PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
Lasten vaikutus äidin palkkaan
Perhevapaiden palkkavaikutukset -seminaari
8.11.2006
Jenni Kellokumpu
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
Tutkimuksen tavoite
Tutkia palkkaeroa lapsettomien naisten ja äitienvälillä Suomessa
Ts. selvittää ’lapsihaitan’ (family gap) suuruuttaSuomessa
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
}
’lapsihaitta’
äidit
lapsettomat naiset
palkka
työkokemus
Lapsihaitta
1.lapsi
2.lapsi
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
’Lapsihaitta’ Suomessa aineiston valossa
10 000
20 000
30 000
Äitien ja lapsettomien naisten keskivuosipalkka vuonna 2001 iän mukaan
Aineisto: Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
Tutkimuksen toteutus
Tilastollisten menetelmien avulla naiset saadaanominaisuuksiltaan samankaltaisiksi (esimerkiksikoulutuksen, työkokemuksen, ammatin jaasuinpaikan suhteen)
Naiset eroavat toisistaan vain yhdenominaisuuden suhteen: onko äiti vai ei?
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
Tulokset
Lasten negatiivinen vaikutus äidin vuosipalkkaanon keskimäärin n. 10 %, työkokemuksenkontrolloinnista huolimatta
Alle kouluikäisten lasten vaikutus suurempaa,
    n. -19 %
Kouluiän saavuttaneilla lapsilla edelleen n. 5 %:nsuuruinen negatiivinen vaikutus vuosipalkkaan
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
Tulokset
Alle kouluikäisten lasten iällä ja lukumäärälläyhteisvaikutusta:
    - yksi alle kouluikäinen lapsi alentaa äidin
      vuosipalkkaa n.10 %:lla
    - kaksi alle kouluikäistä 19 %:lla
    - kolme alle kouluikäistä jopa 30 %:lla
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
Tulokset
Miehillä lapset eivät vaikuta palkkaan tämäntutkimuksen tulosten perusteella.
Kotitalouden tulot
     Lasten
  lukumäärä
Miehen ansiot
Naisen ansiot
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
Yhteenveto
Lasten selittämätön negatiivinen vaikutus äidinvuosipalkkaan Suomessa on keskimäärin n. 10 %
Lasten iällä on merkitystä: alle kouluikäisillä lapsillasuurempi negatiivinen vaikutus äidin vuosipalkkaan(-19 %)
Lapsilla vaikutusta vielä kouluiässäkin (-5 %)
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
ptlogovarikas
”the greatest barrier to economic equality is children”
                                                      (Fuchs 1998, 147.)