Kauppatieteellinenala
Paula Perälä, AnniinaHakkarainen
Yliopistot
Aalto-yliopisto
Oulun yliopisto
Turun yliopiston kauppakorkeakoulut
Itä-Suomen, Tampereen ja Vaasanyliopistot
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Valintaperusteet
1. Valintakoe
Läsnäolopakko kaikilla
Väh. 10 pistettä -> valituksi yhteisvalinnassa
Monivalintakysymykset sekä oikein/väärin –väittämät
Max. pistemäärä 40
Pyritään mittaamaan talouselämään liittyväntiedon omaksumista ja taitoa soveltaa sitä
Kysymykset koskevat neljää alaa
Johtaminen ja markkinointi
Laskentatoimi ja rahoitus
Kansantaloustiede
Talousmatematiikka
Pisteytys
yhteispiste-valinta
koepiste-valinta
Yliopiston ensisijaisuuspisteet(ensimmäinen/toinen/kolmas)
2/1/0
2/1/0
Ylioppilastutkinnon arvosanojenperusteella (max)
40
0
Valintakoe (max)
40
40
Yhteensä (max)
82
42
Taulukko: Pisteiden määräytyminen
Yhteisvalinnassa valitaan joko yhteispiste-tai koepistevalintojen perusteella(poikkeuksena haastattelut)
Hakija otetaan huomioon molemmissayhteispiste- sekä koepistevalinnoissa
Ylioppilastutkinnon pisteytys
L
E
M
C
B
Äidinkieli
9
8
6
3
1
Matematiikka, pitkä oppimäärä
10
9
7
4
2
Matematiikka, muu oppimäärä
7
6
4
3
1
Muu koe, pitkä oppimäärä
7
6
4
3
1
Muu koe, muu oppimäärä
5
4
3
2
1
Taulukko: Suomalainen ylioppilastutkinto
Opinnot
Kauppatieteiden maisterin opinnot 300 opintopistettä (5vuotta)
Kandidaatti opinnot 180op (3 vuotta)
Maisteriopinnot 120op (2 vuotta)
Valmiudet toimia erilaisissa liike-elämän tehtävissä
Kandidaatin tutkinto rakentuu yleisopinnoista jaaineopinnoista
Kandidaatin suuntautumisvaihtoehdot (LUT):Talousjohtaminen ja Kansainvälinen liiketoiminta
Maisterin suuntautumisvaihtoehdot (LUT): laskentatoimi;tietojohtaminen ja johtajuus; Strategy, Innovation andSustainability; International Marketing Management;Strategic Finance and Business Analytics; SupplyManagement
Kauppatieteellisen alat
Johtaminen ja organisaatiot
Liiketoiminnan- tai henkilöstöjohtamisen asiantuntija,suunnittelutehtävät, konsultti, yrittäjä
Henkilöstöjohtaja, liikkeenjohdon konsultti
Kansainvälinen liiketoiminta
Liike-elämän kansainväliset suunnittelu- ja johtotehtävät,tutkijantyö
Markkinointi ja jakelu
Oikeustieteen alue
Talouselämän viestintä
Taloushallinto ja laskentatoimi
Tekniikan ja talouden asiantuntemus
Tietohallinto ja tietojohtaminen
Vakuutustiede
Yhteiskunnallis-taloudelliset aineet
Yrittäjyys
Miksi kiinnostaa?