Aivovamma –arkielämänankeuttaja(ko)?
Satu Winqvist
OSA 20.11.2010
Arkipäivän ankeuttaja
Azkabanin velhovankilan vartijat ovatankeuttajia (dementors) J.K. Rowlingin(2002) Harry Potter –kirjassa
Ankeuttajan läheisyydessä ihmisestätuntuu kuin hän ei enää koskaan voisi ollailoinen ja onnellinen
http://www.coachbarrow.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/dementors.jpg
Aivovamman oireita
Väsymys, vireystilan vaihtelut
Impulsiivisuus
Tarkkaavuuden jakamisen ongelmat
Keskittymisvaikeudet
Ärtyvyys
Häiriöalttius
Muistivaikeudet
Informaation prosessoinnin hitaus
Mielialojen vaihtelu
Käyttäytymisen häiriöt
Autonomisen hermoston oireet…
… ovat kaikkiarkielämänankeuttajia!
Mikä vaikuttaaaivovammastatoipumiseen?
Henkilön ominaisuudet ennenaivovammaa
Kognitiiviset kyvyt
Persoonallisuus
Tapa toimia kriisitilanteissa
Perhe
Realistiset odotukset
Opastus ja tuki
Itsenäisyyden optimointi
Vamman hyväksyminen jahyväksyntä
Kaikkein tärkein!
Ympäristön muutos
Ei aivovammaisen opettaminen
Kuntoutus
Kaikkien oikeus
Toteutuuko tasapuolisesti ?
Kuntoutus muutakin kuin lääkinnällistäkuntoutusta
Identiteetin luominen uudelleen
Sekä vammautunut itse, lähipiiri jaammattiauttajat osallistuvat
Suunta ylöspäin
Perheen merkitys
Perhe väsyy myös
Väsyneenä tulisi jaksaa tukea ja hoitaakäytännön asioita
Roolien muutokset, vastuun kantaminen
Lasten rooli saattaa muuttua aikuisen rooliksi
Huoli vammautuneesta/perheen selviämisestä
Kriisin läpikäyminen
Kriiseistä
Shokkivaihe
Reaktiovaihe
Työstämisvaihe
Uudelleen suuntautumisen vaihe
Ollakseen onnellinenihmisen elämän eriosa-alueiden tuleeolla tasapainossa
Elina Ahonen: Onnellisuus jasysteemiäly (2006)
Arkipäivän ankeuttajia:
Kiire, kova vaatimustaso
Elämän eriosa-alueet eivät oletasapainossa (kuntoutus, harrastukset ,ihmissuhteet)
Jossittelu ja sitku-ajattelu
Masennus, ahdistus
Mielialan vaihtelut
Arjesta selvitään kun
Tunnustan itselleni ongelmat
Haen rohkeasti apua
Vertaistuki
… ja muistetaan
Jokaisen elämällä on suuri merkitys!
http://www.vsetk.fi/cutenews/data/upimages/onnellinen_mies.JPG
http://www.vsetk.fi/cutenews/data/upimages/onnellinen_isa.JPG
http://www.ramopunk.com/5v/kuv%20joey/IMG_0887%20mika%20joey.jpg
http://cartinafinland.fi/kuvapankki/imagebank/thumbnail/79/79651/Onnellinen+%E4iti+nauttii+%E4itienp%E4iv%E4n+auringosta+ja+valkovuokoista.jpg
Onnellisia ?