TKK kuvalogo
Asumisen elinkaari ja palvelutAsumisen elinkaari ja palvelut
Asunnosta asuinalueelle ja yhdyskuntaanAsunnosta asuinalueelle ja yhdyskuntaan
Asumisen vuosirenkaatAsumisen vuosirenkaat
Asumisen elementtejä: asunto, kortteli,puolijulkiset ja julkiset tilat, palvelutAsumisen elementtejä: asunto, kortteli,puolijulkiset ja julkiset tilat, palvelut
Asuntokorttelin luonne ja suhde asuinalueenliikenne- ja viherrakenteeseenAsuntokorttelin luonne ja suhde asuinalueenliikenne- ja viherrakenteeseen
Hyvinvointivaltio ja markkinatalousHyvinvointivaltio ja markkinatalous
Julkiset ja yksityiset palvelut ja niiden työnjakoJulkiset ja yksityiset palvelut ja niiden työnjako
KL 4.11.2004KL 4.11.2004
TKK kuvalogo
Asumisen vuosirenkaatAsumisen vuosirenkaat
Elinkaari
TKK kuvalogo
RakennustyypitRakennustyypit
PientalotPientalot
Erillispientalot: yhteys maanpintaan, väljyysErillispientalot: yhteys maanpintaan, väljyys
Kytketyt pientalot: aputilojen kautta kytketytpientalot, paritalot, rivitalot: suuri tehokkuus,mutta vaativia suunnittelukohteitaKytketyt pientalot: aputilojen kautta kytketytpientalot, paritalot, rivitalot: suuri tehokkuus,mutta vaativia suunnittelukohteita
KerrostalotKerrostalot
Lamellitalot: tehokkaita tilan rajaajiaLamellitalot: tehokkaita tilan rajaajia
Pistetalot: väljä tilanmuodostus, näkymätPistetalot: väljä tilanmuodostus, näkymät
SivukäytävätalotSivukäytävätalot
TerassitalotTerassitalot
TKK kuvalogo
KorttelirakenneKorttelirakenne
Kortteli juridisena, visuaalisena jasosiaalisena yksikkönäKortteli juridisena, visuaalisena jasosiaalisena yksikkönä
Suljettu, puoliavoin ja avoin kortteli ja näidenmuunnelmatSuljettu, puoliavoin ja avoin kortteli ja näidenmuunnelmat
Korttelityypillä tärkeä merkitys tilanjulkisuuden määrittelyssäKorttelityypillä tärkeä merkitys tilanjulkisuuden määrittelyssä
Asuntojen suojaaminen tuulelta ja melulta,näkymien järjestäminen tai estäminen,auringonvalon hyödyntäminen tavoitteinaAsuntojen suojaaminen tuulelta ja melulta,näkymien järjestäminen tai estäminen,auringonvalon hyödyntäminen tavoitteina
TKK kuvalogo
Arabianranta
Arabianranta
TKK kuvalogo
Näkymä ArabianrannastaNäkymä Arabianrannasta
PICT0029
TKK kuvalogo
Viikki-Latokartano
Latokartano
TKK kuvalogo
Viikki_eko_havainne_crop
TKK kuvalogo
Pikku-Huopalahti, havainnekuva
P-Huopalahti_havainne
TKK kuvalogo
Markkinatalous jahyvinvointivaltioMarkkinatalous jahyvinvointivaltio
Markkinatalous perustuu hyödykkeiden(tavaroiden ja palvelujen) tuottajien kilpailuun,mikä rajoittaa hintoja ja tehostaa tuotantoaMarkkinatalous perustuu hyödykkeiden(tavaroiden ja palvelujen) tuottajien kilpailuun,mikä rajoittaa hintoja ja tehostaa tuotantoa
Hyvinvointivaltio perustuu laajoihin julkisiinpalveluihin ja tulonsiirtoihin sekä vastaavastikorkeaan verotukseen, mikä tukee työvoimanuusintamista ja yhteiskunnan humaanisuuttaHyvinvointivaltio perustuu laajoihin julkisiinpalveluihin ja tulonsiirtoihin sekä vastaavastikorkeaan verotukseen, mikä tukee työvoimanuusintamista ja yhteiskunnan humaanisuutta
TKK kuvalogo
TKK kuvalogo
Miksi palvelut tuotetaan?Miksi palvelut tuotetaan?
Yksityiselle yritykselle palvelut ovat välinentaloudellisen tuloksen aikaansaamiseksiYksityiselle yritykselle palvelut ovat välinentaloudellisen tuloksen aikaansaamiseksi
Julkiselle sektorille ja aatteellisille yhdistyksilletaloudelliset ja muut voimavarat ovat väline,jolla tarpeellisiksi katsotut palvelut tuotetaanJulkiselle sektorille ja aatteellisille yhdistyksilletaloudelliset ja muut voimavarat ovat väline,jolla tarpeellisiksi katsotut palvelut tuotetaan
TKK kuvalogo
Hyvinvointivaltion historiastaHyvinvointivaltion historiasta
Paternalistinen utopiaPaternalistinen utopia
NewLanark
TKK kuvalogo
Hyvinvointivaltion historiastaHyvinvointivaltion historiasta
Robert Owenin Village of Harmony and cooperationRobert Owenin Village of Harmony and cooperation
Ajatus itseriittoisesta yhdyskunnasta palveluineenAjatus itseriittoisesta yhdyskunnasta palveluineen
Owen
TKK kuvalogo
Hyvinvointivaltion historiastaHyvinvointivaltion historiasta
J.B. Godinin FamilistèreJ.B. Godinin Familistère
Familistisen ja paternalistisen utopian paluuFamilistisen ja paternalistisen utopian paluu
Familistereasema
TKK kuvalogo
Hyvinvointivaltion historiastaHyvinvointivaltion historiasta
Teollisuuslaitos hyvinvointivaltion esikuvanaTeollisuuslaitos hyvinvointivaltion esikuvana
Julkiset palvelut moraalin ja työvoiman uusintamisen välineinäJulkiset palvelut moraalin ja työvoiman uusintamisen välineinä
Julkiset palvelut naisten palkkatyöllistymisen edellytyksenäJulkiset palvelut naisten palkkatyöllistymisen edellytyksenä
Untitled-1
TKK kuvalogo
Yksityiset ja julkisetpalvelut tänäänYksityiset ja julkisetpalvelut tänään
Yksityiset palvelut ovat yritysten tai esim. aatteellistenyhdistysten tuottamiaYksityiset palvelut ovat yritysten tai esim. aatteellistenyhdistysten tuottamia
Yksityisten palveluiden on oltava vähintään itsensäkannattavia, ja niiden hinta määräytyy markkinoillaYksityisten palveluiden on oltava vähintään itsensäkannattavia, ja niiden hinta määräytyy markkinoilla
Julkiset palvelut ja tulonsiirrot rahoitetaan tai niitäsubventoidaan verovaroin, osaan niistä kansalaisilla onns. subjektiivinen oikeus (päivähoito,oppivelvollisuuskoulutus, terveydenhoito, toimeentulo)Julkiset palvelut ja tulonsiirrot rahoitetaan tai niitäsubventoidaan verovaroin, osaan niistä kansalaisilla onns. subjektiivinen oikeus (päivähoito,oppivelvollisuuskoulutus, terveydenhoito, toimeentulo)
Palvelut voidaan tuottaa joko julkisen tai yksityisensektorin toimestaPalvelut voidaan tuottaa joko julkisen tai yksityisensektorin toimesta
TKK kuvalogo
Hyvinvointivaltio ja yhdyskuntaHyvinvointivaltio ja yhdyskunta
Kritiikistä huolimatta hyvinvointiyhteiskunta ei olekadonnut Suomesta, ja se heijastuu yhdyskuntaan mm.asuntopolitiikkana ja laajana palveluiden kirjonaKritiikistä huolimatta hyvinvointiyhteiskunta ei olekadonnut Suomesta, ja se heijastuu yhdyskuntaan mm.asuntopolitiikkana ja laajana palveluiden kirjona
Päivähoitopalvelut on mitoitettava tarpeen mukaanasumisen yhteydessä (kotihoito ja perhepäivähoito) tailäheisessä päiväkodissaPäivähoitopalvelut on mitoitettava tarpeen mukaanasumisen yhteydessä (kotihoito ja perhepäivähoito) tailäheisessä päiväkodissa
Esikoulu joko päiväkodin tai koulun yhteydessämitoitettava koko ikäluokalle (keskim. 1,5 väestöstä)Esikoulu joko päiväkodin tai koulun yhteydessämitoitettava koko ikäluokalle (keskim. 1,5 väestöstä)
Peruskoulu mitoitettava koko ikäluokalle Muitapalveluita: mm. nuorisotalo, terveyspalvelut, vanhustenja vammaisten palvelut, kirjasto, seurakunnan palvelut,leikki- ja liikuntapalvelutPeruskoulu mitoitettava koko ikäluokalle Muitapalveluita: mm. nuorisotalo, terveyspalvelut, vanhustenja vammaisten palvelut, kirjasto, seurakunnan palvelut,leikki- ja liikuntapalvelut
TKK kuvalogo
Markkinatalous jayhdyskuntaMarkkinatalous jayhdyskunta
Miten markkinatalous toimii?Miten markkinatalous toimii?
Asunnot, kiinteistöt ja alueet markkinoilla: alueenarvostus -> asuntojen hinnat -> sosiaalinen segregaatioAsunnot, kiinteistöt ja alueet markkinoilla: alueenarvostus -> asuntojen hinnat -> sosiaalinen segregaatio
Sosiaalinen asuntokanta (sosiaaliset vuokra- jaomistusasunnot) pehmentää markkinoiden vaikutustaSosiaalinen asuntokanta (sosiaaliset vuokra- jaomistusasunnot) pehmentää markkinoiden vaikutusta
Asumisen hallintasuhteet: omistusasunnot (asukasrahoittaa yleensä pankkilainalla, ennen myös valtionrahoittamia), osaomistusasunnot (pääosa lainastayhtiölainana), asumisoikeusasunnot (asukas maksaaasumisoikeusmaksun, yhtiö omistaa asunnon), yksityisetvuokra-asunnot, ARAVA-vuokra-asunnot (rakennetaan javuokrataan omakustannusperiaatteella)Asumisen hallintasuhteet: omistusasunnot (asukasrahoittaa yleensä pankkilainalla, ennen myös valtionrahoittamia), osaomistusasunnot (pääosa lainastayhtiölainana), asumisoikeusasunnot (asukas maksaaasumisoikeusmaksun, yhtiö omistaa asunnon), yksityisetvuokra-asunnot, ARAVA-vuokra-asunnot (rakennetaan javuokrataan omakustannusperiaatteella)
Suomessa n. 67 omistusasunnoissa, mutta toisaalta n.70 ylittää sosiaalisen vuokra-asumisen kriteeritSuomessa n. 67 omistusasunnoissa, mutta toisaalta n.70 ylittää sosiaalisen vuokra-asumisen kriteerit
TKK kuvalogo
Markkinatalous jayhdyskuntaMarkkinatalous jayhdyskunta
Yksityiset palvelut asuinalueella:saavutettavuus (liikenneyhteydet, pysäköinti,huolto), asiakaspohja (päivittäistavarakaupallaväh. 2000-3000 as.), kokonaiskysyntäYksityiset palvelut asuinalueella:saavutettavuus (liikenneyhteydet, pysäköinti,huolto), asiakaspohja (päivittäistavarakaupallaväh. 2000-3000 as.), kokonaiskysyntä
Päivittäistavarakauppa erityisongelmana:autoistuminen -> kaupan keskittyminen ->paikallisten ja alueellisten kauppojenhäviäminen.Päivittäistavarakauppa erityisongelmana:autoistuminen -> kaupan keskittyminen ->paikallisten ja alueellisten kauppojenhäviäminen.
Erikoisliikkeet ennen kaikkea keskusta-alueilla(asiakaspohja laajalla alueella)Erikoisliikkeet ennen kaikkea keskusta-alueilla(asiakaspohja laajalla alueella)
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus?Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus?