Tervetuloa
9.Lk jatkokoulutusvanhempainiltaan
Aikataulu 2009
Elokuu
Ohjauskeskustelut alkavat
Syyskuu
Työpaikan hankkiminen ja valmistautuminen työelämääntutustumiseen
Lokakuu
Marraskuu
TET-harjoittelu 2.11.-13.11.2009
Sähköisen yhteishaun harjoitushaku
Suunnitelma tutustumiskäynneistä luokanvalvojalle
Tutustumiskäynnit toisen asteen oppilaitoksiin alkavat
Joulukuu
Tutustumiskäynnit toisen asteen oppilaitoksiin jatkuvat
Aikataulu 2010
Tammikuu
Ohjauskeskustelut jatkuvat
Avoimet ovet II-asteen oppilaitoksissa
Helmikuu
Avoimet ovet II-asteen oppilaitoksissa
Maaliskuu
1.3. – 19.3.2010 yhteishaku lukioihin jaammatillisiin oppilaitoksiin
Vanhempainilta (alustavasti 2.3.2010)
Huhtikuu
Mahdolliset valintakokeet ovat 26.4.-28.5.2010
Kesäkuu
Yhteishaun tulokset ilmoitetaan 11.6.2010
opiskelupaikan varmistaminen viimeistään 25.6.2010
Lisäopetukseen hakeutuminen (10.lk)
Lukiot
Helsingissä on 39 lukiota
Lukioista 30 on suomenkielisiä, neljäruotsinkielisiä, Rudolf Steiner -koulussaopetuskielenä on suomi ja ruotsi.
Kuudessa lukiossa opetus annetaankokonaan tai osittain vieraalla kielellä
Noin puolet lukioista on kaupungin koulujaja puolet yksityisiä tai valtion omistamia.
Ammatilliset oppilaitokset
Helsingissä voi suorittaa ammatillisenperustutkinnon 16 oppilaitoksessa, joistayksi on ruotsinkielinen. Osa oppilaitoksistaon Helsingin kaupungin omistamia, osayksityisiä tai säätiöiden ylläpitämiä. Joillakinoppilaitoksilla on useita, eri puolillaHelsinkiä sijaitsevia toimipisteitä
PERUSOPETUS
AMMATILLISET OPINNOT
Pisteet
 (esim.  23p.)
Sisäänpääsytestit jasoveltuvuuskokeet
(pisteet + max. 10 p.)
Lukion hakuperusteita
Lukioon hakeudutaan lukuaineidenkeskiarvon perusteella
Helsingissä lukioon hyväksyttävänopiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee ollavähintään 7,00
Min = 7,00 (Vuosaaren lukio)
Max = 9,33 (Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukio)
Erityistehtävän saaneiden lukioidenhakuperusteet (Opiskelija voi halutessaan jättää pois opinto-ohjelmastaan enintään kahdeksan valtakunnallisen tuntijaon mukaistapakollista kurssia. Lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseistaon kuitenkin suoritettava vähintään puolet.)
Ammatillisten oppilaitostenhakuperusteita
Valintapisteitä saa seuraavista tekijöistä
Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo  0 – 16.p
Painotettavat arvosanat (kolmen parhaan arvosanankeskiarvo), (LI,KU,TS,TN,KO,MU) 0 – 8.p
Perusopetuksen suorittaminen 3.p
Hakutoiveet 0, 1 tai 3.p
Sukupuoli 0 tai 2.p
(Mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet 1 – 10.p)
Min = 17.00 (Helsingin Tekniikan alan oppilaitos,kone- ja metallialan perustutkinto, pk )
Max = 36.00 (Helsingin Palvelualojen oppilaitos,kauneudenhoitoala perustutkinto,pk )
Sisäänpääsytestit (lukiot)
Lukioista esimerkiksi Sibelius-lukionmusiikkilinjalle ja Kuvataidelukioon onpääsykoe
Pääsy- tai soveltuvuuskokeet(ammatilliset oppilaitokset)
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Tanssialan perustutkinto
Musiikkialan perustutkinto
Lennonjohdon perustutkinto
Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto
Hammastekniikan perustutkinto
Liikunnanohjauksen perustutkinto
(Liiketalouden pt ja tietojenkäsittelyn pt)
Opiskelijaksi ottaminen urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen
      tehdään myös pääsy- ja soveltuvuuskokeiden tulosten sekä lajiliittojen
      lausuntojen perusteella
Pääsy- tai soveltuvuuskokeessa yhden pisteen saaneita ei valita
      koulutukseen, vaikka yhteispistemäärä sitä muuten edellyttäisi.
Yhteishaku 2010
Hakulomake kirjoitetaan koulussa (sähköinenyhteishaku)
Yhteishaussa haetaan toisen asteen koulutuksenweb- hakulomakkeella
Hakulomakkeeseen merkitään viisi hakutoivettapääsytoivomusten mukaisessa järjestyksessä
Hakutoivejärjestystä ei voi myöhemmin muuttaa
Yhteishaun aikatauluja
Perusopetuksen päättöluokkalaisten jalisäopetuksessa opiskelevien hakuaika on 1.-19.3.2010
Oppilaitosten Pääsy- soveltuvuus- ja kielikokeetjärjestetään 26.4.-28.5.2010
Tulokset hakijoille ilmoitetaan aikaisintaan11.6.2010
Hakijoiden on ilmoitettava opiskelupaikanvastaanottamisesta viimeistään 25.6.2010
LINKKEJÄ
Seuraavassa hyödyllisiä www-sivuja jatko-opiskelusuunnitelmien tueksi