Sirkku Mikkola
TtM, fysioterapeutti
20.9.2011
Y:\tiedostot_syli\kuvia 20.9.2011\Kuva 003.jpg
syömishäiriöiden hoito näyttäytyykoordinoimattomana, epäselvänäja perustelemattomana!
Väitämme että,
Paljonko henkilökuntaresursseja ja rahaa voitaisiin säästää,
 jos hoito perustuisi valtakunnallisesti suunniteltuihin
  hoitopolkuihin ja saumattomiin hoitoketjuihin?
 jos hoito keskitettäisiin yhteen paikkaan, niin ettei potilaan
  tarvitsisi liikkua vaan hoito tulisi hänen luokseen?
 jos vastuu koko hoitoprosessista olisi yhdellä ammattilaisella?
 jos potilas hoidettaisiin kerralla terveeksi?
Paljonko inhimillistä kärsimystä voitaisiin säästää, jos sairastunutja hänen läheisensä kohdattaisiin kokonaisvaltaisesti, eikähoidettaisi vain oirekimppua?
Ajatuksia
Tarkastelunäkökulmat:
-Julkinen sektori  (koulu- ja opiskeluterveyden-huolto)
-Yksityissektori
-Kolmas sektori (Lounais-Suomensyömishäiriöperheet ry, Syömishäiriöliitto -SYLI ry)
-Opetustoimi (ennaltaehkäisy, tunnistaminen javarhainen puuttuminen)
 Kustannustehokas, vaikuttava, tasalaatuinen
    ja oikea-aikainen hoito koko valtakunnan
    tasolla?
 Sairastavan ja läheisten laaja-alainen
    huomioiminen?
 Syömisongelmien ennaltaehkäisyyn
    panostaminen?
Miten varmistaa
Polku aarnimetsästä hyvässä hoidossa
olevaan metsään
”Taloudellinen kestävyys metsätaloudessa tarkoittaa sitä, että metsiä on pyritty
käsittelemään siten, että tulevaisuuden hakkuumahdollisuudet eivät kärsi nykyhetken
toiminnasta. Metsän ekosysteeminä tulee kyetä tarjoamaan elinympäristön sielläeläville lajeille käsittelyistä huolimatta.”