ELY_LA01_Logo___FI_V9__CMYK_pc.eps
Osaamisen kehittäminen, neuvonta jaohjaus työelämässä
Taina Piispa
Opin Ovi -projekti
ELY-keskus_netti.jpg
ELYpalkki_sininen.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
2.7.2014
2
PK-yritysten/yrittäjienhaastattelut
Esitysmateriali perustuu PK-yritysten/yrittäjien haastatteluihinpääkaupunkiseudulla sekä Keski-Uudellamaalla syksyllä 2009
 Yritysten toimialat: autotarvikkeiden maahantuonti- jatukkuliike/varastotoiminnot, rakennusmaalaus ja korjausrakennus,kaupan ala (käyttötavarat), tuotekehittely (terveydenhuollon/urheilu –tuotekehittely ja valmistus, teollisuus/kangas- ja lankatukkukauppa,siivous- ja kiinteistöhuolto, ravintola- ja cateringala, sähköasennus-ja huolto, apuvälineiden korjaus- ja huolto, kiinteistö- ja maakauppa
ELY-keskus_netti.jpg
ELYpalkki_sininen.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
Henkilöstön osaamisenkehittämistarpeet PK-yrityksissä
Työnjohto ja ryhmäohjaustaidot, erityisesti varasto-, rakennus-,kaupan-, myyntialoilla – uusi sukupolvi tarvitsee varmuutta javakuuttavuutta esimiestehtävissä
Ryhmän johtaminen yhtä tärkeää kuin busineksen tekeminen
Työlainsäädännön perusteet työnjohtotehtävissä oleville
 Työelämävalmiudet, työelämän pelisäännöt, erityisesti nuorilletyöelämään tuleville ja työelämässä oleville sekä maahanmuuttajille
Autoalan erityisosaaminen mm. erikoiskaluston asennustehtävät,osaajia ei juurikaan ole uuden sukupolven työntekijöissä
2.7.2014
3
ELY-keskus_netti.jpg
ELYpalkki_sininen.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
Henkilöstönosaamisenkehittämistarpeet PK-yrityksissä
Markkinointi- ja myyntitaidot
Maahanmuuttajien kielitaito – erityisesti asiakaspalvelutehtävissä
Kasvuyrityksissä – uudenlaisten tuotteiden kehittelyssä yms.työskentele korkeasti koulutettuja ja yhteistyötä tehdään yliopistojenja korkeakoulujen kanssa – kehittämistarpeita lähinnä markkinointi-ja myyntitaidoissa
Siivousalalla nyt saatavilla osaavaa henkilöstöä, osaamisenkehittäminen ei niin akuutti kysymys – koulutusta järjestetään jatarjotaan kyllä henkilöstölle
2.7.2014
4
ELY-keskus_netti.jpg
ELYpalkki_sininen.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
Osaamisen kehittämistarpeitamikroyrityksisssä
Yrittäjän oman osaamisen kehittäminen jalaajentaminen toimialan mukaan tai uudelletoimialalle
Yritystoimintaan liittyvää osaamisen kehittämistä
Sukupolvenvaihdokseen liittyvää koulutusta ja tietoa
Verkosto- ja verkostoitumisen taidot
2.7.2014
5
ELY-keskus_netti.jpg
ELYpalkki_sininen.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
Henkilöstökoulutus yrityksissä
Oppisopimus – erityisesti käytetään rakennus-, kaupan-,ja tukkukauppa/varastoalan yrityksissä
Erilaisia kursseja järjestetään ammattialoittain mm.kaupan alalla – keskusliikkeet järjestäjänä
Muutoskoulutusta (vain yhdessä haastatellussayrityksessä), tarvetta olisi
Koulutuksen järjestämisessä on tehty yhteistyötäpaikallisten ammattioppilaitosten jaaikuiskoulutuskeskusten kanssa
2.7.2014
6
ELY-keskus_netti.jpg
ELYpalkki_sininen.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
Neuvonta ja ohjaus yrityksissä
Koulutustiedon etsimisessä käytetäänverkkopalveluita, yritysten nettisivuja/Intraa –nuorempi sukupolvi hallitsee
Yrityksissä ei ole juurikaan henkilöstölle ohjaustaosaamisen kehittämisessä – jää useimmitenhenkilön oman aktiivisuuden varaan
 Yrityksissä ei aina tiedetä mihin ottaa yhteyttä – eiole aikaa paneutua tai etsiä vaihtoehtoja
PK-yrityksissä ei juurikaan tehdäkoulutussuunnittelua
2.7.2014
7
ELY-keskus_netti.jpg
ELYpalkki_sininen.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
Neuvonta- ja ohjaustarpeet jahaasteet
Palveluiden saatavuus/tietoisuus palveluista
PK-yrityksissä tarve saada neuvontaa ja ohjaustahenkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitteluun,vaihtoehtojen etsimiseen ja toteutukseen
Koulutus pitäisi tapahtua työelämässä – koulutus jatyönteko limittäin – systeemi joustavaksi
Työntekijöiden motivaatio ja yrityksen motivaatiokouluttaa – asennekysymykset
Rahoituskysymykset yrityksessä jatoimentulokysymykset yksilötasolla
2.7.2014
8
ELY-keskus_netti.jpg
ELYpalkki_sininen.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
Koulutustarjonta yritystennäkökulmasta
Tarjotaan liian valmiita koulutustuotteita ja kursseja
Valmiita koulutuspaketteja markkinoidaan joihinyrityksiin jopa liikaa – koulutusorganisaatiotlähettävät mainoksia mm. sähköisesti
TE-hallinto markkinoi taas liian vähänkoulutusmahdollisuuksista – mielikuvien mukaantarjonta vain työttömille
Yhteishankintakoulutusta pidetään mm.yrittäjäjärjestöissä hyvänä ja edullisena vaihtoehtona
2.7.2014
9
ELY-keskus_netti.jpg
ELYpalkki_sininen.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
Verkkopalvelut
Verkkopalvelut ovat tiedon tavoitettavuudessa hyviä,mutta osaavatko ihmiset käyttää oikeita hakusanoja ym.
Verkossa pitäisi olla yksinkertaistettua ja konkreettistatietoa selkokielellä
Tiedon ajantasaisuus
Tunnetuin ja käytetyin hakukone yrityksissä on GOOGLE
Markkinoinnilla ja opastuksella olisi merkitystä, mitentietoa haetaan/löydetään
2.7.2014
10
ELY-keskus_netti.jpg
ELYpalkki_sininen.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
Mistä PK-yritykset/yrittäjäthakevat neuvoa ja palvelua
Suomen Yrittäjiltä: neuvontapuhelin, nettisivut
Paikallisista yrittäjäyhdistyksistä/asiamiehiltä
Kauppakamarista
Omista yrittäjäverkostoista
TE-keskuksista (ELY)/TE-toimistoista
Oppilaitoksista
2.7.2014
11
ELY-keskus_netti.jpg
ELYpalkki_sininen.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
Yritysten toiveet ja tarpeetyhteiskunnan ylläpitämilleneuvonta- ja ohjauspalveluille
Kontakti- tai vastuuhenkilö hoitamaan yritysyhteistyötäsäännöllisesti – paikallisten työmarkkinoiden tuntemus jayrittäjien tarpeiden tunnistaminen
Tiedon, ohjauksen ja neuvonnan oikea-aikaisuus jasaatavuus sekä selkokielisyys
Palveluiden markkinointi ja tunnettavuus
Laajempaa ”henkilökohtaistettua” palvelua yrityksille,erityisesti henkilöstön osaamisen kehittämisessä – eipelkästään mol.fi –käyttöopastusta yrittäjille
Palvelut myös työelämässä oleville
2.7.2014
12
ELY-keskus_netti.jpg
ELYpalkki_sininen.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
Muuta yrityshaastatteluissaesille tullutta
Tukimuotojen selkokielisyys (palkkatuki,työelämävalmennus, työharjoittelu, oppisopimus) –selkeät ohjeet
Työvoiman saatavuus monissa yrityksissä nyt ok,rekrytointi yritysten www-sivujen kautta valmiillalomakkeilla – opastusta lomakkeiden täyttämiseen janettietikettiin
Erikoisosaajien rekrytoinnissa hankaluuksia (esim.erityisajoneuvoasennus) – palkkavaateet vs. yritystenlimiitti maksaa, uuttaa sukupolvea ei vielä saatavilla
2.7.2014
13
ELY-keskus_netti.jpg
ELYpalkki_sininen.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
Lopuksi
Henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta tarvitaan yhäenemmän myös työelämässä – työurat, siirtymät,muutokset, osaaminen ym.
Ryhmät, jotka erityisesti tarvitsevat neuvontaa jaohjausta: heikosti koulutetut, nuoret työelämään tulevatja työelämässä olevat sekä maahanmuuttajat,yksityisyrittäjät, rakennemuutoksessa olevat PK-yritykset
Haasteita riittää TE-hallinnolle ja koulutusorganisaatioille
Kiitos!
2.7.2014
14
ELY-keskus_netti.jpg
ELYpalkki_sininen.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
ESR_nv_Pieni nettikuva_GIF.gif
vipuvoimaaEU_rgb.jpg
Lisätietoja
Taina Piispa, Opin Ovi –projekti, puh. 050 314 0023
2.7.2014
15