energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Energiavuosi 2012Sähkö
Energiateollisuus ry 28.11.2013
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Sähkön kokonaiskulutusv. 2012 85,1 TWh
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Lämpötilakorjattu sähkön kokonaiskulutusv. 2012 85,5 TWh
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Sähkön kulutuksen muutokset(muutos 2011/2012 +0,9 TWh)
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Sähkön kokonaiskulutus 2012(85,1 TWh)
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Sähkön kokonaiskulutus
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Teollisuuden sähkönkulutus kuukausittain
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Teollisuuden sähkön kulutuksen muutos2011/2012
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Teollisuuden sähkönkulutus
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Sähkön nettohankinta 2012(85,1 TWh)
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Sähkön hankinta energialähteittäin 2012(85,2 TWh)
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Muutokset sähkönhankinnassa(muutos 2011/2012 +0,9 TWh)
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Sähkön tuotanto energialähteittäin 2012(67,7 TWh)
Uusiutuvat 41 %
Hiilidioksidivapaat 74 %
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Vesivoiman tuotanto
Normaalivuosi
energia jukistus logo
Tuulivoiman viikkokeskitehot ja kapasiteetti2010-2012
päivitetty 28.11.2013
energia jukistus logo
Tuulivoimatuotanto ja kapasiteetti vuosittain
päivitetty 28.11.2013
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Sähkön tuotanto pohjoismaisilla sähkö-markkinoilla 2011
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Sähkön tuonti ja vienti
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Sähkön tuonti Venäjältä tunneittain(viikko 47 vuonna 2010-2012)
energia jukistus logo
Sähköntuonti Venäjältä kuukausittain
päivitetty 28.11.2013
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Vaihto Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välillä2011-2012 (viikkotaso)
Lähde: SKM Syspower
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Sähkön hankinnan aikavaihtelu 2012(viikkokeskiteho)
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Sähkön kulutushuiput 1980-2030suurin tuntiteho megawattia (MW)
helmikuun 2012 huippu 14 4441 MW
Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto ja Energiateollisuus ry v. 2009, Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Sähkön hankinta tunneittain vuoden 2012kulutushuipun sisältävänä päivänä 3.2.
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Sähköntuotannon CO2-päästöt vuosittain
energia jukistus logo
Sähköntuotannon ominaispäästöt 2007-2050
päivitetty 28.11.2013
Lähteet: ET Visio 2050
                     Eurelectric: Power Statistics 2010
energia jukistus logo
Sähköntuotannon ominais CO2-päästöt eräissäEU-maissa v. 2010
päivitetty 28.11.2013
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Pohjolan vesivarantojen erotus normaalivuoteenja sähkön hinnan käyttäytyminen
Lähde: SKM Syspower
energia jukistus logo
Suomen aluehinta erosi usein systeemihinnasta,esim. 22.-24.2.2012 Venäjän-tuonnin muutosten mukaan
Lähde: prof. Satu Viljainen, LUT
TuontimääräVenäjältä
Systeemihinta,Nord Pool Spot
Suomen aluehinta,Nord Pool Spot
Torstai 23.2. oli yleinenvapaapäivä Venäjällä, eikapasiteettimaksua,tuonti täysimääräistä
päivitetty 28.11.2013
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Kotitaloussähkön verollinen kokonaishinta(kulutus 2500-5000 kWh vuodessa)1. puolivuotiskausi 2012
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Ostovoimaan suhteutettu kotitaloussähkön verollinenkokonaishinta (kulutus 2500-5000 kWh vuodessa)1. puolivuotiskausi 2012
energia jukistus logo
Lämmitysasiakkaan sähkön hintaosuuksienkehitys (kulutus 18 000 kWh/vuosi)
päivitetty 28.11.2013
Lähde: Energiamarkkinavirasto
32,4 %
43,2 %
24,4 %
23,6 %
44,1 %
32,3 %
1.12.2012
1.1.1997
energia jukistus logo
päivitetty 28.11.2013
Investoinnit ja suunnitelmat eri teollisuuden-aloilla Suomessa 2006-2013(milj. euroa)
Lähde: EK:n investointitiedustelut 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ja 2013
energia jukistus logo
Suomen kauppatase ja energian kauppatase
päivitetty 28.11.2013
- Energian tuonnin arvo n. 20 % kokonaistuonnin arvosta
- Energian viennin arvo n. 10 % kokonaisviennin arvosta
Lähde: Tulli, Ulkomaankauppatilasto
energia jukistus logo
Energiatehokkuussopimusten kattavuusenergia-alalla
päivitetty 28.11.2013
1)ET:n jäsenten sähköntuotannosta
2)ET:n jäsenten lämmöntuotannosta
Lähde: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelman vuosiraportti 2011
energia jukistus logo
Energiantuotannon sopimusyritysten raportoimatsähköntuotannon ja primäärienergiankäytöntehostamisen säästöt
päivitetty 28.11.2013
Lähde: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelman vuosiraportti 2011
energia jukistus logo
Sähkönjakelun ja kaukolämmön toimipaikkojenraportoimat omaan energiankäyttöön kohdistuvantehostamisen säästöt
päivitetty 28.11.2013
Lähde: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelman vuosiraportti 2009, 2010 ja 2011
energia jukistus logo
Asiakkaille suunnattu energiatehokkuusneuvontavuonna 2011 (esimerkkinä sähkönmyynninsopimustoimipaikkojen raportoimat tiedot)
päivitetty 28.11.2013
Lähde: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelman vuosiraportti 2011
Asiakaspään toimien, kuten energia-
yhtiöiden neuvontaan, viestintään,
kulutuspalautteeseen ja laskutukseen
liittyvien energiatehokkuuspalvelujen
energiansäästövaikutus kotitalouksille
arvioidaan olevan yhteensä 1-3 %
kotitalousasiakkaiden vuosittaisesta
sähkön ja kaukolämmön kulutuksesta.