EK_kansi-11
logofin
Finnvera - rooli pk-yritysten rahoittajana jatulevaisuuden näkymät
Yrittäjävaltuuskunnan kokous 11.5.2011
Timo Kekkonen
Elinkeinoelämän keskusliitto, EK
logofin
TK 11.5.2011
2
Julkisten yritystukien perusteluja
Markkinapuutteen korjaaminen
rahoitusta ei ole saatavilla markkinoilla
riskinjako yksityisen rahoituksen kanssa
markkinapuutetta ei synny, jos yksityisen rahan saatavuuden esteenäon yrityksen heikko tilanne tai hankkeen elinkelpoisuus
Positiivinen ulkoisvaikutus
Tuki hyödyntää välillisesti myös muita kuin tuensaajaa
Hyöty voi olla hankinnat muilta yrityksiltä, verkostoitumisen edistäminenosaamisen lisääntyminen
Tasapuoliset kilpailuedellytykset
vastataan mahdollisuuksien mukaan kilpailijamaiden antamiin tukiinOECD ja EU-säädösten puitteissa
logofin
TK 11.5.2011
3
Julkisten yritystukien tulee …
tukea kilpailukyvyn ja työllisyyden kehittymistä
edistää uusien yritysten syntyä
kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymään
jakaa riskiä yrittäjän/yksityisten rahoittajien kanssa
logofin
TK 11.5.2011
4
Julkiset yritystuet eivät …
saa vääristää kilpailua – yritysten kesken tai rahoitusmarkkinoilla
estää tai hidastaa tarpeellista (välttämätöntä) rakennemuutosta
voi kohdistua yrityksiin joiden toimintaedellytykset (rahoitus,kilpailukyky, osaaminen) eivät luo tulevalle toiminnalle kestävääpohjaa
logofin
TK 11.5.2011
5
finnveratiistaicanon228
finnverakeskivcanon1033
finnveratiistaileaf710
finnveratiistaileaf891
Täydentää rahoitusmarkkinoita jaedistää rahoituksen keinoin
pk-yritysten toimintaa
yritysten vientiä jakansainvälistymistä
valtion aluepoliittisten tavoitteidentoteutumista
Finnveran toiminnan perusta
logofin
TK 11.5.2011
6
finnveratiistaicanon228
finnverakeskivcanon1033
finnveratiistaileaf710
finnveratiistaileaf891
Lainoja ja takauksia
Vientitakuita
Pääomasijoituksia
Rahoitamme liiketoimintaa, jolla onkannattavuuden edellytykset
Rahoitus on vastikkeellista jahinnoitellaan riskien mukaisesti
Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa,vaan jakaa riskiä
Finnveran palvelut
logofin
TK 11.5.2011
7
Finnvera Oyj
Joensuu
Vaasa
Lappeenranta
Pori
Oulu
Kuopio
Rovaniemi
Kajaani
Seinäjoki
Jyväskylä
Mikkeli
Tampere
Lahti
Turku
Helsinki
Pietari
Aluekonttori
Alue- japääkonttori
Edustusto
Finnveran vastuukanta 31.12.2010
kotimaan rahoitus
 lainat ja takaukset 3,1 mrd €
viennin rahoitus
 vientitakuut sekä vienti-  ja erityistakaukset 8,9 mrd €
Asiakkaita 29 300
mikroyrityksiä 20.000
pk-yrityksiä 3.200
suuryrityksiä 200
yrittäjälaina-asiakkaita 5.900
Henkilöstö 400
logofin
TK 11.5.2011
8
Finnveran avainlukuja 2010
avainluvut
774 M€ pk-yrityksille
140  M€ suuryrityksille
logofin
TK 11.5.2011
9
vaikuttavuus-taulukko
EK_kansi-11
logofin
Kiitos