ssa_logo
alaosa_ssa
www
PK-YRITYSTEN HSE-PALVELU
 Yrityksen kehittämispalvelu, josta yritys saa apua
 terveys- (Health),
 turvallisuus- (Safety) ja
 ympäristö (Environment) -käytäntöjensä   ajantasaistamiseen ja kehittämiseen
ssa_logo
alaosa_ssa
www
PK-YRITYSTEN HSE-PALVELU
 Verkostossa mukana:
 Turun Aikuiskoulutuskeskus –koordinoi
 Salon seudun aikuisopisto
 Amiedu
 Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus INNOVA
 Porin Aikuiskoulutuskeskus
 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
 Rahoitus: Opetushallitus
 Kesto 31.12.2009
ssa_logo
alaosa_ssa
www
PK-YRITYSTEN HSE-PALVELU
 Tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on luoda ja markkinoidateknologiateollisuuden ja rakennusalan pk-yrityksilleHSE-palvelu, josta yritys saa apua terveys-turvallisuus-ympäristö -osaamisensa kehittämiseen jasystemaattiseen hallintaan.
Tavoitteena on luoda pk-yritysten ja mukana olevienaikuiskoulutusorganisaatioiden sekä muidenyhteistyötahojen välille tiivis verkosto jakumppanuussopimus, josta yritys saa asiantuntija-apua ja konkreettista käytännön tukea HSE-asioidensa suunnitelmalliseen ja järjestelmälliseenkäynnistämiseen, ylläpitoon ja päivitykseen.
ssa_logo
alaosa_ssa
www
PK-YRITYSTEN HSE-PALVELU
 Toteutus
koottu mukana olevienaikuiskoulutusorganisaatioiden HSE-osaamistayhteiseksi HSE-palvelutarjonnaksi
rakennettu yhteistä toimintakonseptia
pohjustettu HSE-palvelujen jalkauttamista yrityksiin
perustettu Salon seutukunnalle oma alueellinentyöryhmä alueen tärkeistä työelämänyhteistyökumppaneista
väliraportti toimitettu OPH:lle 31.1.2009 mennessä
ssa_logo
alaosa_ssa
www
PK-YRITYSTEN HSE-PALVELU
 Lisätietoa
-Timo Sirkiä, p. 044-7704 661, timo.sirkia@sskky.fi
-Kirsi Lahtiranta, p. 044-7704 656,kirsi.lahtiranta@sskky.fi