ÄI1
Kommentti
KOMMENTTI
Kommentti on tiivis kannanotto, joka liittyy ainajohonkin toiseen tekstiin, esimerkiksi uutiseen taiartikkeliin.
Kommentissa kirjoittaja esittää omanmielipiteensä käsiteltävänä olevasta aiheesta taiilmiöstä.
KOMMENTINKIRJOITTAMINEN
Kun kirjoitat:
Esittele pohjateksti kommenttisi alussa (muista tarkka ensimmäinenviittaus).
Referoi pohjatekstiä niin, että lukija ymmärtää kommentin, vaikka eiole lukenut pohjatekstiä.
Referoi vain sellaisia kohtia, joita kommentoit ja jotka ovatkokonaisuuden kannalta olennaisia.
Esitä aiheesta oma mielipide.
Otsikoi kommentti itse. Mieti, millainen otsikko on kiinnostava jatehokas.
Muista selostava ote (Kanerva esittää/toteaa/sanoo/kertoo/kuvaa/tiivistää; Kanervan mukaan)