6. Energia ja olomuodot
Lämpökapasiteetti
Ilmaisee systeemin tai kappaleen kyvyn ottaavastaan tai luovuttaa energiaa lämpönä yhtälämpötilayksikköä kohti
Riippuu kappaleiden rakenneosasten välisistäsidoksista ja sidosenergioista
Mikä systeemi?
Systeemi voi koostua esim. vedestä, kalorimetristä,lämpömittarista ja rautapunnuksesta
(Kalorimetri = ympäristöstään mahdollisimman hyvinlämpöeristetty astia)
Raudan lämpökapasiteetti riippuu raudanrakenneosasten välisistä sidoksista ja sidosenergioista
Veden lämpökapasiteetti riippuu veden molekyylienvälisistä sidoksista
Kalorimetrin ja lämpömittarin lämpökapasiteettiriippuu siinä käytettyjen aineiden välisistä sidoksista
Yhdessä nämä muodostavat systeeminlämpökapasiteetin
Lämpökapasiteetin määritys
(𝑄, 𝑡)-koordinaatistoon piirretyn kuvaajan kulmakerroin kertoo lämpökapasiteetin arvon
HUOM! Lämpötilaa ei tarvitse muuttaa Kelvineiksi, miksi?
Fysikaalista kulmakerrointa merkitään
𝐶= Δ𝑄 Δ𝑇 = 𝑄 Δ𝑇 
𝐶 kertoo siis kappaleen kyvyn luovuttaa tai vastaanottaa energiaa lämpönä yhtä lämpötilayksikköä kohti
Kappaleen lämpönä luovuttama tai vastaanottama energia saadaan yhtälöstä
		 𝑄=𝐶Δ𝑇
Mitä lämpökapasiteetti kertoo?
Jos kappaleen lämpökapasiteetti on suuri
Lämmittäessä lämpötila kohoaa vähän, muttaenergiaa sitoutuu paljon
Jäähtyessä lämpötila ei juuri alene, mutta energiaavapautuu paljon
Jos kappaleen lämpökapasiteetti on pieni
Lämmittäessä lämpötila kasvaa voimakkaasti, muttaenergiaa sitoutuu vähän
Jäähtyessä lämpötila alenee voimakkaasti, energiaavapautuu vähän
Ominaislämpökapasiteetti
Kappaleen luovuttama tai vastaanottamaenergia riippuu kappaleen materiaalista,lämpötilan muutoksesta ja massasta
Tasa-aineisen eli homogeenisen kappaleenominaista kykyä sitoa tai luovuttaa energiaalämpönä kutsutaanominaislämpökapasiteetiksi
Aineelle ominainen suure
Ominaislämpökapasiteetin yhtälö
Ominaislämpökapasiteetti ilmaisee aineenlämpönä luovuttaman tai vastaanottaman energianmassa- ja lämpötilayksikkö kohti
Homogeenisen kappaleen lämpönä luovuttama taivastaanottama energia saadaan yhtälöstä