niminauha
vaakuna
Seutustrategian päivitys2016 -> 2020
Seutuhallituksen kokous 28.4.2010
Work: TIINA:KY_powerpoint:pp-pohja_uusi_1.jpg
PN 28.4.2010
Lähtötilanne
Seutustrategia 2016 (hyv. valtuustoissa 2005)
Maankäyttö- ja liikenneyhteistyö
Palveluyhteistyö
Elinkeinojen kehittämisen yhteistyö
Seutuyhteistyön toimintatapa ja organisoituminen
Kaupunkiseutusuunnitelma 2012 (hyv. valtuustoissa 2007)
Mal-yhteistyö
Palveluyhteistyö
Vuotuinen talousarvio
Seutuhankkeiden priorisointi, käynnistäminen jaresurssointi
Work: TIINA:KY_powerpoint:pp-pohja_uusi_1.jpg
PN 28.4.2010
Strategian päivitysprosessi 1/2
Valtuutettujen verkkohaastattelu (144/360)
Vahvat signaalit ja yhteinen näkemys ilmaistiinjoukkoliikenteessä, ilmasto- ja ympäristöasioissa jakoulutuksessa.
Paljon potentiaalia mutta myös uudenlähestymistavan tarvetta ilmaistiin palveluyhteistyössä(selvitykset/konkretia)
Kehittämistarvetta koettiin valtuutettujenosallistamisessa ja toiminnan läpinäkyvyydessä
Work: TIINA:KY_powerpoint:pp-pohja_uusi_1.jpg
PN 28.4.2010
Tuloksellinen seutuyhteistyö;ideat luokiteltuna teemoittain
Work: TIINA:KY_powerpoint:pp-pohja_uusi_1.jpg
PN 28.4.2010
Palvelut
”Verkkokeskustelusta merkittävin osa liittyi palveluidenjärjestämiseen ja toimivuuteen kuntalaisten näkökulmastatavalla tai toisella. Yksimielisyyttä parhaasta yhteistyöntasosta palvelujen järjestämisessä ei vielä ole, ajatuksiajakaa laidasta laitaan yhteinen palvelutuotanto japalvelujen toteuttamisen tapa.”
Work: TIINA:KY_powerpoint:pp-pohja_uusi_1.jpg
PN 28.4.2010
Seutuhallituksen ja kuntajohtajien 1. työpaja
Strategiapäivityksen neljä keskeistä teemaa:palvelut/liikenne/maankäyttö/elinkeinot
Kärkiasioina korostuivat palveluverkon japalveluhierarkian kuvaaminen sekä kuntalaisillejoustavat palveluratkaisut
Etenemisjärjestys: tuki-, koulutus-, (tekniset) ja sote-palvelut
Strategian päivitysprosessi 2/2
Work: TIINA:KY_powerpoint:pp-pohja_uusi_1.jpg
PN 28.4.2010
Toteutettu palveluyhteistyö 2006-2010/ Päivähoito
Sopimus päivähoitopaikkojen joustosta 2009-2010, uusisopimus vuoden 2011 alusta
Päivähoidon seudullinen kustannuslaskenta, vuosittainenseuranta → kohti yhdenmukaisia hintoja jahinnanmäärittelyä
Yksityisen päivähoidon seudullinen kehittämisyksikkö,toiminta käynnistyy vuoden 2011 alusta
Selvitys päivähoidon seudullisesta järjestämistavasta,skenaariotyöskentely käynnistyy syksyllä 2010
Work: TIINA:KY_powerpoint:pp-pohja_uusi_1.jpg
PN 28.4.2010
Toteutettupalveluyhteistyö/sivistyspalvelut
Koulujen yhteiset työ- ja loma-ajat
Sopimus perusopetuksen kustannusten korvaamisesta
Finnish International School of Tampere
Kansalaisopistoselvitys (esiselvitys tehty 2009, jatkosyksyllä 2010)
Toisen asteen koutusselvitys (esiselvitys tehty 2008-2009, jatko syksyllä 2010)
Pirkanmaan kotiseutuoppi koulujen opetussuunnitelmiin,hanke käynnissä
Opettajien täydennyskoulutus, seudun yhteinen hakemusjätetty opetushallitukselle
Opetussuunnitelmien yhtenäistäminen käynnistymässä
Work: TIINA:KY_powerpoint:pp-pohja_uusi_1.jpg
PN 28.4.2010
Toteutettu palveluyhteistyö/sosiaali-ja terveyspalvelut
Keskeisenä yhdistävänä tekijänä erikoissairaanhoidonomistajaohjauksen kehittäminen
Ikäihmisten palvelusetelihanke 2009-2010
Erityishoivapalvelujen hankintamalli case Pitkäniemi,toteutettiin 2009
Sosiaalipalveluja erityisryhmille yhteistyössä jo aiemmin
Work: TIINA:KY_powerpoint:pp-pohja_uusi_1.jpg
PN 28.4.2010
Jatketaan strategista keskusteluapalveluyhteistyön mahdollisuuksista,kypsyysasteesta ja valmiuksista sekäkunta- ja palvelurakenteidenvaikutuksista yhteistyöhön.Prosessin seuraava vaihe toteutetaankesän jälkeen.