logo.wmf
28.11.2013 /hp
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2012
Lähde: Tilastokeskus
Muut menot 0,5 mrd. €
Investoinnit 4,6 mrd. €
Muut toimintakulut 0,6 mrd. €
Avustukset 2,2 mrd. €
Materiaalin ostot 4,1 mrd. €
Palvelujen ostot 9,3 mrd. €
Henkilösivukulut 4,9 mrd. €
Palkat ja palkkiot 16,3 mrd. €
Lainojen vähennys 1,5 mrd. €
Korkomenot 0,3 mrd. €
Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset
ulkoiset menot yht. 44,3 mrd. €
Toimintakulut 37,4 mrd. €:
Lainanhoito 1,8 mrd. €:
logo.wmf
28.11.2013 /hp
Laskelma kuntien ja kuntayhtymien tuloista v. 2012
Lähde: Tilastokeskus
Muut tulot 1,7 mrd. €
Lainanotto 3,0 mrd. €
Maksutuotot 2,1 mrd. €
Myyntituotot 6,8 mrd. €
Käyttötal. Valtionosuudet 8,1 mrd. €
Kiinteistövero 1,3 mrd. €
Yhteisövero 1,2 mrd. €
Kunnan tulovero 16,8 mrd. €
Muut toimintatuotot 2,8 mrd. €
Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset
ulkoiset tulot yht. 43,7 mrd. €
Verotulot yhteensä 19,3 mrd. €:
Toimintatuotot yht. 11,6 mrd. €:
logo.wmf
13.5.2014 /hp
Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2014
Sos.vak.maksut
ja eläkkeet 11 %
Materiaalin
ostot 9 %
Palvelujen
ostot 22 %
Avustukset 5 %
Lainanhoito 5 %
Investoinnit 10 %
Muut menot 2 %
Käyttötal. valtion-
osuudet 18 %
Rahoitustoiminta
ja muut menot 5 %
Toimintatulot 26 %
siitä:
kunnallisvero 39 %
yhteisövero 3 %
kiinteistövero 3 %
Lainanotto 8 %
Muut tulot 3 %
Verotulot 45 %
Palkat 36 %
Muut tehtävät
19 %
(Lasten päiväkoti- ja
 perhepäivähoito
 siirretty opetus- ja
 kulttuuritoimeen)
Sosiaali- ja
terveystoimi
48 %
(Toimintamenot
 ja investoinnit)
(Toimintamenot
 ja investoinnit)
Opetus- ja
kulttuuritoimi
28 %
siitä:
myyntitulot 15 %
maksutulot 5 %
muut toim.tulot 6 %
Arvioidut tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot
     noin 46,5 mrd. € ja ulkoiset menot noin 46,4 mrd. €
Lähde: PPO/Kuntaliitto
(Toimintamenot
 ja investoinnit)
logo.wmf
13.5.2014 /hp
Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot1) 1997-2014, mrd. €
Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina 1997-2013 Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2014 Peruspalveluohjelman jaKuntaliiton  arviot.
 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot.
      Vuoden 2010 investointimenoissa  ja  muissa menoissa on  Helsingin seudun ympäristöpalvelut-
      kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä.
 2)  Mm. materiaalin ostot, avustukset  ja vuokrat.
 3)  Mm. korkomenot ja lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot sekä antolainat
40
35
30
25
20
15
10
5
0
50
23,5
23,8
25,3
27,0
27,5
28,3
29,6
31,1
32,9
34,4
37,4
38,4
42,6
46,4
23,2
42,3
44,3
45,9
45
logo.wmf
13.5.2014 /hp
Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot1) 1997-2014, %:a kokonaismenoista
90
80
70
60
50
40
30
10
0
20
100
%
%
 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot.
      Vuoden 2010 investointimenoissa  ja  muissa menoissa on  Helsingin seudun ympäristöpalvelut-
      kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä.
 2)  Mm. materiaalin ostot, avustukset  ja vuokrat.
 3)  Mm. lainojen korot ja lyhennykset, muut rahoitusmenot sekä antolainat
Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina 1997-2013 Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2014 Peruspalveluohjelman jaKuntaliiton  arviot.
logo.wmf
13.5.2014 /hp
Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot1) 1997-2014, mrd. €
 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot.
      Vuoden 2010 muissa tuloissa on  Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän
      perustamiseen liittyviä eriä.
 2)  Valtionosuuksien tasoon 2002-2014 vaikuttaa verokevennysten kompensointi  kunnille
       valtionosuuksia lisäämällä.
 3)  Mm. lainanotto, korkotulot ja muut rahoitustulot, satunnaiset tulot, rahoitusosuudet
       investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset.
40
35
30
25
20
15
10
5
0
50
23,2
23,8
25,4
26,7
27,8
28,1
29,4
30,9
33,4
34,4
36,9
38,6
43,1
46,5
22,3
41,7
43,7
Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina 1997-2013 Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2014 Peruspalveluohjelman jaKuntaliiton  arviot.
45
46,5
logo.wmf
13.5.2014 /hp
Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot1) 1997-2013, %:a kokonaistuloista
90
80
70
60
50
40
30
10
0
%
20
100
%
 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot.
      Vuoden 2010 muissa tuloissa on  Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän
      perustamiseen liittyviä eriä.
 2)  Valtionosuuksien tasoon 2002-2014 vaikuttaa verokevennysten kompensointi  kunnille
       valtionosuuksia lisäämällä.
 3)  Mm. lainanotto, korkotulot ja muut rahoitustulot, satunnaiset tulot, rahoitusosuudet
       investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset.
Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina 1997-2013 Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2014 Peruspalveluohjelman jaKuntaliiton  arviot.
logo.wmf
Lähde: Vuodet 1991-2013 Tilastokeskus. Vuoden 2014 arviot Peruspalveluohjelma/Kuntaliitto.
1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa
Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen
kasvuprosentit 1991-2014
%
1)
13.5.2014 /hp
logo.wmf
Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja verorahoitus 1997-2014Käyvin hinnoin indeksoituina, 1997=100
Lähde: Vuodet 1997-2013 Tilastokeskus. Vuoden 2014 arviot Peruspalveluohjelma/Kuntaliitto.
1) Verorahoitus = verotulot + käyttötalouden valtionosuudet (kuntien tilinpäätösten mukaan).
13.5.2014 /hp