PERFEKTI (on ollut/on tehnyt)
painike-edellinen
painike-kielioppi
painike-seuraava
nettilukio_ppt_palkki-1
- käytetään saksan kielessä kerrottaessa menneen ajan tapahtumista, eritoten menneen ajanirrallisista tapahtumista
- perfektistä sanotaan, että se on puhutun kielen aikamuoto
- perfekti suomennetaan usein imperfektillä
perfekti-kuvakoko-400x
● Letzte Woche bin ich nach Italien gereist.
= Viime viikolla matkustin Italiaan.
Perfektin muodostus
haben/sein
painike-edellinen
painike-kielioppi
painike-seuraava
nettilukio_ppt_palkki-1
- perfekti muodostetaan kahdesta osasta, apuverbistä ja pääverbin viimeisestä muodosta
- apuverbinä käytetään joko haben- tai sein-apuverbiä riippuen siitä mitä verbiä käytetään
- säännölliset ja epäsäännölliset verbit saavat perfektissä erilaisen verbintunnuksen ja poikkeavatjonkin verran toisistaan
- tavallisin perfektin tunnus on ge-etuliite verbintunnuksineen
ge-
verbinvartalo
verbintunnus
+
APUVERBI
PÄÄVERBI
Säännölliset verbit
haben/sein
ge-
verbinvartalo
-t/-et
painike-edellinen
painike-kielioppi
painike-seuraava
nettilukio_ppt_palkki-1
+
APUVERBI
PÄÄVERBI
- verbinvartalo saa pitemmän tunnuksen -et, jos verbin vartalo loppuu kirjaimiin t tai d tai mahdollisestiuseampaan konsonanttiin
lach/en = nauraa
arbeit/en = työskennellä
ich habe gelacht
du hast gelacht
er/es/sie hat gelacht
wir haben gelacht
ihr habt gelacht
sie haben gelacht
Sie haben gelacht
minä nauroin/olen nauranut
sinä nauroit/olet nauranut
hän nauroi/on nauranut
me nauroimme/olemme nauraneet
te nauroitte/olette nauraneet
he nauroivat/ovat nauraneet
te nauroitte/olette nauraneet
ich habe gearbeitet
du hast gearbeitet
er/es/sie hat gearbeitet
wir haben gearbeitet
ihr habt gearbeitet
sie haben gearbeitet
Sie haben gearbeitet
minä työskentelin/ ?
sinä työskentelit/ ?
hän työskenteli/ ?
me työskentelimme/ ?
te työskentelitte/ ?
he työskentelivät/ ?
te työskentelitte/?
Miten suomennat arbeiten-verbin
perfektissä joka persoonassa?
Epäsäännölliset verbit
haben/sein
ge-
verbinvartalo
-en
painike-edellinen
painike-kielioppi
painike-seuraava
nettilukio_ppt_palkki-1
seuraavat epäsäännölliset verbit, saavat perfektissä säännöllisen verbin päätteen -tbrenn/en palaa,
bring/en tuoda/viedä, kenn/en tuntea, nenn/en nimittää, renn/en juosta, wiss/en tietää
 perfektissä es hat gebrannt, er hat genannt, er ist gerannt… HUOM denken-verbi!
geh/en = mennä/kävellä
denk/en = ajatella
ich bin gegangen
du bist gegangen
er/es/sie ist gegangen
wir sind gegangen
ihr seid gegangen
sie sind gegangen
Sie sind gegangen
minä menin/olen mennyt
sinä menit/olet mennyt
hän meni/on mennyt
me menimme/olemme menneet
te menitte/olette menneet
he menivät/ovat menneet
te menitte/olette menneet
ich habe gedacht
du hast gedacht
er/es/sie hat gedacht
wir haben gedacht
ihr habt gedacht
sie haben gedacht
Sie haben gedacht
minä ajattelin/ ?
sinä ajattelit/ ?
hän ajatteli/ ?
me ajattelimme/ ?
te ajattelitte/ ?
he ajattelivat/ ?
te ajattelitte/?
- epäsäännöllisten verbien vartalo muuttuu usein, ole siis tarkkana
+
Miten suomennat denken-verbin
perfektissä joka persoonassa?
APUVERBI
PÄÄVERBI
Haben- ja sein-apuverbin käyttö
painike-edellinen
painike-kielioppi
painike-seuraava
nettilukio_ppt_palkki-1
- yleensä perfektin apuverbi on haben, refleksiiviverbeillä, kun tekeminen kohdistuu tekijään itseensä,
käytetään perfektissä aina haben-apuverbiä
● Gestern Abend habe ich mich wohl gefühlt.
- lauseessa apuverbi taipuu lauseen subjektin mukaan, sen paikka päälauseessa on toisena,
sivulauseessa sen sijaan apuverbi on viimeisenä
- apuverbiä sein käytetään sellaisten verbien kanssa, jotka eivät saa akkusatiiviobjektia, näitä verbejä
kutsutaan myös intransitiivisiksi verbeiksi
SEIN-apuverbi:
1. verbit, jotka ilmaisevat liikkumista paikasta toiseen: fahren, kommen, gehen, reisen, laufen...
2. verbit, jotka ilmaisevat olotilan muutosta: auf/wachen, ein/schlafen 
3. erilaiset yksittäiset verbit: sein, werden, bleiben, geschehen, passieren, folgen, gelingen,
begegnen…
liikkumista ilmaisevaa verbiä voi käyttää myös transitiivisesti, eli sillä on objekti, mutta silloin apuverbi
on haben
● Frau Lustig ist mit dem Auto zur Post gefahren(intransitiivinen)
● Frau Lustig Lustig haihre Freundin mit dem Auto zur Post gefahren(transitiivinen)
Pääverbin käyttö
painike-edellinen
painike-kielioppi
painike-seuraava
nettilukio_ppt_palkki-1
- pääverbin alkuun tulee perfektissä etuliite ge- ja verbinvartalo saa päätteen -t-et tai -en
- pääverbi ei taivu persoonassa, niin kuin apuverbi, sen paikka on päälauseessa lauseen lopussa,
sivulauseessa sen sijaan pääverbi on toiseksi viimeisenä ennen apuverbiä
● Frau Lustig ist mit dem Auto zur Post gefahren.
● Wir haben gesehen, dass Frau Lustig mit dem Auto zur Post gefahren ist.
TÄRKEÄ!
1. perfektissä eriävät yhdysverbit saavat ge-etuliitteen osien väliin esimerkiksi an/rufen = soittaa
● Meine Eltern haben mich gestern angerufen.
2. ge-etuliitettä ei tule -ieren-loppuisiin verbeihin, kuten telefonieren, reparieren, informieren…
● Meine Eltern haben mir gestern telefoniert. (telefonieren + Dativ)
3. ge-etuliitettä ei tule myöskään verbeillä, jotka alkavat painottomilla etuliitteillä be-emp-ent-, er-,
ge-miss-ver-zer-
● Ich habe letze Woche ein schönes Geschenk bekommen.
LÄHTEET
Nun zum Üben! 
painike-edellinen
painike-kielioppi
nettilukio_ppt_palkki-1
● Suunnittelu, toteutus ja teksti: Sirpa Kova
● Jaakamo Pirjo, Martikainen Marja, Vaakanainen Marjut, Vilenius-Virtanen Pirkko 2003: Grammatik Neue Adresse.
  OTAVA. Keuruu.
 Duden Band 4. Die Grammatik 1998. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Dudenverlag Mannheim.
● Kultalahti Laila, Kultalahti Tenho, Lautsila Erkki, Luukkainen Matti 1996: Viel Erfolg! Deutsche Grammatik mit Übungen.
   WSOY. Helsinki.
● Logo: Otavan Opisto
● Ohjelma: Microsoft PowerPoint