A:\OSK.JPG
V:\logot\viestintä\slu-toimisto\SLU.BMP
Tutkintojen perusteet
I
II
III
I-tason tutkinto
väh 50 hopintokokonaisuus
Korkeakoulututkinnot
Ammatilliset tutkinnot
Laji- /toimialatutkinto
suoritettu II-taso+150 h opintokokonaisuus
II-tason tutkinto
suoritettu I-taso+ 100 h opintokokonaisuus
Vastuu: lajiliitto tai toimiala
Koulutuspalvelut: mm alueet
Liikunnankoulutuskeskukset
Vastuu: lajiliitto tai toimiala
Koulutuspalvelut: mmurheiluopistot
Vastuu: lajiliitto tai toimiala
 Koulutuspalvelut: mmurheiluopistot
Korkeakoulut
+ käytännön työ
Ammatillinen koulutus
Kansalaisjärjestöjen ohjaaja- ja valmentajakoulutus
IV
V
A:\OSK.JPG
V:\logot\viestintä\slu-toimisto\SLU.BMP
Tutkintojen perusteet
Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksenneuvottelukunta, SLU, NS, SKuL, OKtyöstäneet yhdessä lajien, aluejärjestöjen jaurheiluopistojen kanssa
Työtä tehty koko vuosi 2000
Tutkintojen perusteet parhaillaan painossa,jakelu kattavasti järjestökenttään
työkalu koulutuksen kehittämiseen, yhteistyöhönja palvelujen tuottamiseen
koulutuksen suunnittelijoille ja toteuttajille
Kuvaus ohjaaja- ja valmentajakoulutuksestaSuomessa
Kuvaus mitä osaamista ohjaajat ja valmentajattasoilla I-III eri toimialoilla tarvitsevat
Ohjaaja- ja valmentajakoulutus
Tutkintojen perusteet
A:\OSK.JPG
V:\logot\viestintä\slu-toimisto\SLU.BMP
Tutkintojen perusteet
Tutkintojen perusteet -koulutusajattelusta
Monimuoto-opiskelu:
vastaa erilaisiin tarpeisiin: tehokkus,yksilöllisyys, moni-ilmeisyys, erityisratkaisut
kouluttautujien tavoitteet ja tarpeet hyvin erilaisia
kannustaa omaan ajatteluun, opitunsoveltamiseen omaan toimintaympäristöön
Toteutus:
lähiopetus - etäopetus - itseopiskelu
Sisällöt
yhteiset aihealueet - lajiopinnot - valinnaisetopinnot
A:\OSK.JPG
V:\logot\viestintä\slu-toimisto\SLU.BMP
Tutkintojen perusteet
Tutkintojen perusteet - käsitteitä
Osaamistavoite
Ohjaus-/valmennustietoihin ja -taitoihin,ohjaajan/valmentajan rooliin ja kehittymiseen jatoimintaympäristön hallintaan liittyvä osaaminen,joka tasotutkinnon saadakseen tulee hallita, jajota käsitellään koulutuksessa
Arvioinnin kohde
Ohjaajan/valmentajan toiminta, jossa hänkäyttää ja soveltaa yllämainittuja tietoja ja taitoja
A:\OSK.JPG
V:\logot\viestintä\slu-toimisto\SLU.BMP
Tutkintojen perusteet
Tutkintojen perusteet -osaamistavoitteet
Ohjaus-/valmennustiedot ja -taidot
Ohjaus-/valmennustapahtumaan ja myöhemminprosessiin liittyvät käytännön taidot ja teoreettisettiedot:
vuorovaikutustaidot
ihmis- ja oppimiskäsitys,
ohjaus-/valmennustaito
lajitiedot ja -taidot
ymmärrys ihmisen fyysisestä, psyykkisestäja sosiaalisesta kehityksestä
A:\OSK.JPG
V:\logot\viestintä\slu-toimisto\SLU.BMP
Tutkintojen perusteet
Tutkintojen perusteet -osaamistavoitteet
Ohjaajan/valmentajan rooli ja kehittyminen
Oman ohjaus-/valmennustyön vastuu jatavoitteet
ohjaajan/valmentajan uraeli tietoisuus omista koulutus ja kehitysmahdollisuuksista (oppimaan oppiminen)
oman ohjaus-/valmennustyön arvojen jaetiikan tunnistaminen ja arviointi
A:\OSK.JPG
V:\logot\viestintä\slu-toimisto\SLU.BMP
Tutkintojen perusteet
Tutkintojen perusteet -osaamistavoitteet
Toimintaympäristön hallinta
Ohjaajan/valmentajan tieto omasta toiminta-ympäristöstään:
harjoituspaikasta
seurasta tai muusta yhteisöstä
kunnasta
piiristä, lajiliitosta ja muista toimintaanvaikuttavista (liikunta)järjestöistä
ymmärrys toimintaympäristön luonteesta javaikutuksista ohjaus- javalmennustilanteeseen.
ymmärrys liikkujasta ympäristöönsävaikuttavana toimijana
A:\OSK.JPG
V:\logot\viestintä\slu-toimisto\SLU.BMP
Tutkintojen perusteet
Sisältöjen vertailua
I-taso
A:\OSK.JPG
V:\logot\viestintä\slu-toimisto\SLU.BMP
Tutkintojen perusteet
Sisältöjen vertailua
II-taso
A:\OSK.JPG
V:\logot\viestintä\slu-toimisto\SLU.BMP
Tutkintojen perusteet
Sisältöjen vertailua
III-taso
A:\OSK.JPG
V:\logot\viestintä\slu-toimisto\SLU.BMP
Tutkintojen perusteet
Tutkintojen perusteet - jatko
Osaamiskeskus
tiedottaa tutkintojen perusteista jäsenistölle
selvittää TP:n aiheuttavaa koulutustarvettaliittohaastatteluissa
järjestää alueelliset koulutustilaisuudet tammi-helmikuussa
vastaa Yhteistyöryhmän ja Neuvottelukunnantoiminnasta
Nuori Suomi
tiedottaa tutkintojen perusteista nuorisovastaaville
järjestää palautetilaisuuden ennen kesälomia
konsultoi ja käy kehityskeskusteluja luonnollisissayhteyksissä
jatkaa Yhteistyöryhmässä ja Neuvottelukunnassa
A:\OSK.JPG
V:\logot\viestintä\slu-toimisto\SLU.BMP
Tutkintojen perusteet
Tutkintojen perusteet - jatko
Olympiakomitea
tiedottaa tutkintojen perusteista kilpa- ja huippu-urheilun toimialalla
konsultoi ja käy kehityskeskusteluja liitto- javalmentajatapaamisissa
jatkaa Yhteistyöryhmässä ja Neuvottelukunnassa
Kuntourheiluliitto
tiedottaa tutkintojen perusteista kunto- jaterveysliikunnan toimialalla
järjestää kouluttajakoulutusta
viimeistelee I-tason yhteiset kurssit, käynnistää II-tason työstön
kokoaa kunto- ja terveysliikunnankoulutustoimikunnan
jatkaa Yhteistyöryhmässä ja Neuvottelukunnassa