etla_pp
ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY
Perhevapaiden epäsuorat kustannuksetyrityksille
Mika Maliranta (Etla)
Perhevapaiden kustannukset-seminaari, Helsinki, 7.5.2007
etla_pp
ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY
Esityksen rakenne
Taustaa
Kannattavuus ja perhevapaan käyttö
Teoriaa
Empiirisiä tuloksia
Perhevapaan käyttö ja työntekijöidenliikkuvuus
Teoriaa
Empiirisen tutkimusasetelman kuvailua
etla_pp
ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY
Tarkastelun motivointi
Perhevapaiden suorat kustannuksetsuhteellisen pienet yrityksille
Epäsuorat kustannukset mahdollisestipaljon merkittävämmät
osa inhimillisen pääoman menetyksestä
muut epäsuorat kustannukset
etla_pp
ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY
Kannattavuus jakustannukset
Työntekijän kannattavuus yritykselle(käyttökate/työpanos) =
+työntekijän tuottavuus (arvonlisäys/työpanos)
-palkansaajakorvaukset((palkka+sotu)/työpanos)
Arvonlisäys = tuotanto (liikevaihto) –välipanokset (materiaalit ja palvelut)
Käyttökate = arvonlisäys -palkansaajakorvaukset
etla_pp
ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY
Kannattavuus jakustannukset
Palkansaajasta aiheutuvat kustannukset yrityksen kannattavuus 
Kannattavuutta tutkimalla voidaan tutkia suorienja epäsuorien kustannusten yhteismäärää
Perhevapaiden epäsuorat kustannukset(käyttökatteen alentuminen) yritykselle
Osa inhimillisen pääoman menetyksestä (riippuupalkanmuodostuksen joustavuudesta)
Työn uudelleenorganisointi, rekrytoinnit, sijaisenkouluttaminen
Teknologiavalinnat ja pääomakanta
etla_pp
ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY
Kannattavuus ja perhevapaankustannukset
Suoraviivainen analyysi
Mikä on vanhempainvapaan käytön ja yrityksenkannattavuuden (käyttökate / työntekijä) välinenyhteys?
Tutkitaan yksinkertaisella tilastollisella mallilla, jossaotetaan huomioon myös muita kannattavuudentekijöitä
Näyttöä epäsuorista kustannuksista
Työnantajalle korvatut päivät eivät ole rasite
Palkansaajalle korvatut päivät on rasite naisvaltaisilla aloilla
Tarkempi mekanismi?
etla_pp
ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY
Perhevapaat jatyöntekijöidenvaihtuvuus/liikkuvuus
etla_pp
ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY
Heikentääkö työntekijöidenvaihtuvuus/liikkuvuustuottavuutta/kannattavuutta?
Kyllä
ja ei
etla_pp
ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY
Työkokemus
Tuottavuus
Perhevapaa jakso
Liikkuvuus on haitallista
Menetetty inhimillinen pääoma
etla_pp
ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY
Työkokemus
Tuottavuus
Työpaikan etsintäjakso
Liikkuvuus on hyödyllistä
Uusi yritys
Vanha yritys
Uuden yrityksen tuottavuusetu
etla_pp
ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY
Työntekijöiden vaihtuvuus
Työntekijöiden vaihtuvuus/liikkuvuus
Lisää kustannuksia? Rekrytointi, työhön oppiminenjne.
Vähentää kustannuksia? Organisaationmodernisointi, ylipalkattujen poistuminen ..
Parantaa toimialan tuottavuutta “tuottavuuttavahvistavan rakennemuutoksen” ansiosta
Jopa puolet toimialojen tuottavuuden kasvusta!
       (Maliranta 2005)
Perhevapaista aiheutuvan liikkuvuuden rooli?
etla_pp
ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY
Lähestymistavan illustrointi
vuosi 2003
Vuosi 2004
Aika
Kannattavuus vuonna 2003
Kannattavuus vuonna 2004
Yritys
Työntekijä
“perhevapaa-
liikkuvuus”
muu
liikkuvuus
etla_pp
ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY
Vaihtuvuudenkannattavuusvaikutus
Kannattavuuden muutoksen tilastollinen mallintaminen(ks. Ilmakunnas-Maliranta 2007)
Data
yhdistetyt työntekijä-työnantaja-aineistot
yrityssektori (teollisuus ja palvelut)
Vähintään 10 henkeä työllistävät yritykset
Periodit 1995-96, …, 2003-2004 (yhdeksän periodia)
Tuottavuus- ja palkkavaikutuksen erotus
Erottelu
Lähdön ja tulemisen/paluun välillä (entry vs exit)
Perhevapaisiin liittyvä liikkuvuus vs. muu liikkuvuus
“Pitkät” vs. “lyhyet” perhevapaajaksot
etla_pp
ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY
Johtopäätökset
Perhevapaan käytöstä yritykselle aiheutuvatsuorat kustannukset suhteellisen vähäiset
Epäsuorat kustannukset mahdollisestimerkittävämpiä
Ensimmäiset empiiriset arviot antavat jonkinverran tukea käsitykselle
Jatkossa olisi syytä tutkia suoraanperhevapaista aiheutuvan liikkuvuudenkannattavuusvaikutuksia.