VANHUSTYÖN OSAAJAT ry
 moniammatillinen yhdistys
 valtakunnallisesti toimiva
 perustamiskokous 9.11.2006 Tampereella
Vakka Verkostoon –Leonardo da Vinciprojektin  yhteistyön tulos
TAVOITTEET
 edistää vuorovaikutusta
vanhusten hoitoon, hoivaan ja kuntoutukseenosallistuvat ammattilaiset ja opiskelijat
alan koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseenosallistuvat ammattilaiset ja opiskelijat
 edistää ammattilaisten vanhustyön osaamista
 lisätä vanhustyön arvostusta
KESKEISET TOIMINNOTVUODELLE  2010
 jäsenhankinta
 tiedottaminen
 yhteistyö muiden yhdistysten kanssa
 koulutuspäivien / seminaarien järjestäminen
 kansainvälisen yhteistyöverkoston kehittäminen
 vanhustyön tutkimus- ja kehittämistoiminnanedistäminen
 
JÄSENHANKINTA
 henkilöjäsenmaksu 20 euroa,
   opiskelijat 10 euroa
 kannatusjäsenmaksu 100 euroa
 jäseneksi liittymistä varten lomake, jonkajäseneksi liittyvä täyttää ja lähettää yhdistyksenjäsenvastaavalle
lähettää laskun jäseneksi liittyvälle
 
TIEDOTTAMINEN
 
 ammatti- ja paikallislehdet
 osallistuminen tapahtumiin, konferensseihin jaseminaareihin
 jäsenyhteydenpito s-postilla
 www-sivut (www.vanhustyonosaajat.fi)
YHTEISTYÖ MUIDENYHDISTYSTEN KANSSA
 Omaishoitajat ja läheiset liitto ry
 Senioriasiainliitto
+ muut mahdolliset yhdistykset
KOULUTUSPÄIVIEN /SEMINAARIENJÄRJESTÄMINEN
 26.3. 2010 seminaari Helsingissä teemallaLuovuutta toimintakyvyn tukemiseen
www.vanhustyonosaajat.fi
KANSAINVÄLISENYHTEISTYÖVERKOSTONKEHITTÄMINEN
yhteistyön mahdollisuuksia vastaavien Pohjoismaisten jaEurooppalaisten yhdistysten kanssa
EAHSA  - The European Ageing Network
-> 3rd European Conference 27.-28.5.2010 Tukholma
 yhteistyö Sufuca –projektin kanssa, Supporting theFunctional Capacity of Older People with Skill andQuality