AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto
1
Avoin yliopisto alueellisena toimijana-selvitysAri KoskiAvoin yliopisto alueellisena toimijana-selvitysAri Koski
AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari
Helsingin yliopiston avoin yliopisto 15.5.2006
AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto
2
Tausta ja lähtökohdatTausta ja lähtökohdat
Alueellisen kehittämisen haasteet ja yliopistojenkolmas tehtävä
Avoimen yliopisto-opetuksen hyödyntämättömätmahdollisuudet alueellisen kehittämisennäkökulmasta
Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijalähtöisyydenparantaminen
Avoimen yliopiston valtakunnallisen strategianlinjaus: Avoimet yliopistot lisäävät yhteistyötäalueellisten toimijoiden kanssa
AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto
3
TavoitteetTavoitteet
Laatia raportti avointen yliopistojen alueellisistatoimintamalleista ja -käytänteistä sekä yhteistyö- jasidosryhmätahoista
Selvittää avointen yliopistojen alueellisen toiminnankehittämishankkeet
Tarkastella korkeakoulujen aluestrategioidenavointa yliopisto-opetusta koskevia linjauksia
Pohtia aluenäkökulmasta avointen yliopistojenhaasteita
Ei akateeminen tutkimus vaan nykytilan kuvauskokemustenvaihdon pohjaksi
AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto
4
Avoimen yliopisto-opetuksen toteutusAvoimen yliopisto-opetuksen toteutus
AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto
5
Avoimen yliopisto-opetuksen toteutusVoimassa olevat opinto-oikeudet järjestäjätahon mukaan (v. 2003)Avoimen yliopisto-opetuksen toteutusVoimassa olevat opinto-oikeudet järjestäjätahon mukaan (v. 2003)
AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto
6
Avoimen yliopisto-opetuksen toteutusAvoimen yliopisto-opetuksen toteutus
AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto
7
Avoin yliopisto-opetus ja kansalais- jatyöväenopistotAvoin yliopisto-opetus ja kansalais- jatyöväenopistot
Kansalais- ja työväenopistojen tarjoama avoinyliopisto-opetus on vähentynyt merkittävästiviimeisten kymmenen vuoden aikana (Vaherva ym.)
Pääosa toteutetusta opetuksesta perusopintoja
1748,3 laskennallista kokovuotista opiskelijapaikkaa(v. 2003)
10 950 voimassa olevaa opinto-oikeutta
21 621 tuntia avointa yliopisto- jaammattikorkeakouluopetusta (Tilastokeskus)
AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto
8
ToimintamallejaToimintamalleja
Pääsääntöisesti opetustarjonta suunnitellaanyksittäisten yhteistyötahojen kanssa, mutta…
Lapin maakuntakorkeakoulu ja alueellisetyhteistyöryhmät
Åbo Akademi ja ”regional samplanering”
Alueellista koordinointia vähän, mutta…
Oulun avoin yliopisto ja kesäyliopistoyhteistyö
HY:n ja TY:n seutuvastaavat
AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto
9
Keskeiset tuloksetKeskeiset tulokset
Ei yhtä avointa yliopistoa vaan 19 erilaisin käytänteintoimivaa avointa yliopistoa
Pääasialliset yhteistyötahot perinteiseen tapaankansalais- ja työväenopistot, kansanopistot jakesäyliopistot
Yliopistot toimivat yksittäisten yhteistyöoppilaitostenkanssa
Yhteissuunnittelu yhteistyöoppilaitosten kanssavähäistä ainakin oppilaitosten näkökulmasta
Avointen yliopistojen toiminnan maakunnallistuminen
AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto
10
Avoimen yliopisto-opetuksen maakunnallistuminenSelvityksen tilastotarkastelu Avointen yliopistojen käynnistämäopetus (tarjotut opintoviikot, v. 2003)Avoimen yliopisto-opetuksen maakunnallistuminenSelvityksen tilastotarkastelu Avointen yliopistojen käynnistämäopetus (tarjotut opintoviikot, v. 2003)
AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto
11
Avoimen yliopisto-opetuksen maakunnallistuminenSelvityksen tilastotarkastelu voimassa olevat opinto-oikeudet (v.2003)Avoimen yliopisto-opetuksen maakunnallistuminenSelvityksen tilastotarkastelu voimassa olevat opinto-oikeudet (v.2003)
AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto
12
Avoimen yliopisto-opetuksen maakunnallistuminenAvoimen yliopisto-opetuksen maakunnallistuminen
Maakuntakorkeakouluhankkeet
1.Tietyn alueen toimijat ovat kokoontuneet yhteisen”sateenvarjon” alle kehittämään korkeakoulujen ja erialuetoimijoiden välistä yhteistyötä
2.Tavoitteena synergiaedut
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisetalueellisen kehittämisen strategiat
1.Korkeakoulutoiminta terävöitymässä ja jäsentymässämaakuntarajojen sisällä ainakin strategiatasolla
2.Verkostoituminen käynnistyy usein avoimenkorkeakouluopetuksen puitteissa
AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto
13
Keskeiset haasteetKeskeiset haasteet
Alueellista yhteistyötä, yhteissuunnittelua,verkostoitumista ja työnjakoa (yliopistot, eriyhteistyöoppilaitokset, kunnat jne.)
Käytetään hyväksi alkanutta maakunnallistumiskehitystäja yliopistojen 3. tehtävän velvoitteita
Toimintakäytänteiden yhdenmukaistaminen
Opiskelijalähtöisyyden ja toiminnan ajallisen joustavuudenkehittäminen
Opiskelutarpeiden systemaattinen kartoitus
Alueellinen opiskelijoiden ”seurantajärjestelmä”
Oppiainetarjonnan monipuolistaminen ja räätälöinti
AlueKAVERI-hankkeen aloitusseminaari15.5.2006, Helsingin avoin yliopisto
14
Kiitos!Kiitos!
Ari Koski
Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
Lemminkäisenkatu 14-18 B
20520 Turku
puh. (02) 333 5872 tai 050 329 3620
faksi. (02) 333 6220
e-mail: ari.koski@utu.fi