TULEVAISUUDEN NÄKYMÄTTelebus Elokuu/2007/viikot 32 ja 33
SISÄLLYSTutkimuksen toteutusVastaajajoukon rakennePäätulokset graafisena esityksenä- Luottamus siihen että yhteiskunta hoitaa riittävän taloudellisen  turvan tulevaisuuden varalle   - Oma varautuminen taloudellisesti tulevaisuuden varalle- Pankki- ja vakuutusasioiden keskittäminen ja siitä koituva hyöty YhteenvetoLiitteet: avoimet vastaukset, atk-taulukot, kysymyslomake,luotettavuusrajataulukko
2232/2233/PL
TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Menetelmä ja ajankohta
Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina Taloustutkimuksenvaltakunnallisen monitilaajatutkimuksen, Telebusin yhteydessä.
- Puhelinhaastattelut toteutettiin viikoilla 32 ja 33/2007, vastaajia oliyhteensä 1006.
Kohderyhmä
- Tutkimuksen kohderyhmänä oli maamme 15 – 79 -vuotias väestöAhvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Otos muodostettiinsatunnaisotannalla väestörekisterikeskuksen rekisteristä(matkapuhelinnumeroita n. 80% otoksesta).
- Vastaajia on yhteensä 1006.
- Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja taloudenkoon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Otoksen painottamaton japainotettu rakenne on selvitetty raportin atk-taulukoiden jälkeen(”Absoluuttiset luvut”). Taulukoissa painottamaton n-luku kertoohaastateltujen määrän eri taustaryhmissä ja painotettu N-luku vastaavanpopulaation tuhansina (.000) henkilöinä.
2232/2233/PL
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
028
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
021
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
001
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
022
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
003
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
023
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
005
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
006
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
007
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
008
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
009
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
010
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
024
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
011
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
025
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
013
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
026
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
015
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
027
Tapiola logo
Tapiola logon pallo
017