@Virtuaaliammattikorkeakoulu
ylabanneri_kalvoon
VirtuaaliAMK opiskelijan uusimahdollisuusVirtuaaliAMK opiskelijan uusimahdollisuusSuomen Virtuaaliammattikorkeakouluwww.amk.fi, www.virtualyh.fiwww.oncampus.fi
@Virtuaaliammattikorkeakoulu
ylabanneri_kalvoon
Mikä on VirtuaaliAMK?
Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on Suomenammattikorkeakoulujen muodostama yhteistyöverkosto.
 Ammattikorkeakoulut tarjoavat koulutusta VirtuaaliAMK-portaalissa, osoitteessa www.amk.fi.
Jos olet tutkinto-opiskelijana jossain Suomenammattikorkeakouluista, sinulla on oikeus hakeutua muidenAMK:jen järjestämiin VirtuaaliAMK-opintoihin ja hyväksyttääsuoritetut opinnot tutkintoosi.
Opiskelu VirtuaaliAMK:n kautta tapahtuu joko kokonaan taiosittain verkon avulla etäopiskeluna. Opettaja on yleensämukana tutorina ja ohjaajana (ohjattu verkko-opiskelu).
Kukin ammattikorkeakoulu päättää omien opiskelijoidensaosallistumisesta VirtuaaliAMK-opintojaksoille (hakemukseneväämisen syynä esim. resurssipula tai sopimattomuusHOPSiin).
Opiskelijan sitoutuminen opintoihin on tärkeää.
@Virtuaaliammattikorkeakoulu
ylabanneri_kalvoon
Mitä VirtuaaliAMK tarjoaa opiskelijalle?
Kaikkien ammattikorkeakoulujen koulutustarjonta yhdestä pisteestä(tutkinto-opetus, avoin AMK –opetus, lisä- ja täydennyskoulutus,aikuiskoulutus)
Portaaliin eOpintotoimisto mahdollistaa opiskelijan sähköisenasioinnin:
koulutustarjonnan selaus
haku opintojaksoille
hakuprosessin seuranta
käyttäjätuki
portaalissa tietopaketti opiskelusta
Opiskelu VirtuaaliAMK:n kautta on maksutonta AMK:jen tutkinto-opiskelijoille, avoimen AMK:n opiskelijat maksavat ns.opintohallintomaksun
Tutkinto-opiskelija voi osallistua avoimen AMK:n opintoihin. >Neuvottele maksukäytännöistä oman AMK:si kanssa ja otayhteys opintoja järjestävään ammattikorkeakouluun(yhteydenottolomake portaalissa)
@Virtuaaliammattikorkeakoulu
ylabanneri_kalvoon
VirtuaaliAMK edistää opiskelijoiden liikkuvuutta javalinnanvapautta ja tuo joustavuutta perinteiseen opiskeluun
Verkko-opiskelu ei sulje pois lähiopetusta, vaan tuo siihenmielenkiintoisen lisän
VirtuaaliAMK mahdollistaa yksilölliset HOPSit, omannäköisentutkinnon oman mielenkiinnon mukaan, koulutusohjelmanasettamissa raameissa
Ammattikorkeakoulujen n. 50 sisällöntuotantorengasta tuottavatkoulutusaloittain verkko-opintojaksoja jakoulutuskokonaisuuksia.
Oppimisprosessi on mietitty huolellisesti alusta loppuun
Laadukkaat koulutussisällöt
Opetusministeriön asettaman tavoitteen mukaan vuoden 2006loppuun mennessä jokaisen koulutusohjelman kaikillaopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa vähintään 20opintoviikkoa virtuaaliopintoja.
@Virtuaaliammattikorkeakoulu
ylabanneri_kalvoon
tarjonnan_yllapitaja
X-AMKtarjonnanylläpitäjä
opiskelija
Y-AMKopiskelija
Y-AMK
koti-AMK
evirkailija
Y-AMKeVirkailija
hyväksyy/ei hyväksy
hakee
opintojaksolle
puoltaa/ei puolla
tarjonta
portaaliin
evirkailija2
X-AMKeVirkailija
opintojakson
käsikirjoitusja
tuottaminen
opintojaksoportaaliin
Hakuopinto-jaksolle
Koti-AMK:n
käsittely
max. 1 viikko
opiskelu-AMK:n
käsittely
max. 1 viikko
osallistujatopintojaksolle
X-AMK
opiskelu-AMK(järjestäjä-AMK)
opintojakso
opintojakso
opintojakson
opiskelu
se
u
r
a
a
haku  alkaa
hakupäättyy
virtamk_logo_vari_tekstitta
www.amk.fiwww.amk.fi
opintojakso
opintojakso
eOpintopalvelut –
asiointiprosessi:
hakeutuminen opintoihin
ja opiskelu
@Virtuaaliammattikorkeakoulu
ylabanneri_kalvoon
Hyviä syitä ryhtyä verkko-opiskelijaksi
Voit suorittaa opintoja, joiden suorittaminen omassaoppilaitoksessasi ei ole mahdollista
Löydät tehtävät ja materiaalit aina samasta paikasta(oppimisympäristöstä)
Voit suunnitella itse ajankäyttösi
Voit poiketa ”virtuaaliluokassa” koska tahansa
Kommentoinnin helppous; verkossa on helpompaa ilmastamielipiteensä ja kommentoida pieniäkin asioita
Omat kommentit tulee mietittyä tarkkaan, koska keskustelu ei”unohdu”, kommentit jäävät elämään keskustelupalstalle janiihin voi palata myöhemminkin
Erilaisia ihmisiä eri taustoista, erilaisia näkökulmia. Voit saadauusia ystäviä Suomesta – tai ulkomailta!
Saat kokemuksia uudenlaisesta opiskelutavasta > verkko-opetuksen ja -opiskelun suosio kasvaa jatkuvasti
Kuppi kuumaa ja hyvä tuoli; opiskelusta voi tehdä myösmukavaa!
@Virtuaaliammattikorkeakoulu
ylabanneri_kalvoon
Verkko-oppimisen tulevaisuus ja haasteita:
Eri päätelaitteiden hyödyntäminen: opiskelua koskevatviestit kännykkään
paikallinen digi-tv: koulutustarjonnan selaus jahakeutuminen opintoihin
Kokonaiset verkon kautta suoritettavat tutkinnot
Koululaitosten ja valtioiden rajat hämärtyvät, tuloksenakansainvälisiä täsmätutkintoja
@Virtuaaliammattikorkeakoulu
ylabanneri_kalvoon
Tutustu VirtuaaliAMK-portaaliin osoitteissawww.amk.fiwww.virtualyh.fi,www.oncampus.fiMenestystä opintoihisi!
poika_opiskelee