Vektorit MA 05
Läsnäolovelvollisuus
Poissaolojen selvitys
Käyttäytyminen
Tuntiaktiivisuus
Kotitehtävien tekeminen
Tunnit muodostavat n. 50 % matikanoppimisesta
Kotitehtävät
Mitäs tehdään, jotta tekisitte kotitehtäviä?
listat kiertää joka tunnin alussa, saa muutamanpisteen kokeeseen
merkataan opit:iin kotitehtävät ja kerrotaanlyhyesti tarkemmin missä mättää tai jos vaanosaa. Saa muutaman pisteen kokeeseen
jotain muuta, pistarit, 20-50 tehtävää pitääpalauttaa
ei mitään
Muistikuvia oppimisesta
Käy läpi ennakkotiedot
esim. lue sisällysluettelo ja käy läpi mitä omasta mielestäsitiedät kyseisistä asioista
Lukaise seuraavan tunnin aihe etukäteen
Kertaa vanha
Lue ja ymmärrä esimerkit
Opiskele aihe
ole tunnilla mukana
tee kotitehtävät
Tehkää kotitehtäviä pienissä ryhmissä
Selittäkää toisille miten jokin asia menee