä
”going local” (maakohtainen targetointi ym.)
”information for the general public will be fed locally” (Action Plan)
viestinnän ammattilaiset
hyväntahdonlähettiläät, oma TV-kanava
jäntevät iskulauseet, symbolit
Ei mitään mainintoja kääntämisestä tai DGT:stä!
Tekstien luettavuusvaje
kymmenen vuotta sitten
uudet tekstilajit, uusi tekstikulttuuri
kokemattomat kääntäjät
prosessien ongelmat
nyt
abstraktiotaso
tekstien interpersoonaiset suhteet
presupponoitu tieto
kääntäjien toimivallan vaje
Kääntäjien toimivallan vaje (1)
kääntäjät irrallaan prosessista
”Kun ei tiedä ketkä niitä tekstejä lukee sitte loppujen lopuksi, etmihin ne oikeen päätyy.” (kääntäjä C)
”Ei tiedä sitä, mitä sille tekstille tapahtuu se jälkeen kun se lähteemulta ja montako kierrosta se kiertää jossakin menettelyssäennen kuin se päätyy sen suomalaisen lukijan eteen.” (kääntäjäA)
Kääntäjien toimivallan vaje (2)
keskiössä instituutio, ei lukijat
”Ne [suomalaiset kommentoijat] korjas [käännöstä] aikakovalla kädellä, ne muutti sinne niitä termejä joita alallakäytetään Suomessa, mut mä en voinu niistä toteuttaa kuinosan [koska komission asiakirjoissa käytetään eritermejä]”.  (kääntäjä I)
 
”Se ei oo mun mielestä niin et se [teksti] suuntautuu sinnekohdeyleisöön päin. Se enemmän lähtee näistä instituutionomista tarpeista. Et se on vähän semmonen hankalakinasia.” (kääntäjä B, kääntäjänkoulutus)
Kääntäjien toimivallan vaje (3)
Kääntäjän asema
Toisaalta yleinen ammattietiikka:
”Mut kyllä kai kääntäjä ajattelee ainavastaanottajaa, aina lukijaa.” (Kääntäjä I)
Mutta toisaalta:
”Emmä nyt niin kauheesti kapinoi, ehkä jotkutasiat nyt on hyväksyttävä vaan.” (Kääntäjä E)
Näkymätön kääntäjä – unohdettuvoimavara
kääntämisen, tulkkauksen ja viestinnänpääosastot
kääntäminen irti viestinnästä, samoin tekstienlaatimisprosessista
→ organisaatiorakenne
hallinnon näkökulma (viestintää koskevatasiakirjat)
”meillä ei ole viestinnän asiantuntijoita”
→ kääntäjien aktivoituminen
rekrytointi
Viestintää ei voi jälkikäteen liimata tekstien päälle!