Pyritty hyödyntämään jo aiemmin tehtyä työtä.
Keskeisimpiä lähteitä:
Korkeakoulujen käsitemalli Raketti XDW ja SVY:nopintohallinnon M-määritykset
Koulutus- ja opetustarjonnan esittäminen: Metadata forLearning Opportunities (MLO) – Advertising, ECTS InformationPackage/Course Catalogue MLO Application Profile
Opinto- ja tutkintosuoritustiedot: European Learner MobilityEuroLMAI, Europass Diploma Supplement Application Profileof the EuroLMAI
KuntaIt- ”Kohti kumppanuutta” käsitemalli ja Asiakastiedonpääjäsennys (Toimija)
KOULUTUS
Kuvaa koulutuksen sisällön: Mihin luokituksiin sekiinnittyy , mitä metatietoja siihen liitetään
KOULUTUKSENTOTEUTUS
Kuvaa koulutuksenrakenteen elimistä opinnoista ja
opintojenkokonaisuuksistakoulutus
koostuu
OPETUSSUUNNITELMA
KOULUTUKSEN PERUSTIEDOT
-Opintoala
-koulutusala
-laajuus
-tavoitteet
Oppiaine
-tutkinto
-nimikkeet
-koulutusohjelma
Yms.
Kuvaa sisällön
Kuvaa rakenteen
KOULUTUSMODUULI
KOULUTUSMODUULI
KOULUTUSMODUULI
KOULUTUSMODUULI
Kuvaa sisällön
Koulutuksen sisältö ja rakenne
KOULUTUS
Kuvaa minkä tahansa suomalaisen koulutusrakenteenkoulutuksen sisällön ja rakenteen. Koulutus on laajaopintojen kokonaisuus, josta annetaan tutkinto- taipäättötodistus. Esim. perusopetuksen oppimäärä,perusopetuksen oppimäärä kunnassa a, lukion oppimäärälukion oppimäärä lukiossa c, Helsingin yliopistonkandidaatin tutkinto x, ISY:n maisterin tutkinto y,ammatillinen perustutkinto z,  Tampereen AMK:nkoulutusohjelma h.
KOULUTUKSENTOTEUTUS
Kuvaa tiettynä aikajaksona voimassa olevankoulutuksen sisältökuvauksen ja rakenteen.
Esim. Helsingin yliopiston kandidaatin tutkinto x,2012 - 2016. Omnian ammattiopiston amm.Perustutkinto z, 2012-2016
KOULUTUKSENTOTEUTUS
Koulutus voi sisältyätoiseen koulutukseen
Koulutuksen toteutus voisisältyä toiseentoteutukseen
Ilmentää
Koulutus ja koulutuksen toteutus
KOULUTUSMODUULI
Kuvaa minkä tahansa suomalaisen koulutusrakenteenkoulutukseen liittyvän opinnon tai opintojenkokonaisuuden. Esim. yksittäisen opintojakson(kurssin),opintokokonaisuuden, tutkinnon osan, oppiaineen(perusaste), Oppiainekokonaisuuden jne.
KOULUTUSMODUULINTOTEUTUS
Kuvaa tiettynä aikajaksona voimassa olevankoulutusmoduulin  sisältökuvauksen.
Esim. ISY:n tilastotieteen peruskurssi, 2012 -2016.
Koulutusmoduuli voi sisältyätoiseen moduuliin
Koulutusmoduulin toteutusvoi sisältyä toiseentoteutukseen
KOULUTUSMODUULINTOTEUTUS
Ilmentää
Koulutusmoduuli ja koulutusmoduulin toteutus
KOULUTUKSENTOTEUTUS
KOULUTUKSENTOTEUTUS
KOULUTUS
KOULUTUS
KOULUTUS
KOULUTUKSENTOTEUTUS
Esim. Etelä-Espoon yliopiston
 voodoo talouden kandidaatin tutkinto
+ maisteriohjelmat x, y, z
Koulutuksentoteutushakukohteena
Esim. Etelä-Espoon yliopiston
 voodoo talouden kandidaatin tutkinto2013-2017 + maisteriohjelmat x, y, z
Esim. Etelä-Espoon yliopiston
 voodoo talouden kandidaatin tutkintoyhteishaussa 2013 Syksy
Hakukohde
Hakukohde p
Koulutus, koulutuksen toteutus ja hakukohde
Sisältää
Sisältää
Sisältää
Sisältää
Hakukohde
Hakukohde p
Hakutoive
osoittaa
Hakijaryhmä
Kiintiö
Valintatapajono
Laskentakaava
jakaantuu
Voi jakaantua
Valintayksikkö
Hakemus
Henkilö
(hakija)
muodostuu
tekee
Haku ja valinta, valintaperusteet
Koulutusorganisaatio
Henkilö
KOULUTUS
KOULUTUKSENTOTEUTUS
Esim. Etelä-Espoonyliopiston
 voodoo-taloudenkandidaatin tutkinto
Esim. Etelä-Espoonyliopiston
 voodoo-taloudenkandidaatin tutkinto2013-2017
KOULUTUSMODUULI
KOULUTUSMODUULI
TOTEUTUS
Todistus
Suoritus
koostuu
kohdistuu
Arviointi
Osaaminen
myöntäjä
suorittaja
tarjoaja
Opinto- ja tutkintosuoritukset
Hakukohde
Hakutoive
Hakemus
Hakija
muodostuu
osoittaa
tekee
Koulutusorganisaatio
Henkilö
Tarjoaa
KOULUTUS
KOULUTUKSENTOTEUTUS
Esim. Etelä-Espoon yliopiston
 voodoo talouden kandidaatintutkinto
Koulutuksentoteutushakukohteena
Esim. Etelä-Espoon yliopiston
 voodoo talouden kandidaatintutkinto 2013-2017
Esim. Etelä-Espoon yliopiston
 voodoo talouden kandidaatintutkinto yhteishaussa 2013Syksy
Osoite
Sijainti
Hakijaryhmä
Kiintiö
Valintatapajono
Laskentakaava
jakaantuu
Voi jakaantua
Valintayksikkö
KOULUTUSMODUULI
KOULUTUSMODUULI
TOTEUTUS
Todistus
Suoritus
koostuu
kohdistuu
Arviointi
Osaaminen
myöntäjä
suorittaja